Atsikratykite stagnatiško žemiškojo mąstymo

Žmonės, brangieji Žemės žmonės!!! Jūs taip įsivėlę ir susipainioję savo susikurtuose supratimuose apie dvasingumą ir menamą nuodėmingumą, kad patys save vedate klystkeliais susikurtomis dogmomis.  Supraskite, kad daugelis faktorių, neigiamai veikiančių Jus žemiškoje kasdienybėje, neturi jokios galios ir jokio poveikio, kas liečia santykį ir sąveiką su aukštesniais lygmenimis ir aukštesnių vibracijų pasauliais. Jeigu Žemėje Jūsų žemiškieji kūnai momentaliai irsta, kai Jūs savo fizinius kūnus žalojate gyvo kūno materiją ardančiomis medžiagomis, tai šitie dalykai yra daug mažesnės kliūtys prabudusioms ir besiveržiančioms link Šviesos sieloms, nei neįgalumas susitvarkyti su savo mintimis, emocijomis ir jausmais. Jokiu būdu nesakau, kad sveikintina ir pageidaujama, ar palankiai žiūrima į Jūsų fizinio gyvenimo žalingus įpročius. Jokiu būdu taip nėra. Kuo švaresnis Jūsų materialus kūnas, tuo sklandžiau ir tuo stipresnė aukštesnių vibracijų srovė pro Jus gali pratekėti. Tačiau net per žalingų, kaip Jūs šiandien tai suvokiate Žemėje, įpročių turintį žmogų su jo netobulumais ir silpnybėmis įmanoma Šviesos sklaida, jei įsikūnijusi siela turi žymų išsiskleidimo potencialą ir, per save priimdama, perduoda aplinkai tikrosios Tiesos ir Šviesos Šaltinio pradinę žinią. Jūs savo, per ilgus laikotarpius susiklosčiusiomis įvairių konfesijų dogmatinėmis nuostatomis vadovaujami ir joms paklusdami, net nedrįstate pagalvoti, kad tas, kuris, žemiškuoju supratimu, yra tariamai nuodėmingas, “nešvarus” savo kūnu, nes vartoja maistines medžiagas, kurios draudžiamos kažkurių sampratų ar svaigalus, neturi teisės ir net neturi galimybių būti Aukštesniųjų jėgų vietininkais ar mūsų tarpininkais. Tai Jūs suvokite ir supraskite, išgirskite pagaliau – kiekvienam savas kelias ir savi kriterijai. Kiekvienam savas laikas ir savas būdas artėti link Dieviškosios Esaties, atrasti ir atverti savo Dieviškąjį Aš savyje. Neišvengiamai, plečiantis sąmoningumui ir suvokimui, žmogus pats savaime ima keistis, bet tai turi vykti savo tempu. Neįsijauskite per daug į teisingo gyvenimo instruktorių vaidmenį. Eliminuokite iš savęs polinkį smerkti. Nei Mokytojai, nei Pakylėtieji Valdovai, niekas iš visų Šviesos Hierarchijos pakopų, galiausiai – pats Meilės ir Išminties šaltinis, Vienatinis Aš, niekada o niekada nesmerkia nei vieno žmogaus. O žmogus?!…Yra galybė prabudusių sielų tarp Jūsų, įvairiuose Jūsų gražiosios Žemės žemynuose, kurie kuria ir skleidžia grožį, tuo pat metu būdami priklausomybių vergais. Supraskite, kad kelias iki tikrosios laisvės ir išsilaisvinimo kiekvienam yra skirtingas ir kiekvieno yra kitoks.  Kiek daug yra žmonių, praktikuojančių įvairiausias metodikas, siekiančių jų pagalba harmonizuoti save, išlaisvinti sąmonę, išgryninti ryšį su aukštesnėmis substancijomis, ir tuo pat metu, šalia visų praktikų, springstantys nuo pykčio, nepaisant to, kad sąžiningai ir uoliai seka sveikos gyvensenos, gyvybės nepažeidžiamumo ir savęs nežalojimo bendrąja prasme principu. Ir kiek iškilių Jūsų žemės protų, alinusių savo fizinius kūnus, tačiau dvasia laisvus, yra sukūrę į išsilaisvinimą pastūmėjančių kūrinių ir kokiam kiekiui žmonių jie savo skleidžiama energetika sugebėjo ištransliuoti Šviesos siekio ir pačios Šviesos žinią. Nustokite mąstyti šabloniškai,  nustokite vertinti šabloniškai, atsikratykite pagaliau senojo mąstymo, suvokimo ir supratimo. Jums kartojome, Jus mokėme ir vis dar turime kartoti elementoriaus pradmenis – atsikratykite stagnatiško žemiškojo mąstymo ir suvokimo. Nevilkite ant vieno kurpaliaus visų. Nepasiduokite pavojingam ego gundymui prisiimti ir įsigyventi į teisuolių vaidmenis. Klaidų skaičiavimas, smerkimas, lyginimas vienų su kitais – tai patys netinkamiausi metodai, jeigu norite kuo didesnę dalį žmonijos pakreipti Šviesos pusėn. Jie patys apsipręs. O Jūs, savo žemiškuoju dogmatišku baksnojimu, susikurtu įsivaizduojamu teisuoliškumu vienus iškeldami ant pjedestalų, kitus nurašydami kaip netinkamus, prabudusias ir pasiryžusias eiti priekin sielas, kurioms žemiškieji įsikūnijimo protai nusilenkia ir sudaro galimybes skleistis bei judėti pirmyn, – tokių sielų žmones Jūs savo kritiškais žvilgsniais ir  nebyliai siunčiamomis netolerancijos bangomis atstumiate, sudarote barjerus, nepriimdami į savo šviesos sklaidos lauką.

