Kelionė į Šambalą

Įeinu į jūsų erdvę. Kvėpuoju ja. Nešu gėrį bei džiaugsmą. Dovanoju meilę bei gailestingumą. Aš, Arkangelas Gabrielius, leidžiuosi į tavo erdvę. Noriu pakalbėti su tavimi, su tavo aplinka, su tavo žemės žmonėmis. Tavo civilizacija kyla aukštyn. Jūs visi žmonės einate šviesos keliu. Vieni tai daro pasąmonėje, kiti atvirai tai deklaruoja ir tai supranta. Einate visatos pažinimo link. Ne religijos jus veda, o savęs atradimas, savęs suvokimas, kaip žmogaus, kaip Dievo kūrinio, kelias. Konkrečiai leidžiuosi pašnekėti apie kelionę į Valdovų buveinę, apie kelionę į savo širdies Šambalą. Skaityti toliau