Padėdami kitiems – padedate ir sau

Meilė. Meilė – ne gailestingumas, ne kantrybė. Meilė – visa ko pagrindas, šaknys ir viršūnė. Meilė, gailestingumas ir kantrybė – ne pakantumas, ne gailestis, ne užuojauta. Meilės kupina širdis bus visada stipri ir tvirta, atlaikys bet kokius vėjus ir vėtras, nepaisant to, kad žmogiškasis protas skalambys pavojaus varpais, jog štai – jau riba, jau nebegaliu, jau pavargau. Neplyš širdis nei nuo pervargimo, nei persitempimo, nei perkrovos. Nemirs širdis, jei kupina meilės ji. Tik pyktis ir nevilties sukeltas skausmas stingdo širdį, kurioje meilės per mažai. Būkite ramūs ir drąsūs, einantys Meilės ir Šviesos Keliu. Jūs saugūs, nes apsaugoti, Jūs saugūs, nes ne vieni. Išjauskite bendrystę, junkitės į Viena. Susijunkite su savo širdimis, apjungdami proto auščiausias kokybes ir galias, tyriausias jo apraiškas ir geriausius ketinimus. Apjunkite Jūsų širdis, jungdamiesi tinklan. Apsijungę liekitės į Visatos širdį ir siekite Kūrėjo širdies centro. Glauskitės prie mano, Pasaulio Motinos, širdies, ten Jūs visada rasite užuovėją ir atgaivą, ten pasisemsite tyriausios energijos iš Versmės šaltinio, iš Pradžių Pradžios, iš Meilės gijos pradžios. Nesiblaškykite ir nesiskųskite, nedejuokite. Jums tai nedera. Nepasiduokite silpnumui ir silpnybėms. Nesileiskite manipuliojami. Egoizmas ir savimeilė turi begalę atspalvių ir landų, ir viena iš jų yra savigaila. Neliekite ašarų dėl nieko, jeigu jos nesužadintos tyros Meilės šaltinio. Neliekite skausmo ir širdgėlos ašarų. Neprisileiskite jų artyn. Jūs gyvenkite Meilėje, tikėjime ir pasitikėjime, ir gyvenimą Jūsų aplenks bet koks tamsos šešėlis. Praslinks lyg varno sparnas, krašteliu kliudydamas švytinčią medžio viršūnę, ir nusklęs tolyn, neradęs širdy atgarsio ir vietos sau. Neleiskite sukti gūžtos, neįsileiskite daugintis ir plėstis. Tik tyros ašaros, kupinos dieviškumo suvokimo, tegul  skalauja Jūsų dieviškas akis, mano akis, Žemės veidą. Žemės, mano ir Dievo vaikai, glauskitės prie manęs, Jūs visi visada tilpsite mano meilingam glėby ir kiekvienas jame rasite savo ypatingą vietą. Nesuklyskite, nenuklyskite, nepaslyskite. Savigaila ir silpnumas – ne Tiesos kelrodis. Grįžkite tiesiojon, vos užčiuopę šalikelės grumstą. Klausykite širdies, klausykitės manęs ir Visatos balso, klausykitės Namų šnabždesio – ir visad nuoroda į teisingą Kelio kryptį bus Jūsų regėjimuose. Tikėjimas, viltis ir pasitikėjimas tebus Jūsų palydovai nuolatiniame judėjime. Neužsistovėkite per ilgai sąstingyje. Gaudykit vibracijas, siunčiamas Jums dosniai Dangaus, Žemės ir Oro. Ieškokite stygų savyje ir aplink save, matykite draugą žmoguje. Jūs visi sukurti iš Meilės, į Meilę Jūs turite sugrįžti per Meilę. Meilėje Jūsų laukiam, sugrįžtančių savo vaikų. Ir šventė bus, ir snigs baltais žiedais, ir žvaigždės nutvieks platybes, ir dieviška simfonija galiausiai suskambės išpildyta baigtinėmis gaidomis, skelbdama Naujos Eros ir naujo virsmo pradžią. Su meile ir lengvumu, su ramybe ir taika judėkite pirmyn. Jūs viską galite, nes viskas yra Jumyse. Nepasiduokite ir nesileiskite apgaunami. Aš visada šalia. Aš su Jumis, mylimieji Šviesos kūdikiai.

Kartais užtenka vieno teisingo Jūsų poelgio, kad būtumėte pernešti per virtinę kalnų, galėjusių būti tarpeklių ir bedugnių. Lengvai ir švelniai, lyg nežymiu vėjelio dvelktelėjimu, lyg plunksnos prisilietimu. Klausykit ir vykdykit Meilės balso nurodymus, ir jis visada neklysdamas nuves Jus tiesiausiu ir artimiausiu keliu į Šviesą, link Namų, ir palydės pas Tėvą, į pradžią, į Jus pačius. Ir susijungs žvaigždynai ir planetos, ir Angelai pakels trimitus. Bus šventinis pergalės gausmas ir visuotinis džiaugsmas nušvies tamsumas. Padėkit vieni kitiems, taip padėsite ir palengvinsite kelionę sau. Remkite ir remkitės, drąsiai ir pasitikėdami vienas kitu. Tyra širdis neįskaudins ir neatstums Me

+9+9-ilės. Ir Jūs kiekvienas galite paliesti širdį, kiekvienas galite širdį pagydyti, atgaivindami ją Meile. Tyra, tikra ir tvirta, nesibaigiančia ir visaapimančia. Savigailai, saviapgaulei ir nerimui čia nebėra vietos. Nėra jau ir nebegali būti atgarsio Jūsų širdy nei savimeilei, nei susireikšminimui, nei nepasitikėjimui. Yra tik vienas Kelias, ir Jūs žinote jį. Tad eikit tuo Keliu drąsiai. Aš su Jumis ir Jūsų laukiu. Apglėbus Jus visus laukiu Jūsų, kol lydimi Šviesos Angelų susirinksite visi mano glėby. Ir stos nauja pradžia. Ir kursime, skleisdami Šviesą platyn, aukštyn, gilyn, prisodrindami naujos kokybės ir dermės. Mano mylimi vaikai ir Kūrėjo pradžios kūdikiai, mes su Jumis ir Jumyse, laukiame Jūsų sugrįžtant po sėkmingų darbų.

Pasaulio Motina

 

Diktavimą priėmė: Ramunė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s