Aš pirmiausia kreipiuosi į Jus, mielieji  mūsų patikėtiniai Pasiuntiniai, į Jus, mūsų mylimi mokiniai ir Šviesos broliai. Nustokite skaičiuoti ir vertinti, nustokite fiksuoti žemiškuosius paklydimus. Jie ir tėra, ir telieka žemiškais paklydimais fiziniame plane. Taip, tai įtakoja ir dvasinės švaros bei pralaidumo koeficientą, tačiau tai nėra svarbiausias, galutinis ir lemiamas rodiklis Mokytojų bendravime su žemiškuoju požiūriu netobulai “švariais” ir  tuo atžvilgiu nepakankamai tyrais žmonėmis. Atlaidumas, tolerancija, atvirumas naujam suvokimui ir supratimui – kur jis? Išsiveržkite iš siaurų dogmatiškų aptvarų, leiskite būti tam, kas neša šviesą, kokia forma tai bebūtų, net jei Jums tai nesuvokiama, nepriimtina ir neaišku. Gal Jums neaišku ir nepriimtina tik dėl to, kad tai Jūs dar nepasiruošę priimti naujos tikrovės su jos naujais kriterijais. Suvokite ir priimkite – eros keičiasi ir kriterijai su jomis taip pat. Būkite labiau savikritiški – ne bausdami save, o objektyviau stengdamiesi įvertinti naują tiesą, ateinančią su nauju amžiumi, ir naujus kriterijus, visiškai nepaklūstančius nusistovėjusioms ilgametėms žemiškojo būvio normoms ir atgyvenusioms sampratoms. Tai, kas Jums atrodo žalinga, ilgą laiką ir buvo negatyvu, tačiau energetiniai laukai kinta, reikalavimai mainosi. Jūs, jei jau einate Šviesos Keliu, privalote priimti pokyčius ir būti jiems atviri. Turite sugebėti atsiriboti nuo senųjų dogmų, nuo vertinimo. Atsiriboti nuo puikybės, kuri vertina, mintyse suteikdama leidimus ir draudimus kitiems eiti/neiti Keliu. Nusiimkit karūnas ir suguldykite skeptrus – argi Jums teisti, kai patys vis dar neišsilaisvinate iš pasenusio ir jau atgyvenusio šabloniško mąstymo? Argi Jumyse taip gajus įprotis teisti yra nuo Dievo, ar tai Jūsiškio Kristaus Aš sudedamoji ? Supraskite, jeigu Jūs, būdami stiprūs energetiškai ir pralaidūs subtiliosioms energijoms, savo mintimis reguliuojate kitų žmonių, t.y. įsikūnijusių sielų, judėjimą viena ar kita kryptimi – Jūs jau bandote pažeisti laisvos valios įstatymą. O jo niekam nevalia pažeisti, todėl tokiu būdu Jūs tik sau užsikraunate blogosios karmos naštą savo bandymais vertinti kito galimybes ar iš anksto pranašauti būsimas neįveikiamas prarajas kito kelyje, siekiant Šviesos ir judant link jos toms sieloms, kurios savo žemiškąjame įsikūnijime dar neturi pakankamai valios ar neranda jėgų įveikti žemasias fizines silpnybes. Turite, privalote permąstyti kievienas sau ir, jeigu to reikia, aptarti tai bendruomeniškai – tai, kas žemiškojoje plotmėje laikoma negatyvu, nebūtinai aukštesnės sąmonės lygiuose traktuojama taip pat, ir dažnai subtilesnėje erdvėje nėra netgi fiksuojama, kai tuo tarpu Žemėje kartais perdėtai sureikšminama ir akcentuojama. Suvokite, atskirkite, išsigydikite nuo matavimų ir smerkimų. Mes ateiname ten ir pas tuos, kas yra atsivėrę ir kas mus priima, pas tuos, kurie mus gali perduoti ir perduoda. Ne Jums spręsti, kas to vertas, o kas ne. Ne Jums vertinti, kiek kas gali ar sugeba. Ne Jums spręsti, kiek ir kam reikia laiko, kad galėtų būti tinkamu mūsų kanalu ir laidininku. Nesiimkite Dievo vaidmens, nepaisant to, kad esate Dievo dalys. Neužsimirškite – svarbiausia užduotis yra auginti ir skleisti Meilę, kurti Šviesą, valyti Kelią Namo ir į jį pakviesti kuo daugiau sielų. Įsižeminusių dabar ar buvusių įsižeminusių per amžių klodus. Nesiimkite Aukščiausiosios Kūrybinės energijos vaidmens. Pakaks, jei kursite šviesą ten ir tuo metu, kur esate duotuoju momentu, nevertindami, nesverdami, nekritikuodami ir nevilkdami į savo supratimo rūbą kitų. Mielieji, būkite Meilės, supratimo ir tolerancijos pavyzdžiu kitiems.

Su meile ir begaliniu rūpesčiu visiems, kas savo savitumu yra nesuprastas ar riboto suvokimo žmonių atstumtas.

 Numylėtinis Jėzus

 

Diktavimą priėmė: Ramunė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s