Gryninkit širdis ir švarinkit mintis

Mūsų ryšys su Jumis yra nuolatinis ir nedingstantis, tik, priklausomai nuo aplinkybių, jis būna tai sraunus lyg upė, tai, deja, lyg vos regimas punktyras. Bet kokiu atveju mes Jūsų nepaliekame, o tais atvejais, kai Jūs nepasiruošę bendravimui, mes kantriai ir su negęstančia viltimi Jūsų laukiame. Laukiame, kad galėtume Jums pagelbėti, Jus vesti, kad galėtume Jums atverti ir priminti tai, ką pamiršote. Tam, kad galėtumėte priimti mūsų siunčiamą informaciją, turite būti pakankamai švarūs indai. Švarūs tiek vidumi, tyra dvasia, tiek tvirti fiziniame plane. Suskilusiame inde net ir tyriausias šaltinio vanduo neužsilaiko. Tebūnie jis ištekėdamas palaisto žemę, tačiau indas lieka tuščias. Mes Jums duodame žinias ne tam, kad informaciją išmestumėte tik kaip nuogą teoriją į aplinką, pirmiausia ji skirta  Jums kaip gairės ir kelrodžiai, kokiu būdu ir kaip transformuoti save, kaip dirbti su savimi, vardan ko, primename Jums esminius gyvavimo Visatoje principus ir tikslus. Todėl pirmiausia turite patys labai gerai į tai įsiklausyti, suvokti, perprasti ir tik tada galima skleisti žinią tolyn. Tačiau ne išpilant informaciją ir nieko nepasiliekant sau. Jūs turite būti gėrį ir tiesą dauginantys indai – kuriuose lieka tai, ką gaunate, ir kurie, širdimi padauginę, lygiai tiek pat ir dar daugiau atiduoda aplinkai. Turite rūpintis savimi, turite mylėti save. Vis kalbame Jums, kad svarbu mylėti – gyvybę, Žemę, žmogų, Visatą, Dievą. Matau, kad Jums reikia viską itin konkrečiai įvardinti, pabaksnojant į kiekvieną dėmenį. Jūs esat gyvybė, Jūs esat žmonės, Jūs esat Dievas. Suprantat, ką bandau pasakyti? Jūs turite mylėti ir save. Ne pataikauti, kas yra visiškai netapatu meilei. Privalote rūpintis savimi, savo dvasios švara ir augimu, savo aplinkos ir minčių valymu ir gydymu. Įsileiskite švarą į savo gyvenimą, išsikuopkite palėpes – ir tas, kuriose riogso sukaupti nereikalingi rakandai, ir tas, kuriose tūno nuodingos mintys. Jau kalbėjome apie tai. Dažnas tuomet suvokė šio apsivalymo svarbą. O kelintas iš Jūsų tai ėmėsi vykdyti praktiškai?.. Kaip, kokiu būdu mums vesti Jus pirmyn, kaip, kokiu būdu Jūs judėsite su mumis, jeigu neatliekate elementarių namų darbų? Supraskite, kad tai, kas užrašoma – tai nėra informacija tik tam, kas ją užrašo. Ši informacija ir nurodymai yra visiems, kieno akis ir ausis ji pasiekė. Ir dabartiniu momentu, kai skaitote šias eilutes, Jūs jau turite suvokti, kad visus perskaitytus nurodymus Jūs gavote kiekvienas asmeniškai. Ir kiekvieno asmeninė atsakomybė – vykdysite ar ne mūsų nurodymus. O nuo Jūsų pasirinkimo priklausys kiekvieno iš Jūsų tolimesnio kelio grindinys ir kryptis. Mielieji, spiralė sukasi, verpetas įgauna vis didesnį pagreitį. Nesėdėkite sudėję rankų, nelaukite, kad už Jus darbą atliktų kažkas kitas. To nebus. Dabar Jūs kiekvienas esate atsakingas ir už save, ir už aplink esančius, ir už Jus supančią erdvę, ir už Visatos ryšių išsidėstymą bei