Svarbiausia – pasiryžimas ir nuoseklus darbas

Nepajudėsite iš vietos, jeigu nekrutėsite. Jeigu nejudėsite pirmyn, toliau į priekį ir nežengsite, ir nepasislinksite nei per milimetrą. Šiaip savaime nušvitimas neįvyksta. Pirmiausia Jums reikia judėti savo vidumi. Plėsti  savo dvasinį pasaulį, šviesinti ir švarinti vidų, tyrinti širdį. Turite įvesti tvarką ir švarą savo galvose, savo mintyse. Harmonizuoti savo mintis su veiksmais ir darbais. Išvalyti širdis nuo nuoskaudų, širdgėlų, nusivylimų ir visų kitų nuosėdų, atverti jas tyrai meilei, besąlyginei meilei.

Turite išsivalyti ir tapti tokiais švariais, kad visu savo vidumi visuose kūnuose skambėtumėte kaip tyriausias krištolas, kaip angeliškas varpelis. Tyras, doras ir atsidavęs Aukščiausiajai valiai bei išminčiai. Šviesos garsas turi sklęsti Jumyse ir per Jus į aplinką neužkliūdamas nei už menkiausio nešvarumo. Taip Jūs turite judėti pirmyn. Tik judėdami, tik dirbdami su savimi, tik dėdami nuolatines pastangas ir neapleisdami reguliarumo galite pasiekti Jums užduoto rezultato. Nesitikėkite, kad neįdėdami pastangų būsite perkelti. Tai, ką Jūs tariatės žiną, o išties tai daugų daugiausia tik nutuokiate, Jūsų nepadaro išskirtiniais ir nesuteikia jokių dvasinių privilegijų. Tik nuoširdus atsidavimas ir nuoseklus darbas  patvirtina Jus esant vertais pasitikėjimo su galimybe neapvilti tų, kurie Jumis tiki. Per daug rimti ir atsakingi procesai vyksta ir dar daug jų įvairių vyks, kad ši atsakomybė, vykdant tarpines ir jungiamasias užduotis, būtų neapdairiai patikėta per silpnoms grandims. Todėl, mielieji, turite stiprinti save dvasiškai, turite būti disciplinuoti ir narsūs, nesileisti išmušami iš kasdienio darbų ir tikslų ritmo. Pasiryžimas turi būti tvirtas ir nepajudinamas. Mes viską suprantame – Jūsų pasaulietiško gyvenimo aplinkybės neretai Jums pakiša koją ar išstumia iš vėžių, tačiau Jūs turite maksimaliai stengtis tam nebepasiduoti. Jau turite išmokti atsilaikyti prieš išorinio pasaulio faktorių veikimą Jūsų atžvilgiu. Turite būti pakankamai tikri savimi, savo įsitikinimais ir atsidavę didžiajam tikslui, kad sugebėtumėte atsilaikyti prieš įvairiausio pobūdžio pagundas. Ugdykitės disciplinos ir nuoseklumo laikymąsi. Pradedant nuo dvasinių praktikų, kas yra itin svarbu kasdieniame gyvenime, siekiant švarinti mintis, mokantis neįsileisti šiukšlių, semiantis išminties ir meilės, skleidžiant gėrį ir grožį. Ar visi vykdote viską, visus nurodymus, kuriuos gaunate iš Mokytojų? Kreipiuosi į komandos narius. Jūsų Mokytojai prašė, kiekvieno iš Jūsų, kad kiekvienas individualiai susikurtumėte maldą, tekstą, kuriuo kasdien kreiptumėtės į savo Mokytoją. Ar visi šią paprastą užduotį įvykdėte? O kiek Jūsų kasdien bendraujate su savo Mokytojais? Buvo Jūsų prašyta išsikuopti visas iki vienos nuoskaudas ir išsitraukti užsisenėjusias rakštis – keli iš Jūsų to ėmėtės ir kiek kruopščiai vykdėte apsivalymo planą? Mes viską įvertiname. Jūsų dvasines, psichologines būsenas, baimes ir skausmus, nerimą ir nesugebėjimą greitai paleisti. Bet jeigu Jūs dvejojate arba lengvabūdiškai užsimerkiate prieš mūsų Jums konkrečiai įvardintas užduotis – argi mes galime Jumis visiškai pasitikėti? Mes nesitikime, kad viskas, ko Jūsų prašome, bus atlikta vienu mostelėjimu, tuoj pat, čia ir dabar iki galo. Ne. Bet pradėti užduotis vykdyti Jūs turite čia ir dabar pat. Kiek tai užsitęs – tai labai individualu. Bet pradėti Jūs turite kaskart, gavę naujas užduotis, čia pat, dabar ir iš karto. Šitaip mes matysime Jūsų ryžtą, Jūsų tikėjimą ir pasitikėjimą. Ir galėsime Jums padėti ir palengvinti kiekvieno proceso