Neatidėliokite darbų

Negalite atidėlioti tų darbų, ką privalote atlikti, kai pajaučiate, kad jiems atėjo laikas. Mes esame kantrūs ir laukiame, kol imsitės veiksmo, tačiau tai nesitęs ir negali tęstis amžinai. Laikas yra labai reliatyvus, tuo labiau, kad Jūsų erdvėje jis turi visai kitokią, daug labiau suspaustą ir labiau ribotą reikšmę. Jeigu jau atėjo laikas daryti, kas tai bebūtų – rašymas, užrašymas, menai, dvasinės praktikos ar meistrystė – negalite atidėlioti. Jūsų primityvioji buitis yra bereikšmė palyginus su tais darbais, ką turite, ką privalote nuveikti Žemės ir Visatos labui. Energijos vaikšto ir jų bangavimas gali nuvilnyti taip ir neužkliuvęs tų gijų, kurias buvo pasiųstos paliesti, jeigu Jūs liksite perdėm susikoncentravę į žemutinius registrus. Mes pasirenkame konkrečiai informacijai perduoti konkrečius žmones, nes būtent tos sielos yra pasiruošusios tam tikrą informaciją priimti ir perduoti, būtent juose yra reikiamų energetinių dalelių struktūriniai dariniai, kurie gali priimti vienokių ar kitokių konkrečių vibracijų informaciją. Tik dėl to mes kurį laiką galime laukti, kol žmogus atsibus ir, pamynęs savo žemiškosios prigimties iššauktą būtinybę patenkinti žemuosius poreikius, atsilieps į mūsų kvietimą ir imsis tikrosios veiklos. Jeigu per galimą leisti laukti laiką žmogus nesusivokia ir nesiima tikrųjų užduočių vykdymo, mes pasitraukiame ir turime gaišti energiją ir laiką, kad surasti kitą daugiau mažiau tinkamą įsikūnijusią sielą tam, kad perduoti šiuo momentu reikalingą informaciją. Bėda yra tame, kad informacija tokiais atvejais perduodama pavėluotai ir kad tuomet ne pilna informacija perduodama. Pirmutiniame variante mes visada jungiamės prie tos sielos, to žmogaus fiziniame plane, kurio siela yra pajėgi labiausiai, tiksliausiai ir geriausiai perteikti ir perduoti tai, kas šiuo momentu yra svarbiausia. Informacija būna paruošta ir ji tiesiog kunkuliuoja energetine prasme, nes susijungia laukai ir informacija iš aukštesnių vibracijų erdvių būna paruošta nedelsiant būti perduota į Žemę. Supraskite, tai labai rimti procesai, kurie apima  ne vien Jūsų riboto buvimo erdvę ir žemiškąjį laiką. Veiksmas vyksta persipinant kelioms plotmėms ir dimensijoms, todėl, Jūs tik įsivaizduokit, kaip kurioziškai iš šono mums atrodo, kai kažkoks elementarus buitinis žemiškas vakarinis ritualas stabdo visos didžiulės visatos erdvės kitimo vyksmą. Tai yra nelabai linksmai juokinga ir nedovanotina. Didelės pajėgos dirba siekiant šviesesnės gerovės ir taikos skleidimo, todėl – būkit malonūs ir geri – atsiliepkite. Jeigu jau atėjo laikas ir gaunate informaciją iš mūsų – supraskite, tai nėra vienetiniai atvejai, privalote budėti ir būti bet kada pasiruošę visus savo žemiškus rūpesčius nustumti į šalį vardan ateities gerovės, ne savo, ne kaimyno, ne vaikų – vardan gerovės ne tik žemiškosios būties, bet ir kitų planetų. Mokome Jus ir mokome, kad esate susieti su galybe gyvybės formų, ir kad Jūsų sąmoningumo lygio pakilimo laipsnis tiesiogiai įtakoja ir galybės kitų erdvių bei pasaulių gyvybių evoliuciją, lygiai taip pat, kaip ir Jūsų neveiklumas tokiais atvejais jųjų degeneraciją. Tai tokio rimtumo ir atsakingumo procesai, kuriuos giluminiai suvokti gali tik vienetai iš Jūsų. Bet priimkite paprastą tiesą – kartais Jums net nereikia visko suprasti, tiesiog darykite tai, ką privalote padaryti, mes juk Jus vedame, Jums tereikia būti įrankiais. Dėl ko kartojame apie paklusnumą ir pasitikėjimą – jeigu nesuprantate ar nesuvokiate, nesiplėšykite ir nesidraskykite, tiesiog pasikliaukite mumis, mes žinome, kada kuris esate pasiruošęs ar tiesiog tuo momentu tinkamiausias (kaip laidininkas) nuleisti į Žemę aukštesnes vibracijas ir šviesa išardyti tamsos tinklą. Pasikliaukite ir leiskite mums veikti. Leiskite mums veikti per Jus, kaip per įrankius, per daug nemąstydami ir savo minčių spazmais nesudarydami kliūčių šviesos tekėjimui. Mes nesirenkame tų žmonių savo laidininkais, kurie neturi galimybių savo žemiškame gyvenime perduoti ir perteikti mūsų žinių paleisdami šviesą. Viskas yra sudėliota. Visos aplinkybės, visi gebėjimai ir galėjimai. Iš Jūsų reikalaujame tik vieno – netingėkite, neatidėliokite, būkite parengtyje, ir kai gaunate impulsą – imkitės darbo. Tai įprasmins Jūsų kiekvieną būties sekundę, nes nuveiksite Žemės gerovės labui per trumpą laiko (žemiško laiko) atkarpą daug daugiau, nei didieji pasaulio politiniai vadovai per savo valdymo dešimtmečius. Leiskite Jums vadovauti ir leiskite Jus valdyti – mes nepakenksime ir tikrai neužvaldysime Jūsų mąstymo ir laisvos valios, nes tai yra tiesiog neįmanoma. Todėl nesibaiminkite, kad liksite be savo balso ir be savo gebėjimo mąstyti ar įtakoti savo gyvenimus. Ilgainiui gali nutikti netgi taip, kad, pajutę gėrį, sklindantį ir skleidžiamą mūsų kanalais, norėsite būti apvaldyti visiškai, tačiau to nebus, nes žmogaus laisva valia yra būtina sąlyga egzistuoti tikrajam gėriui pasaulyje. Jūsų pasaulyje. Ir tai yra viena iš išsigelbėjimo sąlygų. Tik kai tam tikra kritinė žmonių masė savo laisva valia padarys teisingą pasirinkimą ir pasieks tam tikrą sąmonės išsivystymo lygį, inspiruotą to pasirinkimo, įvyks didysis perversmas ir misija bus įgyvendinta.

