Darnos svarba komandoje

Mano brangieji, Jūs esate visi lygūs, ir visi kartu ir kiekvienas atskirai esate vienodai brangūs tiek man, tiek bet kuriam kitam iš Dvasinės Hierarchijos. Nei vienas iš Jūsų nėra pranašesnis už kitą. Tai Jūsų žemiškojo proto ir vis nenuilstančio, ir nesutramdomo ego niekam tikęs įprotis lyginti ir vertinti. Bet kaip Jūs galite vertinti, kai nematote viso vaizdo? Jeigu matai tik gėlės stiebo galiuką – argi gali neklysdamas įvertinti, kurios gėlės žiedas yra įspūdingesnis ar labiau vertas saulės šviesos? Dar ir dar kartą sakau – Jūs kiekvienas ir visi drauge esate vienodai brangūs, svarbūs ir reikšmingi. Išmokite pagaliau savęs nenuvertinti. Tai ne ką mažiau svarbu, kaip ir nesusireikšminti. Turite atrasti savyje tai, kaip būti branginant save ir tai, ką dieviško jau esate atvėrę savyje savo darbo ir pastangų dėka. Ir tai tik pradžia. Nes jau atėjo laikas iškelti į šviesą Jumyse jau pažadintą dieviškumą ir palaipsniui Jumyse jo atsivers vis daugiau. Kalbu apie Jus, apie šiuo metu susiformavusią komandą. Jūs dirbate daug ir mes Jūsų pastangas matome. Rezultatus matote ir Jūs. Kokie rezultatai dar laukia ateityje – spėsite pamatyti. Tik nepasimeskite. Nepaklyskite kelyje. Panašu, kad, užstrigę tik ties mūsų kvietimu kilti aukštyn ir įsigilinę į dieviškumo apraiškų savyje paieškas, Jūs pamiršote, kad esate komandoje, t.y. pamiršote, kad esate ne kiekvienas atskirai. Komanda – tai ne reti, kad ir periodiniai susitikimai. Jus komanda daro bendras siekis. Ir tas siekis nėra kiekvieno asmeninis dvasinis augimas. Tai yra svarbu, nes, be kiekvieno asmeninio tobulėjimo ir augimo, nebus gerų komandos rezultatų, tačiau Jūs užstrigote ties ta dalimi. Kiekvieno individualus augimas pirmiausia yra asmeninis siekis vykdyti sielos užduotis, tam turi subręsti ir pasiryžti asmeniškai, ir tik tada prie žmogaus dvasinio augimo ir sąmonės praplėtimo gali prisidėti ir įtakoti kitos jėgos – tiek Jūsų aplinkos žmonės, komandos nariai, tiek energijos ir įvairiausių substancijų būtybės iš kitų pasaulių, praeities ir paralelinės dabarties, visos Hierarchijos atstovai. O komandos bendras siekis turi būti budrus ir vienodai svarbus tiek visai komandai susibūrus ir būnant darbinėje parengtyje, tiek kiekvienam nariui siekiant savo asmeninio kilimo. Kitaip sakant, viena ir kita yra perispynę, persidengę ir neatsiejama, kai vykdoma yra teisingai ir tikslingai, nenukrypstant nuo kurso. Labai apmaudu, kad vis dažniau ir vis dažnesnis komandos narys užsimiršta, kad yra komandos narys. Lygiai kaip ir užsimiršta, kad bendras siekis yra Žemės ir visos žmonijos sąmonės kėlimas, erdvės energetikos valymas, šviesios ir gražios ateities kūrimas – ne savo asmeninės ateities, o visos žmonijos ir ne tik. Prisiminkit – taigi nuo to, kokią Jūs žmonijos ateitį formuosit ir ką išskleisit ne tik savo mintimis, bet ir veiksmais fizinėje erdvėje, priklauso ir kitų planetų ateitis, kitų gyvų būtybių ir gyvybės formų ateitis. Kažkodėl tai vis dar dažniausiai kybo Jumyse tik teorinėje formoje. Jūs labai gerai jaučiate tai, kas vyksta asmeniškai su Jumis – ką skauda, kas neduoda ramybės, kas džiugina, kas atlaisvėja. Bet neužsimirškit – individualus darbas ir pasiekimai yra tik tarpinė grandis viso darbo, ką turite atlikti. Nesustokite ties ja. Nesureikšminkite smiltelės, kai laukia visa