funkcionavimą, ir taip dar galima būtų plėsti tolyn, detalizuoti smulkyn, bet tai šiuo metu yra visiškai beprasmiška – juk jeigu Jūs elementarių, paprastų paprasčiausių, net eiliniam žemiškam žmogaus protui suvokiamų instrukcijų nesugebate vykdyti, kam Jums naujos žinios, kurias, nesuvokdami jų tikrosios svarbos, priimsite tik kaip naują teorinę medžiagą ? Imkitės paprastų darbų. Paprastų savo veiksmais, gan sudėtingų ir, sutinkame, neretai skausmingų dvasinėje plotmėje. Tačiau be šito mes negalėsime su Jumis niekur pajudėti. O mūsų tikslai laukia toli priekyje. O laikas nestovi vietoje ir nelaukia. O Jūsų žemiškieji gyvenimai ne tokie talpūs, kad galėtumėte sau leisti žaisti, lūkuriuoti, mėtytis. Jūsų sielos jau pasirinko, Jūsų sielos jau prisiekė. Negi Jūs dar tiek nesuaugote, kad nesugebate prisiimti atsakomybės už savo sielų vystymąsi? Ko Jūs bijote?  Pasiduodate samprotavimo pinklių iliuzijoms. Per dažnai leidžiatės supainiojami ir pasiduodate įklampinami į dumblą. Mes iš Jūsų tikimės sąmoningesnės savikontrolės ir didesnės atsakomybės veiksmuose. Išsitieskite. Pajuskite stuburus, atverkite akis. Jūsų širdys ir sielos pasiruošusios darbui, pasiruošusios eiti pirmyn. Jums tereikia atlikti namų darbus. Ne sukąstais dantimis, ne iš pareigos, o su meile, tikėjimu ir pasitikėjimu. Su tikslo svarbos ir reikšmingumo suvokimu. Lengvai ir paprastai mes sieksime savo tikslų ir juos pasieksime, jeigu eisime Šviesos keliu. Šiuo metu užsitrypčiojote vietoje. Užsisukote rate ir niekaip nerandate (o dažnas ir neieškote, pasinėrę į komforto ir saugumo iliuziją), kur tas išėjimas, vedantis į priekį. Pailsėjote jau, atėjo laikas susiimti – mūsų laukia didūs darbai. Sanat Kumara Jums yra paruošęs svarbių užduočių, kurių vykdymas negali būti atidėliojamas toli laiko atžvilgiu. Todėl, ištikimieji mūsų mokiniai ir mylimi broliai, gryninkit širdis ir švarinkit mintis, išsilaisvinkite nuo susikaupusių nuosėdų ir, aukštyn pakeltom galvom, spindinčiom akim ir tiesūs ryžte kaip tikri Šviesos kariai, stokite vienas greta kito Tiesos ir Šviesos kelyje. Prireiks Jūsų valios ir ryžto, Jūsų tvirtumo tikėjime ir vertybėse. Nepasimeskite, neišsigąskite, neišduokite savęs, savo sielų ir savo mokytojų. Mes Jumis tikime. Dabar svarbu, kad Jūs taip pat tvirtai patikėtumėte ir savimi, ir vienas kitu, ir mumis. Nešvaistykite energijos abejonėms ir baimėms – tam, kas netikra. Neeikvokite Jums duoto laiko tuščiai. Kiekvienas teisingas pasirinkimas ir posūkis atneša dovanų nuostabiai teigiamus pokyčius, Jūs tai jau esate pajutę ir patyrę, kiekvienas savyje turite Tiesos patvirtinimo įrodymų, tad to ir laikykitės, kai žmogiškas protas ims bruzdėti.

Mes pasiruošę, mes Jūsų laukiam. Susiimkit, suremkit pečius – užduotys svarbios ir jos turės būti įvykdytos ilgai nedelsiant. Mes su Jumis ir Jūsų nenuvilsim. Stiprybės ir susikaupimo Jums.

Viešpats El Morija

 

Diktavimą priėmė: Ramunė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s