Ieškokite grožio savyje

Gyvenimo prasmė slypi jūsų gyvenimo šaltinyje. Gyvenimo šaltinis – puiki plotmė jūsų dvasiniam vystymuisi. Gyvenimo šaltinio vanduo visada pamaitins ir pagirdys. Jeigu suprastumėt gyvenimo šaltinio esmę – tada būtų viskas paprasčiau. Kiekvienas ateina atsigerti vandens. Ateina į olą, kur viduje stovi tarsi šulinys. Ateina žmogus ir negeria iškart. Laukia, medituoja, meldžiasi, juokiasi, verkia, džiaugiasi, liūdi. Tarsi sudeda visas savo emocijas, visus išgyvenimus į gyvybės šaltinio vandenį. Ir vis tiek negeria. Vis dar laukia. Laukia to momento, to reikiamo jausmo, nes jaučia, jei per anksti atsigers, gali nuskęsti, jei per vėlai, gali tiesiog išnykti iš troškulio. Čia buvo aprašyta subtili vizija. Skaityti toliau