dykuma. Dykuma, kurią Jūs galite paversti vešinčia ir klestinčia žydinčia žaluma. Jeigu Jūs kiekvienas liksite savo sferų burbuluose, komandinio darbo nebus, ir iš komandos liks tik pavadinimas, tik žodis, neatitinkantis ir nepateisinantis savo esmės. Kas yra komanda? Tai vienas kitą palaikantys, vienas kitą girdintys ir matantys, vienas kitą jaučiantys, vienas kitam padedantys, vienas už kitą atsakingų individų grupė. Sakysite, visa tai Jūsų komandoje yra, ir viskas tvarkoje? Ne, mielieji, ir jeigu tikrai tikrai atvirai ir nuoširdžiai žvilgtelėsite į savo širdis, nereikės ilgai kapstytis, kad pamatytumėte – taip nėra. Jūs siekiate dvasingumo, siekiate nušvitimo, tačiau nepamirškite, kad vis dėlto Jūs vis dar gyvenate Žemėje ir žemiški rūpesčiai niekur nedingsta. Ir negali kol kas dingti – nes Jūs privalote rūpintis šeimomis, privalote pasirūpinti, ką valgysite, kuo rengsitės, mokėsite valstybei mokesčius ir galiausiai kaip išleisite vaikus į mokyklą. Kol gyvenate visuomenėje, tol privalote sugebėti joje išsilaikyti. Negalite būti atskirtyje. Galite – tai Jūsų valia rinktis, tačiau, jeigu laikytis kelio krypties – atskirtyje būti neturėtumėte. Tai visiems žmonėms bendrai yra taikoma. O Jums pastebėjimas dar konkretesnis – jeigu Jūs esate komanda, turite sugebėti gyventi ne tik plačiąja prasme visuomenėje. Jūs turite gyventi bendruomeniškai. Taigi Jūsų komanda – tai Jūsų bendruomenė. Tai didelė šeima, susidedanti iš Jūsų kiekvieno. Kiekvienam Jūsų, juk Jūsiškė šeima yra brangi, svarbi ir mylima. Lyiai taip pat ir Jūsų Didžioji šeima – Jūsų komanda – turi būti kiekvienam jos nariui svarbi ir brangi. Lygiai kaip savo šeimose turite siekti, kad visi šeimos nariai globotų, mylėtų, gerbtų vienas kitą ir rūpintųsi vienas kitu, taip ir komandoje visos tos pačios vertybės turi būti puoselėjamos, auginamos ir turi žydėti. Tik taip Jūsų komanda klestės. Tik taip įgaus tikrosios jėgos. Meilės jėgos. Ne deklaratyvios, dažniausiai siunčiamos Mums ir nukreiptos į visą Hierarchiją, pamirštant tą, kuris yra greta. Negalite pamiršti, kad esate tarp žmonių. Kaip Jūs skleisite meilę ir šilumą žmonijai, jeigu nesistengiate ir nesugebate pamatyti greta esančio komandos draugo? O nesugebate todėl, kad nenorite. Arba dar liūdniau – matydami imituojate, kad nematote, nes nenorite matyti. O kodėl nenorite? Kažkas nelabai patinka, ego užgauna širdį, toji susitraukia, diegliukas randą atgarsį kito širdyje ir grandinė vyniojasi erškėčių spygliais, vietoj to, kad žydėtų kvapniausių rožių žiedais. Suprantate, apie ką aš? Jau pakankamai suaugote, kad suprastumėte – čia jau ne žaidimas ir komanda Jūsų nėra suformuota žaidimų aikštelei. Ir nėra suformuota tik kažkokiam vieno pobūdžio darbui, kurį nudirbate kartą ar du į savaitę. Jūs esate suburti į komandą ir gyventi turite bendruomenėje, bendruomeniškai. Tai nereiškia, kad turite atsisakyti savo asmeninio gyvenimo, šeimų ar kad Jūsų šeimos turėtų būti Jums mažiau svarbios nei bendruomenė. Visa gali gyvuoti ne tik lygiagrečiai, bet netgi ir persidengiant, ir kiekviena sritis gali tame išlikti sveika ir netgi turiningesnė, nei iki šiol. Atverkite širdis ir įsiklausykite – atsakymus išgirsite, tik ar sugebėsite būti nuoširdūs patys su savimi? Juk kiekvienas žino, ką galėtų padaryti dėl kito, ką turėtų padaryti. Todėl, mielieji