Žmogaus pareiga ir atsakomybė – rūpintis gamta

Nešvaistykite su sielos įsikūnijimu gautų galimybių kūrybinės minties galia į erdvę išskleisti daugiau šviesos ir dermės, nešvaistykite savo gyvenimo. Neleiskite jam praeiti pro šalį, užėmę tik pasyvią neveiklaus stebėtojo ir primityvaus vartotojo poziciją. Kiekvieno sielos įsikūnijimo Žemėje laikas yra ribotas, tačiau kiekvieną kartą Jūs gaunate daug įvairiausių galimybių kiekvieną įsikūnijimą nugyventi pačiais įvairiausiais būdais, pripildyti paties gražiausio turinio ir, išeidami iš žemiškojo plano, palikti jame ir kitose erdvėse į jas perduotą savo įsikūnijimo išgyvenimo kūrybinį rezultatą.

Nuo Jūsų žmogiško gyvenimo esmės ir paskirties suvokimo laipsnio bei sugebėjimo atsiverti išminčiai, ateinančiai iš subtiliųjų pasaulių, priklauso, kaip arti tikrojo ir teisingojo sielos užduočių vykdymo kelio Jūs būsite, kiek tiksliai ir teisingai išgirsite savas užduotis, kaip uoliai ir kryptingai jas vykdysite kasdienybėje, kiek teisingus situacijų sprendimus rinksitės. Gyvenimas Žemėje turi visas galimybes būti neįtikėtinai įdomus, turtingas ir turiningas. Nešvaistykite Jums suteiktų galimybių. Tik nuo Jūsų pasirinkimo priklauso, kuo Jūs pripildysite savo kiekvieno įsikūnijimo gyvenimą. Ar nugyvensite tuščiai ir beprasmiai, apsiribodami primityviu žemiausių reikmių tenkinimu ir nepripildydami nei savęs, nei savo aplinkos galimu svariu turiniu, ar, semdamiesi grožio ir įvairovės iš Žemės bei apjungdami tai, ką matote ir jaučiate savo fiziniame pasaulyje, su tuo, ką gaunate iš subtiliųjų pasaulių, kursite nauja – nauja formomis, energija, įkūnyta informacija. Brangindami mėgaukitės tuo, ką aukščiausia visa ko kūrybinė jėga ir galia savo versme suteikė Jums kaip dovaną šiame įsikūnijime.

Gamtos įvairovė ir darna yra vienas iš turiningiausių šaltinių, paprastai, lengvai ir suprantamai prieinamų kiekvienam žmogui. Dėkite, kiek tik sugebate, kuo didesnes pastangas išsivaduoti iš primityvaus suvokimo narvo, ribojančio Jūsų pačių galimybes ir gebėjimus suvokti ir priimti pasaulį tokį, koks jis yra – daug platesnį, įvairiaplanį, daugiasluoksnį, persipinantį ir persidengiantį didele skirtingų dimensijų ir pobūdžių įvairove, nuolat besimainantį ir kintantį. Nebūkite užsidarę nuo visa ko, ką siunčia dalies aukštesniųjų pasaulių glaudžiau kontaktuojantys ar išlaikantys tam tikrą šiai dienai reikiamą distanciją atstovai – dalis jų siunčiamos informacijos yra perduodama būtent per gamtą. Stenkitės tą žemiško gyvenimo sritį, tą Žemės sferą išlaikyti kuo švaresnę, puoselėkite, rūpinkitės ir globokite ją. Kuo švaresnė fizinė erdvė, tuo didesnė galimybė žmonių dvasinės erdvės apsivalymui. Kuo tyresnis oras ir vanduo, kuo mažiau žmogaus keliamos tiesioginės ir netiesioginės grėsmės visoms gyvybės formoms, tuo Žemės erdvė švaresnė pačia bendriausia prasme. Gamtos sveikata rūpintis yra ypatingai svarbu. Tai yra žmogaus pareiga ir atsakomybė. Žmogus, žalodamas ir negailestingai, netgi nuožmiai išsunkdamas savo žemiškų poreikių tenkinimui Žemės resursus, taip eikvoja ir sekina Žemės gyvybinę jėgą – tokiu būdu naikindamas ir kirsdamas tas šaknis, kurios, paraleliai kitiems energijų šaltiniams, irgi maitina patį žmogų. Reikia Jūsų – žmonių – gilesnio sąmoningumo šioje (atsakomybės už Jūsų gyvenamąją erdvę) srityje. Globokite, rūpinkitės, prižiūrėkite aplinką, kurioje gyvenate. Puoselėkite ir globokite žmones, kurie Jus supa. Rūpinkitės savimi. Visa tai turi būti daroma teisingai. Be pataikavimų ir nuolaidžiavimų sau, be nesąžiningų išimčių ir kompromisų taikymo. Jūs gi žinote, kas yra teisinga – o kas ne, kas yra sveika ir naudinga, o kas – žalinga. Jūs žinote, kuris kelias yra teisingas, o kuris – kaip taisyklė, lengvesnis ir patogesnis, tačiau veda visai ne ten, kur yra Jūsų paskirtis ir kur link turėtumėte judėti.

