Leiskite mums būti skaitomiems

Kai vyksta skaitymo procesas, sąveikoje ir sąryšyje yra dvi pusės, dvi Vieno dalys -Vieno, Vientiso, Vienatinio – skaitantysis ir skaitomasis. Jei nebūtų bent vienos iš šių sudedamųjų dalių, nebūtų įmanomas skaitymo procesas. Bet tai galioja tik Jums, žmonėms, kadangi Jūs esate ribojami netobulumo. Žvelgiant iš mūsų pusės – skaitymo procesas vyksta nuolat, visados, be pradžios ir pabaigos, nepertraukiamai ir tiesiogiai, nes mes esame nuolatiniame santykyje su Jumis ir skaitome Jus nuolat. Tik Jūs, nenorėdami, negalėdami arba nesugebėdami dažnai savo netobulumų apgaubti negalite sąmoningai dalyvauti tame skaitymo procese, kad taip pat nuolat, nepertraukiamai skaitytumėte mus. Jūs nematote, nesuprantate, dažniausiai ir nejaučiate to, kas vyksta to nenutrūkstamo skaitymo proceso metu. Bet Jūs turite tam visas duotybes, savybes, galimybes tame procese būti nuolat – tereikia tik pripažinti, kad tas procesas yra. Bent jau neprieštarauti ir iš pradžių bent leisti gyventi prielaidai (bent prielaidai), kad taip gali būti. Tai bus pradžia, lyg grūdelis, lyg sėkla, iš kurios ilgainiui Jūsų norų, tikėjimo ir pastangų bei darbo dėka išaugs begalinis, nenusakomo grožio, visa apimantis ir gyvastį dovanojantis. Mes skaitome, Jūs rašote kasdien, ir mes kiekvieną Jūsų parašytą raidę (emociją), skiemenį (mintį), žodį (veiksmą) skaitome, girdime. Mes kviečiame Jus – skaitykite Mus. Žinome, Jums tai daug sudėtingiau, bet patikėkite, kad tai įmanoma ir suprasite. Viską suprasite. Tik leiskite Mums būti skaitomiems. Mes Jūsų laukiame. Su meile ir kantriai.

 

Diktavimą priėmė: Ramunė