Atraskite save ir savo kelio pašaukimą

Pagaliau jus pasiekė šviesa. Pagaliau jūs išsilaisvinote iš savųjų sąmonės gniaužtų. Pagaliau pratekėjo meilės energija. Meilės ir šviesos. Gailestingumo ir atjautos. Stiprybės ir kupino švelnumo. Spindulys, kuris rodys kelią visiems. Ne tik jums, komandoje, bet ir visiems žmonėms, kurie sugeba pajausti šviesą ir šilumą savyje, kurie yra geri sau ir kitiems. Kurie supranta savosios egzistencijos užuomazgas. Aš Vairočana Buda, atėjau pakalbėti apie įvykius, kurie palies jus visus, apie įvykius, kurių nelaukėte, apie įvykius, kuriais tapsite stipresni, atrasite save ir savo kelio pašaukimą. Skaityti toliau

Apie vidinio matymo lavinimo svarbą

Atėjo laikas Jums praregėti. Atėjo laikas paraginti Jus atverti savo vidinį regėjimą. Kiekvienas jį turite, kiekvienas galite matyti tikruoju regėjimu, ir tokiu būdu matyti tikrąją tiesą, išjausti ją ir galiausiai suvokti – tai, kas tikra, atskirti nuo apgaulės. Kiekvienas žmogus turi tokią galimybę, deja, ne kiekvienas apie ją žino, ne kiekvienas tai jaučia ar prisimena. Labai daugelis žmonių yra itin giliai panirę į iliuzijų rūką, apsišarvavę kiečiausiais blokų šarvais. Dažnai tokie žmonės per visą įsikūnijimą taip ir neatveria savo širdžių, neatveria vidinio regėjimo, neišsilaisvina ir nesuteikia sielai sparnų, nesuteikia jai veikimo laisvės materialioje žemiškojo įsikūnijimo plotmėje. Skaityti toliau