Svarbiausia – pasiryžimas ir nuoseklus darbas

Nepajudėsite iš vietos, jeigu nekrutėsite. Jeigu nejudėsite pirmyn, toliau į priekį ir nežengsite, ir nepasislinksite nei per milimetrą. Šiaip savaime nušvitimas neįvyksta. Pirmiausia Jums reikia judėti savo vidumi. Plėsti  savo dvasinį pasaulį, šviesinti ir švarinti vidų, tyrinti širdį. Turite įvesti tvarką ir švarą savo galvose, savo mintyse. Harmonizuoti savo mintis su veiksmais ir darbais. Išvalyti širdis nuo nuoskaudų, širdgėlų, nusivylimų ir visų kitų nuosėdų, atverti jas tyrai meilei, besąlyginei meilei. Skaityti toliau

Pokyčiai neišvengiami – išlaikykite ramybę

Teįvyksta tai, kas turi įvykti. Nesipriešinkite tam, nes tai beprasmiška. Vis tiek eiga turi vykti savo ruožtu, nepaisant to, kad kažkas nesutinka, kažkas jaučiasi nepasiruošęs, kažkieno sąmonė per daug dar užblokuota. Pokyčiai neišvengiami ir tai, kas jau suplanuota ir numatyta, įvyks ir nusileis į Žemę bet kokiu atveju. Priešinimasis tik apsunkins proceso eigą ir vyksmą. Būkite ramūs ir išlaikykite ramybę ir darną. Tam būtinas susikaupimas ir rimtis. Skaityti toliau

Dėmesio koncentracija bei dieviškoji energija

Tyla ir ramybė. Štai į ką atėjo laikas atkreipti Jūsų dėmesį. Jūs per daug laiko praleidžiate triukšme. Harmonija ir darna su subtiliaisiais aukštesnių vibracijų pasauliais įmanoma tik tyloje, ramybėje. Nebūtina būti nuolatinėje rimtyje ir nesibaigiančiame susikaupime, galiausiai, tai Jums, žmonėms, būtų beveik neįmanoma – tik su itin vienetinėmis išimtimis – arba per daug jėgų (dėl to keliantis įtampą)  reikalaujantis ir atimantis būvis. Skaityti toliau

Bendraukite, mylėkite, pasitikėkite

Širdžių bendrystė. Atviras ir nuoširdus bendravimas yra pirmutinis žingsnis, atveriantis širdies langą gaiviam šviesos gūsiui į žmogaus sielą. Jūs esate žmonės, Jums bendravimas yra būtinas. Ir Jums, gyvenantiems žemiškąjį gyvenimą įsikūnijime,  gyvybiškai būtinas verbalinis bendravimas. Daug Jūs galite nuveikti susisiekdami, bendraudami mentaliniame lygmenyje, siųsdami vieni kitiems ir nieko net nelaukiantiems žmonėms gražiausias ir geriausias mintis, susiliesdami sielomis ir apkabindami vienas kitą širdimis, bet to negana. Skaityti toliau

Plėskite meilės erdvę

Aš, Maitrėja, atėjau pasakyti, kad Jūsų pasaulis nežus, išgyvens žmonės ir planeta išliks. Kad visi kataklizmai, liūtys, vėtros, potvyniai ir ugnikalnių išsiveržimai nesunaikins Jūsų Žemės. Jie veikia kaip šluotos, atlikdami katalizatorių vaidmenį. Atrinkdami ir sunaikindami nebepakeičiamai supuvusias žmonijos dalis, kitiems tuo pat metu suteikia galimybę išgirsti Dievą ir atsigręžti į Jį. Deja, kartais tik tokiais drąstiškais būdais praplėšiama aklumo ir kurtumo marška ir siela išsiveržia iš kalinusių gniaužtų ir įkvepia dieviškos vilties šviesos. Skaityti toliau

Laiškas apie elgesio pasėkmes

Aš atėjau atsisveikinti. Nemanyk, kad man tai smagu, ar kad pats taip sugalvojau. Tiesą sakant, aš apskritai neturiu tokios funkcijos kaip Jūs, žmonės – galvoti. Aš jaučiu ir kai jaučiu, tai ir žinau tiek, kiek jaučiu. Tiesiog per ilgai buvai atitrūkusi ir mudviejų ryšio nebeįmanoma ilgiau išlaikyti vientiso. Paskutinįkart, kai buvau atėjęs, Tu skyrei dėmesį, laiką ir energiją ne pokalbiui su manimi, bet savo žemiškiems darbams. Skaityti toliau

Tyrumo spindulys

Aš Elochimas Ciklopėjus buvau nusileidęs jūsų erdvėje. Toje tankioje erdvėje. Mažytėje erdvėje, kur atrodo smaugtų kas, o jūs ramiai gyvenate, kvėpuojate, juokiatės. Kiek reikia darbo. Kiek reikia pastangų. Kodėl žmonijos ratas toks siauras? Kodėl mąstymo poliai nesusikerta vienas su kitu. Kodėl yra atskirtos tam tikros ribos. Skaityti toliau