Mielieji, tiesiog būkite budrūs ir reiklūs patys sau. Mes esame kantrūs ir būsime tokie, tačiau tik nuo Jūsų priklauso, kaip greitai įvyks pokytis. Tas pokytis, kurio laukiame ir mes, ir didžioji dalis žmonijos. Tai yra realu ir tai įvyks. Tiesiog nedarykite tam kliūčių. Per daug rimti darbai laukia ir per daug stiprios energijos paruoštos ateiti į Žemę, kad būtų galima taip lengvai ir neatsakingai švaistyti Kūrėjo ir erdvės santykyje gimusias energijas. Būkite išmintingi. Ir kai mes sakome – darbuokitės, mes neturime omenyje, kad Jūs sąmoningai turite atlikti kažkokius konkrečius veiksmus. Mes dirbame už Jus. Tiksliau, mes dirbame per Jus. Atrodytų, jeigu jau žmogus yra tik įrankis, tai bet kuris gyvas žmogaus kūnas turėtų būti tinkamas kaip įrankis?  Nieko panašaus, ir mes žinome, kad ir Jūs jau tai žinote. Tik pakankamo švarumo ir tyrumo įsikūnijusi siela ir jos materialioji buveinė gali būti tinkama mūsų veikimo perdavimui Žemės plotmėje. Ir tai tik dar kartą patvirtina – jeigu pagaunate impulsą atsiduoti mūsų valiai – Jūs privalote tam atsiduoti, jeigu nuoširdžiai linkite gero savo planetai, jos gyventojams ir visoms gyvybės apraiškoms visatose. Tai yra didžiulė Jūsų atsakomybė, ir nuo mūsų priklauso, kiek mokymo ir žinių mes perduodame, o nuo Jūsų – Jūsų atsakomybė – priklauso, kiek tos informacijos perduosite ir paskleisite tolyn, platyn, gilyn. Jums patiems savo valia ir rankomis mažai sąmoningų darbų tenka atlikti, Jūsų svarbiausias ir didžiausias vaidmuo – leisti sau būti mūsų įrankiais. Įrankiais gėrio skleidimui ir kūrybai. Viskas labai susiję ir  persipynę – tiek Jūsų veikimas, kaip laisvos valios pasirinkimo išdava, tiek mūsų veikimas per Jus, kaip per įrankius. Įrankius gerąja, tauriąja prasme. Mielieji, brangieji, klausykitės, girdėkit, ir klausydami vykdykit, ir išvysit tą rytojų, tą gražųjį ir taikųjį rytojų, į kurį Jus vedam. Su saule ir saulėje mūsų ir Jūsų visų laimė ir džiaugsmas. Tai galėsite pavadinti lemtimi (destiny). Ateityje.

Visatos Buda

Diktavimą priėmė: Ramunė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s