Neteiskite ir nesmerkite nei savęs, nei kitų

Mes nesame neklystantys. Mes, Pakylėtieji ir Valdovai, Šviesos skleidėjai ir saugotojai, nesame tie, kurie įvykius ir procesus, o tuo labiau jų eigos rezultatus nustatome nekintamai. Mes žinome, kas yra būtina, kas reikalinga Visatos virsmui ir žmogaus sąmonės bei sielos kilimui, ir mes stengiamės padėti šiame Kelyje Jums, mūsų mylimiems žmonėms, ir kiek išgalime prisidėti prie Aukščiausiosios Sąmonės plano tikslingo įgyvendinimo. Skaityti toliau

Šviesos era prasidėjo

Džiaugsmas!  Džiaugsmas tas, kurį išgyvenate Jūs, tie, kurie žinote apie įvykusį procesą Žemėje, ir kurie prie jo betarpiškai prisilietėte, neprilygsta tam, kuris šiandien aplankė mus, Pakylėtuosius ir visus Valdovus, ir kuris skleidžiasi mūsų erdvėje. Didelės viltys buvo dedamos į Jus ir Jūs mūsų nenuvylėte, esame dėkingi Jums ir džiaugiamės Jūsų atliktu darbu – puikiai atliktu darbu. Ši užduotis įvykdyta ir mes vėl galime judėti pirmyn, tiesdami naujus kelius Tiesai ir Šviesos skleidimui tolyn ir platyn. Skaityti toliau

Tikrosios laimės ištakos glūdi ne fiziniame pasaulyje

Jūs – žmonės, ir Jūs atėjote į žemiškus įsikūnijimus tam, kad gyventumėte būdami laimingi, kad išgyventumėte džiaugsmą ir laimę, kad priimtumėte tai iš Pradžios, prisipildytumėte patys ir skleistumėte tai į aplinką. Jūsų išjaučiama laimė turėtų būti Jūsų būsena, o ne tik retkarčiais patiriami blyksniai. Ir laimė, ta, kurią žmogui skirta išgyventi, nepriklauso nuo Jūsų fizinio gyvenimo aplinkybių. Jeigu Jus Jūsų gyvenimiškos aplinkybės taip įtakoja, kad Jums tas laimės jausmas atrodo nepasiekiamas ir neįmanomas – tai Jums derėtų atkakliau įsižiūrėti į save, dirbti su savimi, savo prisirišimais, savo ego, savo troškimais ir siekiu valdyti situacijas bei aplinkybes, siekiu valdyti ir konstruoti kitus. Skaityti toliau

Elkitės atsargiai su plačiai prieinama ir beatodairiškai brukama informacija

Tam, kad galėtumėte priimti siunčiamą informaciją, Jūsų informaciniai kanalai turi būti pakankamai atviri. Energijų srautų priėmimas yra viena, informacijos – kita. Kiekviena energja savyje talpina tam tikrą informaciją, tačiau ta informacija, kuri atneša Jums naujas žinias apie būtį ir esatį, yra kitokios struktūros ir teka kitais kanalais. Todėl tam, kad tos žinios pasiektų žmogų, jo informaciniai kanalai turi būti kiek įmanoma atviresni ir kaip įmanoma švaresni, pralaidesni. Skaityti toliau