Kelionė link savęs

Susikibkime už rankų ir apglėbkime pasaulį. Supraskime šilumą sklindančią nuo mūsų į visas puses. Supraskime. Ne pajauskime, o supraskime. Praplėskite sienas susikibę. Padarykite daugiau erdvės. Išeikite iš tos dėžutės, stačiakampio. Bet formos egzistuoja visai kitokiu suvokimu. Forma – tai iškreiptas vaizdinys, kurį sudaro mūsų smegenys. Padidinkime stačiakampį. Sukurkime milžinišką ovalą. Tegul skamba žodis plačiai. Tegul jūsų šviesa sklinda plačiai. Visi kartu – visiems likusiems. Suteikite tikėjimo bei vilties. Padarykite kažką ne dėl savęs, ne dėl savo draugo, ne dėl pasiuntinių – padarykite tai dėl visatos. Skaityti toliau