Nuklydote, nors visos žinios seniai duotos

Mano brangiosios, mano mylimos sielos, apkabinus jus savo Meile! Kupinas iššūkių jums šis laikotarpis, gaunate “pylos“ ir dar turite sutikti jog pelnytai.

Susireikšminimas, ambicijos, apsimestinis kuklumas, tingėjimas, arogancija vis labiau įsigali tarp jūsų. O jūs dažnai, iš tikrųjų per dažnai, leidžiate sau to nepastebėti, ignoruoti tai. Neretai prisidengiate ir mūsų vardais, iškreipdami mūsų laiškus savo ego naudai, pasineriate į intelektualizavimą vengdami vidinio pajautimo ir išgryninimo. Skaityti toliau

Išlaikykite džiaugsmą kasdienybės darbuose

Mylimi vaikai, mylimi ir brangūs mano vaikai. Jūs esate tiek arti savo paskirties ir tikslo. Būkite su mumis, būkite ten, kur aš jus vedu ir nuolat nukreipiu.

Eikite, eikite ir nedvejokite nė truputėlio – aš su jumis per amžius ir su jūsų vaikais. Likimo vingiai buvo tokie įvairus, ir niekaip negalejau jūsų palikti atskirai. Būkite man visada tokie, būkite ištikimi man ir tiems, kas jus veda. Ateina dar nemažas jūsų darnos ir santarvės išbandymas, nes matau susiskaldyma. Skaityti toliau

Ašramas – tai šventykla

Atėjau į jūsų erdvę, nusileidau tam, kad pakalbėti apie branduolį, apie žemės branduolį, apie žmogaus branduolį, apie komandos branduolį. Suvokimas labai siauras, nes viskas kas juda turi savo branduolį, kuris reikšmingas visatos buvime. Branduolys – kaip visatos centras. Branduolys jums asocijuojasi tik su vienu dalyku su žemės centru. Prisiminkite nuo ko viskas prasidėjo – turėjote branduolį. Kalba eina apie komandą aplink Violetą. Šiuo atveju branduolys aiškus. Kada branduolys pasidaro perteklinis, jis skyla, suformuodamas naujus branduolius, kurie kuria aplink save tam tikrą grupę ar bendruomenę. Taip nutiko ir jums, jūs jau pasirinkę statyti ašramą nusprendėte ir prisiėmėte visas atsakomybes jį saugoti, puoselėti ir išlaikyti nepaisant nieko. Skaityti toliau

Ego atsisakymas yra neišvengiamas

Susiliejimas vyksta is aukščiau. Besąlyginės meilės išraiška negali būti tik tada, kai ateina visko suvokimas. Galimas ir kitoks variantas. Galimas mažo dažnio bangų struktūros priėmimas ir diapazonų skirtumas,  kada vyksta giluminis valymasis nuo to, kas stabdo sąmonės plėtrą. Toks greitas ir staigus pokytis yra galimas tik tada, kai ateina nors mažiausias siekis tam vyksmui. Brandos ir atsakomybės nebūna be tokių būtinų ypatybių.  Skaityti toliau

Skirtingi suvokimai

Visos visatos yra nuolatiniame kitime ir mainymesi, nieko nėra statiško, nebent dalis nepagaunamam momentui, kuris reikalingas, kaip atskaitos taškas virsmo išryškinimui. Visatų ir galaktikų virsmų platybėse pasiklystų žmogaus protas, suvokimas, nes kad ir kaip toli būtų pažengęs žmogaus sąmoningumas, jis nebus pajėgus suvokti ir aprėpti viso kūrinijos ir vyksmo joje diapazono. Aš, Viešpats Šiva, sakau Jums, kad  užsimirštate. Užsimirštate, kas esate, dar nespėję savęs rasti. Kad einate, kad kopiate mokymosi keliu į viršų serpantinais, einate tarpekliais, judate energijų srautais mokymosi, mokinystės keliu. Jūs žiūrite viena kryptimi, mes matome platesniu kampu. Skaityti toliau

Energiją naudokite mokymuisi, o ne kovai

Per širdies atsivėrimą širdžiai, per širdžių bendrystę, per meilės, besiliejančios iš apjungtų širdžių, plėtimąsi į erdvę žmogus gali prisiliesti prie vis platesnių dieviškosios – besąlyginės – meilės klodų. Suvokti vis gilesnę meilės prasmę, vis labiau artėti prie esmės – meilės, išminties, tikėjimo esmės, savo esmės. Artėti prie savo ištakų, prie savo pradžių pradžios, artėti link Vienio, link bendrojo Šaltinio, iš kurio esame atėję kiekvienas. Visa yra iš vieno ir kiekvienas esame iš ten pat. Gyvendami individualius žmogaus gyvenimus neretai užsimirštate, taip nuklysdami nuo savo pradžių pradžios ir nebematydami to šviečiančio tikslo, kuris kiekvienam yra vienas ir tas pats, tik kiekvienam pasiekiamas savais keliais ir per savus iššūkius, pamokas, užduotis ir išbandymus. Skaityti toliau

Tikėjimas grindžiamas širdimi, o ne protu

Brangieji mano, aš, Viešpats Maitrėja, atėjau, jog atkreiptumėte dėmesį: jūs nesate mašinos, kurias vairuojate. Jūs nesate namai, kuriuose gyvenate. Ir nesate profesijos, kurių dėka uždirbate pinigus. Jūs nesate broliai, seserys, mamos, tėčiai, vaikai, dėdės, tetos, direktoriai ar pavaldiniai. Vieni su kitais esate susiję tokiu ryšiu, kurio negalite apibūdinti jokiomis etiketėmis. Visi skirstymai, rangai, apibūdinimai – ego iliuzijos, tolinančios nuo suvokimo, jog viskas yra viena. Matau, jog dauguma jūsų tai žino ir supranta. Tačiau priėmimo širdimi nematau. Skaityti toliau