Nustokite žavėtis savo problemomis

Aš esu čia ir dabar. Aš atėjau. Aš diktuoju. Man reikia jūsų minčių energijos, kad galėčiau su jumis bendrauti tiesiogiai, nes kitaip ryšys yra neįmanomas, jis nėra atgalinis. Jūs girdite tik tai, ką norite išgirsti. Jums svetima tiesa nepasiekia jūsų širdžių. Jos uždarytos ir sukaustytos. Daugel amžių Pakylėtieji Valdovai siuntė į Žemę žmones, galinčius priimti jų žinią ir mokymą. Kitaip Žemė būtų pasiekusi stagnacijos būseną, kas būtų lygu susinaikinimui. Pagalvokite apie tai. Nejudanti srovė žūva, ji išnyksta. Skaityti toliau