Meilė – meilė yra visa ko rodiklis. Mylėkite visa, kas Jums yra duodama kaip dovana, visa, ką Jums suteikia kaip galimybę augti, tobulėti. Mylinčiai ir rūpestingai elkitės su savimi ir Jus supančia aplinka bei Žemės pasauliu pačia plačiausia prasme. Jūs esate Žemės saugotojai ir prižiūrėtojai, bet ne pavergėjai. Žmogus užsimiršo ir jau seniai. Jis įsijautė į valdovo ir valdytojo vaidmenį, godumo ir besaikiškumo apakintas sekinančiai išnaudoja Žemę. Žmogus pervertino savo jėgas ir įgaliojimus. Ateina laikas atsiskaityti už nuveiktus darbus, o rezultatai Kūrėjo nedžiugina. Nepaisant didžiulės įvairovės teigiamų žmonijos pasiekimų, rezultate Žemė yra nuskriausta. Ir už tą išvargintą, susargdintą ir išniekintą Žemės organizmą esat atsakingi Jūs, Žemės žmonės. Jūs, žmonės, privalote padaryti viską ir dar daugiau, kas yra Jūsų galioje, kad išsaugoti Žemės planetą ir kiek įmanoma atstatyti ją savo rūpestinga globa, kad planeta pati rastų savyje jėgų regeneruotis. Galimybės tam yra, tačiau pradėti šį rimtą ir atsakingą procesą reikia neatidėliojant.

Kelkite savo sąmoningumą ir skleiskite naujo atsakomybės suvokimo žinią plačiau. Įsukite visaapimantį ir plačiai besiskleidžiantį Žemės valymo ir gydymo judėjimą. Ne vien tik nuo to, bet ir nuo žmonijos sąmoningumo – ar žmonija sugebės laiku atsigręžti į tikrąsias tiesos ištakas ir laiku suvokti savo atsakomybę Žemės išsaugojimo procese – priklauso planetos likimas. Jūs jau gyvenate ribiniame laikotarpyje. Kiekvieno pastangos tiesos ieškojime ir poslinkis į priekį ar tingus buko vartotojiško degradavimo parazitavimas turi reikšmės planetos ateičiai fiziniame plane. Jūs esate atsakingi už žmonijos sąmoningumo žadinimą ir žinių skleidimą. Reikia sužadinti kuo didesnę dalį planetos gyventojų, pasiekti jų širdis, atverti matymą ir suvokimą. Priešingu atveju, parazitiškai siurbėliškas ir egoistiškas dabartinis žmonijos gyvenimo būdas atves į tokią stadiją, kai planeta pradės reaguoti į žmogų kaip į svetimkūnį. Nepaisant to, kad Jūsų, žmonių, siekis turi būti energetinis kilimas ir pasiruošimas gyvenimui aukštesnėje dimensijoje, Jūs negalite atsainiai žiūrėti į tą erdvę, kurioje gyvenote daugybę šimtmečių, kuri buvo Jūsų namais ir prieglobsčiu. Kylant sąmoningumui Jumyse savaime sustiprės savo pareigos ir atsakomybės Žemei pajautimas, bet mes stengiamės tai prabudinti Jumyse kiek įmanoma anksčiau, kad spėtumėt užkirsti kelią negrįžtamiems fiziniams planetos griuvimo procesams. Neužmirškite, kad savo gilumine prigimtimi Jūs esate kūrėjai, o ne harmonijos griovėjai ir naikintojai.

Mes dedame į Jus dideles viltis tikėdamiesi, kad nepavesite ir mūsų pasitikėjimo Jumis neišduosite,

Deivė Šakti

 

Diktavimą priėmė: Ramunė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s