Mes esame su jumis kiekviename žingsnyje

Išmok nurimti ir nuraminti savo širdį. Ji visai be reikalo šitaip daužosi. Nesvarbu, kad ne nuo įtampos ar pykčio, o, pakylėta džiugesio, virpa viltingame kiekvienos sekundės dalelytės laukime ir kiek nerimastingai stebi, ir nustebusi klausosi. Nurimk ir išmok ramiai mane sutikti – aš ateinu su Meile, Ramybe, Džiugesiu ir begaline globa. Tu stebiesi, kad atėjau visai netikėtu momentu ir, rodos, esant keistoms aplinkybėms, kai Tau ne itin patogios žemiškos sąlygos mane girdėti ir išjausti susikaupus ir pasinėrus į mudviejų bendravimą tiek, kiek maksimaliai tai sugebi duotuoju momentu. Išmok išlaikyti ramybę ir nesistebėti – stebėjimasis be reikalo išblaško koncentruotą žinią, mintį ir jausmą – tuomet Tau sunkiau išgirsti, iškart atsiranda terpė didesnėms abejonėms, įsijungia protas ir visas bendravimo ir kontakto procesas nebūna toks lengvas, skaidrus ir aiškus, koks galėtų būti. Jeigu labiau pasitikėtum savimi, tikėtum savo širdimi ir Mūsų vis kartojama tiesa, kad Mes esame kartu ir bendraujame su Jumis, ir kalbame Jums, tik reikia išgirsti ir priimti – tuomet neliktų vietos tai dėmesį blaškančiai nuostabai, neliktų vietos bereikalingiems klausimams ir protas neblaškytų Tavęs savo įkyriais ir stumiančiais iš teisingų vėžių klausimais ar abejonėmis. Tvirčiau tikėk ir pasitikėk Mumis.

