Proto pinklės

Padarai – ir eini pirmyn, padarote – ir judate į priekį. Nestabčiodami, nepasinerdami į ilgus svarstymus, kurie sukelia abejones. Nesureikšmindami ir nesusireikšmindami. Viskas yra svarbu ir nieko nėra svarbiau ar mažiau svarbu, nelaipsniuokite reikšmingumo ir neskirstykite. Vadovaukitės tuo, nes vis dar nesugebate teisingai pasverti, neteikiate deramos svarbos tikrai reikšmingiems dalykams ir perdėtai sureikšminate tai, kas yra eilinė proceso eigos dalis. Judėjimas. Pirmyn, aukštyn, į priekį kilimas be ribų. Lengvai ir paprastai. Skaityti toliau

Darnos svarba komandoje

Mano brangieji, Jūs esate visi lygūs, ir visi kartu ir kiekvienas atskirai esate vienodai brangūs tiek man, tiek bet kuriam kitam iš Dvasinės Hierarchijos. Nei vienas iš Jūsų nėra pranašesnis už kitą. Tai Jūsų žemiškojo proto ir vis nenuilstančio, ir nesutramdomo ego niekam tikęs įprotis lyginti ir vertinti. Bet kaip Jūs galite vertinti, kai nematote viso vaizdo? Jeigu matai tik gėlės stiebo galiuką – argi gali neklysdamas įvertinti, kurios gėlės žiedas yra įspūdingesnis ar labiau vertas saulės šviesos? Skaityti toliau

Kiekvienas laiškas turi savo energetiką

Artėja pavasaris. Artėja tikrasis pavasaris jūsų širdyse. Artėja atgaiva. Artėja naujos dienos pradžia. Spinduliavimas bei galimybė pamatyti save iš šalies – jums bus duota. Jums duota daug šansų. Jums duota daug informacijos. Jums tiek daug duoda jūsų planeta, visas kosmosas ir visa visata. Ar spėjate gaudyti? Ar spėjate viską pasiimti? Ar jūs sugebate sukurti save toje darnoje? Ar suvokiate, kad jūs viso to dalis? Jeigu nebeliktų informacijos, jeigu nebeliktų artimųjų rato, liktum vienas vienintelis toks ar įsivaizduotum nuo ko pradėtum gyventi? Ar sugebėtum tvirtai žengti savo tikslo link? Ar sugebėtum susigaudyti toje realybėje? Skaityti toliau

Visatoje vykstantys pokyčiai reikalauja ir iš žmogaus greitesnių pokyčių

Tam, kad dažniau išgirstum, priimtum ir teisingai suvoktum tai, ką noriu ir stengiuosi perduoti aš ar kitos aukštesnės sąmonės dvasinės būtybės, Tavo energetinis lygmuo turi būti daug aukštesnis, mintys švaresnės ir tyresnės nei yra dabar. Tu jau padarei didelę pažangą – tik pagalvok, anksčiau juk net nekildavo mintis, kad galėtum bent pafantazuoti, jog susitinki su manimi ir dar prie piramidės. O štai mes sėdim – Tu sėdi ant piramidės laiptų greta manęs, jauti mano rankos vėsą, keliauji mano akyse. Skaityti toliau

Supraskite visatos principus ir jais sekite

Mielieji žmonės. Mielieji visatos žmonės. Mielieji. Pasaulis grimzta. Skęsta. Ar tu darai, ką nors, kad to nebūtų? Ar gali sukurti geresnį rytojų sau ir savo pasauliui? Ar galvojate, kad nušvitę žmonės gauna nurodymus iš aukštesniųjų jėgų ir jomis besąlygiškai tiki? Ar jūs tikrai galvojate, kad jie yra geresni nei jūs? Iš dalies taip, iš dalies ir ne. Suprantate, tie nušvitę žmonės jie negauna nurodymo iš aukščiau (kartu ir gauna), jų biolaukas atlaisvėja, jų auros švyti, čakros dirba harmoningai, jų kilimas yra aukštyn. Skaityti toliau

Emocijų valdymas

Aš atėjau. Nusileidau į jūsų žemiškosios vibracijos erdvę. Aš, Visatos Buda, atėjau pas jus mieli žmonės. Atėjau tam, kad susipažintumėte su manimi. Atėjau tam, kad suvoktumėte, kokia nuostabi jėga jūs esate. Ir kiek dar reikia pasistengti, jog šitą jėgą išlaisvintumėte. O dabar, mieli mano vaikai, patylėkime. Užsimerkime. Atraskime tyloje garsą ir sekime jį… Skaityti toliau

Savęs pažinimas

Atėjo laikas pakalbėti apie energetines bangas. Kaip jas išgyventi, ko tikėtis ir kaip jas priimti. Jei atskriejanti į žemę energetinė banga pasiruošusi užgauti visus, vadinasi pokyčiai bus globaliu mastu. Jeigu nukreipta į tam tikras žmonių grupes ar tautas – vadinasi joms tebus skirta. Visiems skirta tiek, kiek reikia. Nei daugiau nei mažiau. Mums nuleisti energetines bangas, jas sukoncentruoti ir išgryninti per jus yra didelis procesas. Jūs labai sėkmingai esate apgaubę žemės planetą apsauginiais šarvais nuo mūsų. Ar galite įsivaizduoti? Jūs nesąmoningai saugotės nuo šviesos. Skaityti toliau