eigą, jeigu tik Jūs kreipsitės į mus ar į bet ką iš visos Šviesos hierarchijos pagalbos. Tačiau jeigu Jūs tik formuosite ir išsakinėsite norus apsivalyti, nušvisti, pakilti, bet nesiimsite jokių veiksmų, nedėsite net mažiausių pastangų – mes negalėsime padėti. Mes turime matyti realų pagrindą, kad žmogus yra pasiruošęs, pasiryžęs keistis ir kad jo ketinimai yra rimti. Lygiai taip pat negalėsime pagelbėti, jeigu pagalbos neprašysite. Tai, ko gero, jau visi žinote. Turite tai žinoti ir niekada nepamiršti. Tai turite žinoti nuolat ir visados, jokiomis aplinkybėmis nepamiršdami – jeigu neprašysite pagalbos, mes ir nepadėsime. Imkitės rimtai ir atsakingai tvarkyti savo dvasinio gyvenimo režimą ir nuoseklumą. Jums nereikia pulti į vienuolynus ar užmesti savo eilinio žemiškojo gyvenimo. Tiesiog skirkite kasdien bent kažkiek laiko vien savo dvasinio pasaulio švarinimui, gražinimui, plėtimui, turtinimui. Skirkite laiko maldai. Skirkite laiko sielos budinimui. Širdingam pokalbiui su savuoju AŠ, dieviškuoju AŠ. Su Kūrėju. Su Mokytojais. Ir pratinkitės bendrauti su Visatos erdve. Plėskite akiratį. Skaitykite. Semkitės žinių. Semkitės išminties. Jūs turite lavinti savo ne tik pajautimą, išjautimą, bet ir gebėjimą mąstyti, filtruoti informaciją, turite lavinti skonį, tikrą atskirdami nuo surogatų, turite ugdyti ir plėsti toleranciją, tirpdyti kategoriškumą. Mes jau nebekalbame Jums apie žiaurumą, veidmainiavimą, klastingumą. Nebekalbame apie prievartą. Tai jau turi būti eliminuota iš Jūsų veiksmų lauko. Atsisakykite kategoriškumo. Ir atėjo laikas atverti Jums akis į tiesą – didžioji dauguma esate nedovanotinai riboto mąstymo ir suvokimo, gebėjimo priimti Jums naują informaciją. Lavinkitės, plėskite žinias. Tai, kad neturite matuoti visko senuoju mąstymu ir vadovautis kolektyvinės sąmonės šablonais, nereiškia, kad neturite semtis įvairiapusiškų, visokiais būdais Jums pasiekiamų žinių apie  Jūsų pasaulio kilmę, sandarą, civilizacijų ir visos žmonijos istorijos raidą. Pildykite save ne tik dieviškaja šviesa, bet ir didžiųjų žemiškųjų protų palikimu, didžiųjų kūrėjų perteiktu ir dovanotu grožiu. Mokykitės, nuolat mokykitės, lavinkitės. Plėskite ir švarinkite dvasinio savo pasaulio pusę, pildykite deramu turiniu žinių spragas, nuosekliai ir atkaliai nors po kruopelytę mažinkite ir silpninkite savo ydas ir netobulumus. Jūs kiekvienas žinote sau, kuriose vietose turite pasitempti. Nereikia ataskaitų, nereikia garsių deklaracijų. Nereikia garsių manifestų. Tylus kasdienis darbas, nuoširdus siekis. Pasistenkite pajausti ir suvokti kasdienos ir kasdienybės stebuklo džiaugsmą ir svarbą. Kasdien. Štai kas yra svarbu. Štai kam atėjau Jus pažadinti. Nes pastebime, kad prabundate tik kai kažkas sukrečia. Kai įvyksta kažkas ryškaus. Kol laikas – stabdykite savo snaudulį, kol nepuolėte į letargą. Viskas ateis tada, tuo metu ir tuo būdu, kokiu turi ateiti. Matomai Jums ar nematomai, juntamai ar nelabai, Jums suvokiant ar ne – tai neturėtų Jūsų jaudinti. Jūs turite užsiimti savo darbais, savo reikalais, savo užduotimis ir pareigomis. Nurodymų, ką vykdyti, esate gavę su kaupu – tai ir pirmyn. Tyliai, sąžiningai, paprastai. Nesusireikšmindami ir nesureikšmindami nieko. Nieko.

Dirbam visi ir kiekvienas savo darbus. Jūs – čia, mes – čia ir ten, visi kartu ir kiekvienas atskirai, apjungdami jėgas. Visi pasauliai turi sklandžiai sąveikauti, kaip tiksliai sustyguotas mechanizmas. Tiksliai, darniai ir sklandžiai. To siekiame, vardan to ir stenkimės.

Viešpats El Morija

 

Diktavimą priėmė: Ramunė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s