Išsivalykite visą matricos šlamštą

Nuostabi palaimos diena jau čia. Visus noriu pasveikinti ir pasiųsti meilės spindulį. Pasidalinti šviesa ir ramybe, kuri sklinda iš jūsų širdžių. Gal jūs to nejaučiate bet ji sklinda. Tam tikru dažniu šviesa sklinda, ji pasiekia mus. Pasiekia ir kitus žmonės, kurie greit pagauna tokias bangas. Nebijokite būti trapūs – tai jūsų gyvenimo dalis. Svarbiausias tikslas – gyventi teisingai. Ne prieš kažkokius įstatymus ar nustatytas dogmas, bet prieš patį save. Jeigu turi šiandien lyti, padarykite taip, jog lietaus nebūtų. Laikrodis žemiškojoje erdvėje sukasi, skubate gyventi pagal jį. Jis jums viskas – jis rodiklis, kuriuo vadovaujasi kiekvienas. Bet ar tai nėra tik žmogaus kontrolė. Skaityti toliau

Atraskite save ir savo kelio pašaukimą

Pagaliau jus pasiekė šviesa. Pagaliau jūs išsilaisvinote iš savųjų sąmonės gniaužtų. Pagaliau pratekėjo meilės energija. Meilės ir šviesos. Gailestingumo ir atjautos. Stiprybės ir kupino švelnumo. Spindulys, kuris rodys kelią visiems. Ne tik jums, komandoje, bet ir visiems žmonėms, kurie sugeba pajausti šviesą ir šilumą savyje, kurie yra geri sau ir kitiems. Kurie supranta savosios egzistencijos užuomazgas. Aš Vairočana Buda, atėjau pakalbėti apie įvykius, kurie palies jus visus, apie įvykius, kurių nelaukėte, apie įvykius, kuriais tapsite stipresni, atrasite save ir savo kelio pašaukimą. Skaityti toliau

Apie vidinio matymo lavinimo svarbą

Atėjo laikas Jums praregėti. Atėjo laikas paraginti Jus atverti savo vidinį regėjimą. Kiekvienas jį turite, kiekvienas galite matyti tikruoju regėjimu, ir tokiu būdu matyti tikrąją tiesą, išjausti ją ir galiausiai suvokti – tai, kas tikra, atskirti nuo apgaulės. Kiekvienas žmogus turi tokią galimybę, deja, ne kiekvienas apie ją žino, ne kiekvienas tai jaučia ar prisimena. Labai daugelis žmonių yra itin giliai panirę į iliuzijų rūką, apsišarvavę kiečiausiais blokų šarvais. Dažnai tokie žmonės per visą įsikūnijimą taip ir neatveria savo širdžių, neatveria vidinio regėjimo, neišsilaisvina ir nesuteikia sielai sparnų, nesuteikia jai veikimo laisvės materialioje žemiškojo įsikūnijimo plotmėje. Skaityti toliau

Gryninkit širdis ir švarinkit mintis

Mūsų ryšys su Jumis yra nuolatinis ir nedingstantis, tik, priklausomai nuo aplinkybių, jis būna tai sraunus lyg upė, tai, deja, lyg vos regimas punktyras. Bet kokiu atveju mes Jūsų nepaliekame, o tais atvejais, kai Jūs nepasiruošę bendravimui, mes kantriai ir su negęstančia viltimi Jūsų laukiame. Laukiame, kad galėtume Jums pagelbėti, Jus vesti, kad galėtume Jums atverti ir priminti tai, ką pamiršote. Tam, kad galėtumėte priimti mūsų siunčiamą informaciją, turite būti pakankamai švarūs indai. Švarūs tiek vidumi, tyra dvasia, tiek tvirti fiziniame plane. Skaityti toliau

Saugokite Žemę

Sveiki, žemiečiai! Aš esu Išminties Valdovas Santėjas. Atėjo metas permainoms ir mums džiugu, kad išgirstate mus, kad atsiliepiate į mūsų kvietimą, kad dirbate su mumis vardan Visatos pažangos. Išties puikus etapas Žemės evoliucijos istorijoje. Šypsomės jums. Siunčiame savo meilę, nes nėra aukštesnės energijos, kuri sudaužytų sienas ir atkurtų tiltus tarp mūsų ir jūsų pasaulių. Tiltai buvo nuo senų senovės, bet ego struktūra juos sunaikino, kaip kliūtį į savo klestėjimą, kaip trukdį į ego civilizacijos erą. Skaityti toliau

Nebijokite prašyti pagalbos

Tikras mūsų mokinys ir ištikimas mūsų mokymo sekėjas ras savyje jėgų įveikti iliuzinėms baimėms ir sugebės atsispirti priešiškų jėgų užmetamoms silpnybių pinklėms. Mūsų kelias, kuriuo ėjome patys ir kuriuo vedame Jus, kuriuo kviečiame Jus ir toliau eiti kartu su mumis tolyn į priekį, siekiant išminties ir meilės lobių – šviesus ir taikus, tačiau aplink esančiųjų jėgos, kurioms neparanku, kad šiuo keliu judėjimas būtų sraunus, deda pačias įvairiausias ir stiprias pastangas, kad tik mūsų kelią žmogui parodytų kuo sudėtingesnį, pilną nepatogumų, kliūčių, sunkumų ir išbandymų. Skaityti toliau