Gryninkit širdis ir švarinkit mintis

Mūsų ryšys su Jumis yra nuolatinis ir nedingstantis, tik, priklausomai nuo aplinkybių, jis būna tai sraunus lyg upė, tai, deja, lyg vos regimas punktyras. Bet kokiu atveju mes Jūsų nepaliekame, o tais atvejais, kai Jūs nepasiruošę bendravimui, mes kantriai ir su negęstančia viltimi Jūsų laukiame. Laukiame, kad galėtume Jums pagelbėti, Jus vesti, kad galėtume Jums atverti ir priminti tai, ką pamiršote. Tam, kad galėtumėte priimti mūsų siunčiamą informaciją, turite būti pakankamai švarūs indai. Švarūs tiek vidumi, tyra dvasia, tiek tvirti fiziniame plane. Skaityti toliau