Ne šiaip sau šįvakar aplankiau Tave būtent tokiu metu ir tokiomis aplinkybėmis, kai kaip Tau atrodo) buvai visai nepasiruošusi mudviejų susitikimui. Noriu Tau patvirtinti tai, ką visad nešiojaisi savyje ir kuo gyvenai. Aš džiaugiuosi Tavimi ir džiaugiuosi, kad atėjo laikas, kai galiu Tau tiesiogiai pats patvirtinti – Tu neklydai, jautei teisingai ir tikrai. Ir esi šaunuolė, kad – nepaisant patirtų žmogiškų bandymų Tau įteigti įvairiais argumentais, kad taip nėra, kad tik įsivaizduoji ir susikuri sau mintyse dialogą, o išties esi viena su savo mintimis – Tu nesuabejojai ir bendravai su Mumis ir toliau, kaip bendravusi. Aš kalbu apie Tavo kasdieninį gyvenimą su Mumis. Taip, aš žinau, kad ilgą laiką Tu mus identifikavai tiesiog kaip Aukščiausiąjį, kaip Kūrėją. Ir neklydai, nes mes visi esame Kūrėjai. Atėjo laikas ir sužinojai daugiau, plačiau ir tai tik pradžia – žingsnis po žingsnio, jei tik leisi, o pati sieksi ir norėsi, sužinosi vis daugiau ir daugiau. Bet iš esmės Tu neklydai ir aš džiaugiuosi – Mes visi džiaugiamės – Tavo tikėjimu, Tavo tvirtybe savo žinojime. Štai ką ir atėjau Tau patvirtinti ir visiems pasakyti – Mes kiekviename žingsnyje esame kartu. Tu esi Kristuje ir Kristus yra Tavyje, nes Tu esi Kristus. Nes aš esu Tu, o Tu esi aš. Tu laikai visą pasaulį savo delnuose – Tavyje visos galios ir įgaliojimai jį saugoti, globoti, ginti, lygiai, kaip ir jis yra įpareigotas rūpintis Tavimi, nes, nepaisant dieviškos prigimties, esi pažeidžiama, kadangi esi žmogus. Tavyje, kaip ir kiekviename žmoguje, telpa viskas – ir dieviška stiprybė, ir žmogiška silpnybė. Ir Šviesa, ir Tamsa. Telpa viskas, bet ar to visko Tau reikia? Nuo Tavęs labai daug priklauso – ką įsileisi, ko atsisakysi. Tavyje gali žydėti gėlės ir gimti nauji Gėrio žvaigždynai, bet lygiai taip pat gali plėstis kunkuliuojančio klampaus negatyvumo dumblas. Štai kodėl atėjau Tau patvirtinti tai, kad neklydai Mus-mane-Kūrėją jausdama kiekviename savo žemiškojo gyvenimo žingsnyje, pasidžiaugti Tavo nuolatiniu bendravimu su Mumis, ir priminti – nepamiršk, kad aš esu Tu, o Tu esi aš. Tai labai svarbu. Nes Tu gyveni nuolatiniame pasirinkime – kaip elgtis, kaip reaguoti, kokią energiją generuoti, ką skleisti pasauliui pačia bendriausia prasme – Gėrį ar Blogį, Šviesą ar Tamsą. Visada prisimink – Aš esu Tu, o Tu esi aš – šią tiesą primindamas, įteikiu ją Tau kaip įrankį, kuris, jei tik jį priimsi ir nuolat laikysi savo širdyje, suteiks tvirtybės ir padės eiti teisingu Keliu. Šviesos Keliu. Mano Keliu. Tai labai svarbu kiekvienai sielai, tai turi būti kiekvieno žmogaus įprasta kasdieninė būsena ir praktika. Ir taip – šio vakaro mudviejų susitikimas įvyko tokiomis Tau kiek apsunkintomis bendravimui aplinkybėmis dar ir todėl, kad sudarytoje situacijoje ir pati pamatytum, ir Mums parodytum, kiek pažengei atlikdama savo namų darbus – kaip sekasi tvarkytis su savo Ego ir iš to išplaukiančiomis įvairiausiomis jo pasireiškimo formomis. Ir aš džiaugiuosi, kad galiu patvirtinti – Mes matom Tavo pastangas ir kad namų darbus atlieki uoliai. Nesikrimsk, jeigu nesigauna viskas taip sparčiai, kaip norėtųsi – kantrybė yra labai svarbi dorybė, ją taip pat privalu ugdytis. Svarbiausia, kad esi teisingame Kelyje, žiūri ir judi teisinga kryptimi, svarbiausia – kasdienis darbas ir nuolatinis siekimas. Kiekviena žemiško gyvenimo sekundė, kiekvienas oro gurkšnis ir kiekvienas mirksnis turi būti persmelktas to atkaklaus siekio, ir pamatysi, kaip kantraus ir nepertraukiamo darbo su savimi, pasitikėjimo visais Pakylėtųjų pulkais, visa Hierarchija, Mokytojais ir Angelais, kasdienio mūsų visų darbo dėka žingsnelis po žingsnelio judėsi į priekį ir Tavo siekiamas rezultatas palaipsniui pradės artėti vis greičiau ir greičiau. Darbas tik prasideda, ir yra labai svarbu, kaip tą pradžią suformuosi. Turi surinkti save lyg į korį po mažą dalelytę. Kai surinksi ir sulipdysi save į Viena, tuomet bus kitas etapas – bus intensyvaus kiekvienos nešvarios savo ląstelės valymo etapas. Ir dabar, rinkdama save, tuo pat metu turi stengtis valyti kiekvieną nešvarumą, kurį pastebi, ir budriai prižiūrėti, kad nepradėtų kauptis nauji negerumai ir negatyvo apraiškos. Turi neužsimiršti ir nepavargti, būti uoli ir darbšti – ir jeigu tai darysi nuoširdžiai ir sąžiningai, būsi apdovanota daug greičiau, nei gali tikėtis ar drįsti įsivaizduoti. Viskas yra daug arčiau, nei Tu gali įsivaizduoti. Tik Tau apie tai dabar nereikia galvoti, Tavo užduotis – rinkti save į Viena ir valyti nuo negatyvumo apraiškų, kad galiausiai būtum užpildyta Meile, Šviesa ir Žinojimu.

Mylėk pasaulį, ir jį mylėdama mylėk save, pasaulio dalį. Mylėk ir širdingai kasdien dirbk su savimi. Žmogui yra svarbu ne tik kasdienis darbas su savimi, savo mintimis ir kūryba – bet kokia veikla, kurianti tvarką ir harmoniją, yra svarbi. Šiandien Tau garsiai sakau, o vakar Tau buvo parodyta praktiškai, kad neklydai gyvendama žinojime, jog nebūtina paskęsti dvasingoje meditacijoje ar atsiskyrime, kad galėtum kalbėti ir būti su Mumis. Mes esame su kiekvienu iš Jūsų kiekviename žingsnyje, lyg Jūsų alsavimas. Todėl netgi Jums dirbant pačius elementariausius žemiškos buities darbus mes galime bendrauti, klausytis, girdėti ir kalbėti.

Aš esu Tu, Tu esi aš. Tai yra. Nuolat, visados ir amžinai. Štai ką atėjau Tau priminti. Tai padės neužstrigti žemiškose kliūtyse ir išbandymuose stiebiantis į Šviesą ir skleisti daugiau Meilės. Siųsk šį žinojimą visoms žmonių širdims – ir jos pabus ir prisimins.

Visados Tavyje, kaip ir Tu manyje – Numylėtinis Kristus

 

Diktavimą priėmė: Ramunė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s