Būkite tvirti ir drąsūs

Negirdi, nes nesiklausai. Nesiklausai, nes nenori išgirsti, o tai stabdo procesą, kurio dalimi esi. Nenusisuk, kai su tavimi kalba Pakylėtieji Valdovai. Mes norim tau dovanoti šviesą, kad galėtum skleisti mūsų mokymą ne tik uždarame ratelyje, už uždarų durų. Ši tiesa yra visuotinė, ji turi pasiekti visų žmonių širdis ir protus. Turi juos pažadinti iš letargo miego ir suteikti viltį, kad yra kitoks gyvenimas, kitoks kelias, kuriuo eidami jie suras ramybę ir namus. Dabar blaškotės ir liūdite, kad niekas jums „neatneša“ laimės, kad viskas beprasmiška. Skaityti toliau

Nustokite žavėtis savo problemomis

Aš esu čia ir dabar. Aš atėjau. Aš diktuoju. Man reikia jūsų minčių energijos, kad galėčiau su jumis bendrauti tiesiogiai, nes kitaip ryšys yra neįmanomas, jis nėra atgalinis. Jūs girdite tik tai, ką norite išgirsti. Jums svetima tiesa nepasiekia jūsų širdžių. Jos uždarytos ir sukaustytos. Daugel amžių Pakylėtieji Valdovai siuntė į Žemę žmones, galinčius priimti jų žinią ir mokymą. Kitaip Žemė būtų pasiekusi stagnacijos būseną, kas būtų lygu susinaikinimui. Pagalvokite apie tai. Nejudanti srovė žūva, ji išnyksta. Skaityti toliau