Padėkite vieni kitiems kilti

Darbas su savimi tik prasideda. Dirbti turi kiekvienas. Kiekvienas turi atrasti savo paties dalelytę, kuri turi judėti, suktis aplinkui ir skleisti begalinę meilę ir gėrį. Ta dalelė turi parodyti tavo tikslą ir siekį. Siekį eiti palaimos bei dorovės keliu. Vėl sakome ir kartojame, net prašome – pažiūrėkite giliai į save. Kiekvienas gali išsinerti iš savo odos, kuri yra žemiška. Kiekvienas turi pakilti ir padėti kilti kitiems. Jeigu tu vieną kartą prisilietęs prie energijos jautiesi pranašesnis už kitus – tu klimpsi į savimylos liūną. Turite norėti padėti vienas kitam. Perduoti žinią, sujudinti vibracijas. Nesistengti įpiršti nepažįstamajam savo nuomonės, o stengtis pasakyti tai, ką žinai, kad sujudintum jo vidinį pasaulį, kad prabudintum sielą. Skaityti toliau