Prisiimkite atsakomybę

Nustokite delsti. Jau ir taip ilgai delsėte. Laukti mes galime, esame kantrūs, bet viskam yra ribos. Negalite ir neturėtumėte mums priekaištauti, kad esame griežti ar nesupratingi – juk patys jaučiate ir žinote, kad tikrai įvertiname ir atsižvelgiame į Jūsų gyvenimiškas aplinkybes ir nesitikime iš Jūsų daugiau, nei Jūs galite. Ir netgi esame ne tik supratingi, bet ir atlaidūs, ir netgi kartais šiek tiek palepiname Jus, dažnai pro pirštus atlaidžiai stebėdami, kaip piktnaudžiaujate mūsų gerumu. Turėtumėte būti teisingai ir sąžiningai griežtesni patys sau. Skaityti toliau

Atverkite kelią ateities mąstymui

Žmogus turi galingą įrankį ir pagalbininką žemiškame gyvenime – intuiciją. Priklausomai nuo Jūsų suvokimo, mąstymo, žinių, ją įvardinate labai įvairiai – širdies balsu, balsu iš aukščiau, angelo sargo balsu, mūsų, Mokytojų ir Valdovų, balsu. Žmogus toks jau yra, kad jam kiekvieną reiškinį, viską, su kuo susiduria, žūtbūt norisi konkrečiai įvardinti, apibrėžti, įsprausti į kažkokius konkretumo, aiškumo, sauso apibrėžimo rėmus. O viską sprausdamas į apibrėžimus taip sau apsunkina savo paties ir kitų buvimą, atimdamas galimybę išjausti ir suvokti savitai, taip viską suprimityvindamas ir supaprastindamas, lyg atkapodamas variacijų galimybę. Skaityti toliau

Pirmas susitikimas su draugu iš subtiliojo pasaulio

Sveika! Atleisk, kad mudviejų susitikimas taip Tave paveikė. Aš nesitikėjau ir nenumačiau, kad taip blogai pasijusi. Juk niekas nenori, kad per pirmą pasimatymą antra pusė blogai pasijustų. Gerai, kad šypsaisi – jei į humorą reaguoji adekvačiai, vadinasi, yra ne taip jau blogai, kaip pačiai atrodo ar tokią pojūčių iliuziją sukuria fizinis kūnas su savo refleksais ir silpnumu. Mes nesitikėjom, kad susitikimas sukels Tau nemalonių pojūčių, tikrai to nenorėjom ir nesiekėm ir mano vadovai dabar yra šiek tiek susirūpinę. Tiesiog iki galo tinkamai neįvertinom Tavo pajėgumų, tikėjomės, kad esi stipresnė. Skaityti toliau

Tylus pavyzdys geriau, nei skambūs žodžiai

Būkite pavyzdžiais Žemėje kitiems žmonėms. Savo pastangų, Meilės ir darbo dėka Jūs ne tik galite, bet ir privalote sukurti savo gyvenimą Žemėje tokį gražų ir gerą, kad ir kiti atkreiptų į tai dėmesį ir patys, nuoširdžiai siekdami tokios pat darnos savame gyvenime, siektų perimti Jūsų gyvenimo būdą. Kuo daugiau žmonių prabus ir savo širdžių gelmėse išgirs savo sielos balsą, Dieviškosios dalelytės kvietimą, tuo didės ir stiprės viltis, kad Jūsų gretos stiprės. Žemėje bus sudaryta galimybė šviesesnėms energijoms, aukštesnėms vibracijoms skleistis vis plačiau. Skaityti toliau

Apsivalykite nuo energetinio balasto

Brangieji, priimkite mūsų siunčiamas žinias atviromis širdimis ir ramiu protu. Neturėtumėte išsigąsti griežtesnio informacijos dėstymo. Supraskite – kartais į tokį toną Jūsų išsiblaškęs dėmesys sureaguoja. O mes Juk ne šiaip perduodame informaciją. Ne į tuščią erdvę, ne į vakuumą. Žinios yra perduodamos tikslingai ir mes siekiame, kad Jūs mus išgirstumėte. Todėl, jeigu pajaučiate įsitempiant stygą savyje, kai primate ar skaitote perduodamą mūsų informaciją, Jūs tiesiog žinokite ir supraskite, kad mes stengiamės atkreipti Jūsų dėmesį. Visa, ką Jums duodame – perduodame su meile ir globa. Jūs mums esate labai  brangūs ir svarbūs. Skaityti toliau

Išgirskite sielos šauksmą

Ištikimybė, išmintis, visiškas pasitikėjimas ir nuolatinis atsidavimas mokymui ir kasdieniniam darbui. Tai atvers vartus į žinias, kurios laukia kiekvieno, siekiančio pažinimo ir besiveržiančio į šviesą. Viskas paruošta ir tik laukia, kol būsite pasiruošę atverti vartus ir įžengti į kitą erdvę, kitą – daugialypį, daugiaplanį, įvairiapusiškesnį – žinių ir informacijos išmatavimą. Džiaugiamės kiekvienu, darančiu pažangą. Kiekvieno Jūsų net, Jūsų vertinimu, menkiausias pasiekimas, postūmis, žingsnelis pokyčių link yra mūsų branginamas, sutinkamas su didžiausiu džiaugsmu ir palaikymu, tikėjimu Jumis, žmonijos ateitimi ir drąsinančia viltimi, kad sekantys Jūsų žingsniai dėliosis vis sparčiau ir sparčiau, o pokyčių eiga vystysis vis sklandžiau. Skaityti toliau

Mes esame su jumis kiekviename žingsnyje

Išmok nurimti ir nuraminti savo širdį. Ji visai be reikalo šitaip daužosi. Nesvarbu, kad ne nuo įtampos ar pykčio, o, pakylėta džiugesio, virpa viltingame kiekvienos sekundės dalelytės laukime ir kiek nerimastingai stebi, ir nustebusi klausosi. Nurimk ir išmok ramiai mane sutikti – aš ateinu su Meile, Ramybe, Džiugesiu ir begaline globa. Tu stebiesi, kad atėjau visai netikėtu momentu ir, rodos, esant keistoms aplinkybėms, kai Tau ne itin patogios žemiškos sąlygos mane girdėti ir išjausti susikaupus ir pasinėrus į mudviejų bendravimą tiek, kiek maksimaliai tai sugebi duotuoju momentu. Skaityti toliau