žmonės, neužsimirškite, kad žmonės esate. Darbas dvasinėje plotmėje yra labai svarbus, be abejonės būtinas ir privalo būti neatidaloma kiekvieno kasdienybės dalis, tačiau neužmirškite, kad lygiai tokia pačia kasdienio buvimo dalimi privalo būti meilė artimui savo ir rūpinimasis juo. O geriausias būdas meilę išreikšti yra veiksmai. Gražiai skambančių ir gėlėm apipintų žodžių gali prisuokti ir gėrio, ir klastos kupina širdis, o štai nuoširdi pagalba veiksmais fizinėje plotmėje meilę artimui atneš, kaip prisirpusį vaisių. Meilės vaisių. Jau suaugote, imkitės atsakomybės – suvokite, kad ne smėlio dėžėje esate ir ne smėlio pilių statymui esate suburti. Močiutei smagu, kai anūkas atvažiuoja aplankyti, pasėdi drauge po obelimi, senutė pasiklauso anūkėlio filosofinių postringavimų ir gražiausių užburiančių planų, kaip tasai pasaulį išgelbės nuo bado, karus sustabdys ir jūras išvalys nuo teršalų…apsikabina ir atsibučiuoja atsisveikinant, padėkoja už linkėjimus sveikai būti…o kibirai kaip buvo tušti, taip ir liko tušti, ir, sveikata trykštančiam protingajam anūkui išdūmus gelbėti pasaulio, sulinkusi močiutėlė, pasiramsčiuodama lazdele, nešasi tuščią kibirą link šulinio, kad parsineštų vandens vakarinei arbatai. Žmonės !!! Atsibuskit iš savo miražo !!! Atsimerkit, apsižvalgykit, pamatykit pagaliau ! Mylėti. Mylėti save – ne savajį ego, o Dievo dalelę savyje, artimą savo mylėti, gamtą ir visą kūriniją, Dievą mylėti. Branginti, tausoti ir saugoti. Jeigu net Jūs, mūsų mylimieji ir didžiosios mūsų viltys, ne retą kartą nesugebate pažaboti egoizmo vienas kito – savos komandos narių – atžvilgiu, tai argi mes galime kažko norėti ir tikėtis iš likusios žmonijos dalies? Jūs vadinate save komanda. Bet ar Jūs tikrai esate komanda tikrąja ta žodžio prasme? Jūs jau turite gyventi tikrojo bendruomeniškumo principais, tačiau negyvenate. Kodėl? Savanaudiškumas, egoizmas, tinginystė, bevalystė ir atsakomybės vengimas turi būti sudeginti galutinai. Mažiau skaičiuokite, daugiau dalinkitės. Rečiau dejuokite, garsiau dėkokite. Auginkite ir ugdykitės sąžiningumą, atjautą, pagarbą, darbštumą. Atraskite dovanojimo ir pagalbos džiaugsmą. Perkratykite save, savo įpročius, savo supratimą. Įsiklausykite širdies. Tiesiog taip paprastai. Akis į akį, “vienas ant vieno”. Išklotinių nereikia, išpažinti savų klaidų irgi niekam nereikia. Mes žinom viską, ką mums reikia žinoti, o Jūs būkit sąžiningi su savimi patys sau. Ir nieko nelaukdami imkitės pokyčių. Nebedarykite gėdos nei sau, nei savo Mokytojams. Jūs turite būti sektinais pavyzdžiais kitiems žmonėms, tačiau kol kas Jums iki to dar toli. O jeigu Jums Jūsų asmeniniai interesai, tinginystė ir savos naudos siekimas vis tik aukščiau ir svarbiau meilės artimui ir tikro bendruomeniškumo kūrimo – tai ne tik Jums patiems, bet ir mums vertėtų susimąstyti, ar esate verti likti Bendruomenėje, Jūsų taip vadinamoje komandoje.

Dar ir dar kartoju, ir kartosiu nenustodamas ir nepavargdamas – meilė, meilė, meilė. Kažkas Žemėje jau įvardino, kad meilė yra veiksmažodis. Aš tikiu Jumis. Jūs džiuginate savo darbais ir pasiekimais, ir mūsų viltis negęsta. Pasikalbėkite su savimi. Atsakykite sau. Pradėkite veikti. Aš lauksiu Jūsų veiksmų.

Laikau visus Jus savo glėbyje. Jus visus mylintis Jėzus

Diktavimą priėmė: Ramunė

 

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s