Neapribokite savęs kasdienybės rutina

Neskubėk. Viskas savu laiku. Visada išlaikyk pusiausvyrą tarp dviejų pasaulių. Jie egzistuoja vienu metu. Kartu, o ne atskirai. Visata pilna pasaulių, kurie ieško kelio į tobulumą, kurie žengia pirmyn vien tam, kad atrastų save geresnėje, tobulesnėje būtyje. Niekada nenuvertinkit savo galimybių bei jums duotų aplinkybių. Viskas apskaičiuota. Lygtis veikia. Jūs esate tarsi kintamieji toje lygtyje. Atliekate savo paskirtą užduotį. Pildote visatą naujais sprendimais. Ieškote ir randate. Imate ir duodate. Skaityti toliau

Mechaninis ir dvasinis karmos atidirbimas

Aš, Surja. Noriu pakalbėti apie momentinius karmos atidirbimus. Vyksta nesuvokiami procesai jūsų smegenims. Keičiasi kryptys, keičiasi pasauliai. Momentinė karma neišvengiama – noriu pakalbėti apie karmos atidirbimą fiziniu ir dvasiniu planu. Fiziniu – viskas kaip ir aišku. Jeigu žengiate ne tais žingsniais, galite ir agonijoj užsimiršti, galite eiti pas šimtus gydytojų, o jie mediciniškai nieko negalės padėti. Bet tai – fizinės karmos atidirbimas. Tai gali būti daugiausiai susiję su jūsų šiandieniais pasiekimais ir poelgiais. Jeigu tik jaučiate neapykantą, abejones, gailestį ar nerimą, po kiek laiko pajusite dūrį (skausmą) ten, ten ir dar ten. Skaityti toliau

Vykstant neeiliniams procesams – visada skleiskite paprastumą

Sveiki. Vyksta neeiliniai procesai. Jeigu paliečia vieną komandos vedlį (Kazimierą, Violetą), žinokite, jog tie pokyčiai ateina ir pas jus. Ir jeigu esate tvirti žengti tuo keliu, tuomet niekas jūsų nesulaikys. Nesulaikys net vieta, kur esate – visada turite būti pasiruošę. Kas įvyko šįryt – buvo unikalu ir su beribe apsauga. Viskas vyko sklandžiai – taip, kaip buvome suplanavę. Nežinome kiek jūsų yra jautrūs ir kiek kas ką jautė ryte, bet pajėgos buvo sukeltos milžiniškos. Skaityti toliau

Patikėkite patys – patikės ir kiti

Aš atėjau. Paklausykit manęs. Pažvelkit į dangų, į žvaigždes, į savo namus, iš kur jūs kilote ir kur jūs einate. Mes esame šalia jūsų. Nedvejokite ir ženkite. Visada tikėkite. Visada pasitikėkite. Skleiskite šilumą ir laimę. Jos niekada nebus per daug. Tai tarsi cementas užpildantis plyšius. Sujungiantis atskiras daleles į vieną visumą, sudarančia Visatos paveikslą, pilną spalvų, garsų, jausmų. Klausykitės savo aplinkos. Ką girdite? Ką jums sako Dievas? Skaityti toliau

Dirbkite ir auginkite vienas kitą

Armagedonas. Mano žinia, mano visa griaunantis spindulys nuleistas pas Gražiną. Jinai lieka atsakinga už jo panaudojimą. Turi naudoti labai atsakingai, labai pamatuotai. Kam reikia, tas ir gaus. Turi prasidėti valymas iš vidaus. Turite sujudinti net tvirčiausius pamatus. Gal galvojate, jog nereikia, bet giluminius mazgus reikia atrišti. Reikia sugriauti visus stereotipus. Jos darbas tik prasideda. Savotiška žvalgyba, savotiškas mokymas. Atsivėręs portalas ne tik leis jai keliauti į žvaigždynus bei turėti prieigą prie visatos keliautojų kelių, rinkti ir sisteminti informaciją, perduoti ją pasauliui. Bet jos portalu naudosis ir kiti energetiniai dariniai. Nuostabus dalykas nutiko. Pagaliau jinai tapo suaugusia ir atsirado savo kelyje. Skaityti toliau

Palaima ir harmonija padės išjausti meilę

Pajusti meilę. Išgyventi meilę. Tiek daug apie tai šnekama. Tiek daug yra rašoma. Bet teorijos neužtenka. Teorijos nepakanka. Negali vadovautis instrukcijomis. Ten nėra parašyta kaip mylėti. Turi jausti pats. Jausti kas tai. Jausti ko nejautei. Turi skleistis ir žydėti. Mokėti atleisti, paguosti ir priimti viską už esamą ir nesamą, regimą ir neregimą pasaulį. Reikia būti geru sau, geru aplinkai. Mylėti save ir aplinką. Surinkti ir išvalyti visas dulkes iš aplinkos, iš savęs. Mokėti suprasti, jog galbūt tu šįsyk klydai. Ir nereikalauti iš kito asmens milijono dalykų – tiesiog gyventi ir būti tais, kas turite būti erdviniu požiūriu. Skaityti toliau

Laimė atsiranda ir didėja, kai yra su kuo ja dalintis

Aš esu Viešpats Sanat Kumara. Aš atėjau, kad padėkočiau jums už jūsų pastangas ir meilę. Niekas šioje žemėje nevyksta, jei nėra meilės energijos varomosios jėgos. Aš jumis didžiuojuosi ir apkabinu kiekvieną atskirai. Esate mano vaikai. Ir kaip jūsų tėvas aš jus apkabinu ir priglaudžiu prie savos krūtinės. Nusišypsokite. Ir pajauskite tą meilę ir šiluma sklindančią iš jūsų širdžių. Jūs kuriate pasaulį savo minčių galia. O suvienytos širdys sukuria stebuklus. Jūs kuriate stebuklus, tik dar jų neapčiuopiate. Bet viskas bus savu laiku. Nereikia niekur skubėti ir nerimauti. Skaityti toliau