Pranašystė

Нельзя смотреть на солнце, чтоб не ослепнуть. Нельзя приблизится к Богу не сгорев. Очистите свои сердца от гнева. Что стоите с испуганными лицами, что молчите, не решаясь определиться? Всевышний вас зовет, дети мои. Путь служения – вечный путь. Пробуждается Земля. Колоколами бейте! Будьте уверены в себе, будьте тверды на избранном пути. Черпните смелости в своем сердце.

Язычники прибудут с кострами. Средневековые костры, чтоб уничтожить ваше знание, ваш дух. Не отвергайте Божественную Истину. Прометей, искра Божественная, зажжет пламя на небе. К чему все усилия, если падаете духом из за мелочи? Всеобъемлющий вас оберегает. Невозможно спокойствие, когда идет битва. Продолжается битва ангелов и демонов. Поднебесъе гремит, трубы трубят. Лишается королевичь блеска своего. Предупреждение было, что пиршество кончается. Проясняется дорога на глубине души каждого. В чъю сторону станете, дети мои? Пробуждается кора Земли, пробуждается. Какими путями, какими ветрами ваши души пришли на эту точку? Не бойтесь, только не бойтесь. Изумрудное колесо Солнца. Богиня небесная, Матерь всесияющая. Преисподня, ворота в небо. Язычники ползут. Превращается королевичь на надменного рыцаря с лицом девственницы. Варварство царствует на Земле. Прильните к любви. Да не иссякнет родник чистой любви в ваших сердцах. Блуждают души, не находя якоря, чтоб укрепиться на Земле. Прогоняют их. Аборты. Детоубийцы. Предупреждаем вас – не ликуйте возможностями. Кого выберите? Жизнь или убиенного? ( Ты записывай, твой ум тут ни при чем) Блокируется сознание, скребещут голоса.

Солнечная лужайка, дети. Любящие бессознательно, цветы любви. Ограничте замыслы над жизнъю. Пророчество ли это? Пророчествами вас не остановить. Много было пророчеств. Приемник и служитель Христа среди вас. Побойтесь Бога! Завершаю это письмо пророчеством: не будет вам покоя среди убиенных детей. В столетия оберегали детей от опасностей. Что творите сейчас на Земле? Кощунство! Берегите детей, любите, преумножте счастъе детским смехом.

Все. Я прощаюсь. Да услышит ваши уши, да проясняется ваш разум.

Е. П. Блаватская

Negalima žiūrėti į saulę, kad neapakti. Negalima prisiartinti prie Dievo, nesudegus. Apvalykite savo širdis nuo pykčio. Ko stovite išsigandusiais veidais, ko tylite, nesiryždami apsispręsti? Aukščiausiasis jus šaukia, vaikai mano. Tarnystės kelias – amžinas kelias.  Bunda Žemė. Skambinkite varpais! Būkite savimi pasitikintys, būkite tvirti pasirinktame kelyje. Semkitės drąsos savo širdyse.

Stabmeldžiai apsireikš su savo laužais.  Viduramžių laužai, kad sunaikint  jūsų žinias, jūsų dvasią. Neatsižadėkite  Dieviškosios Tiesos.  Prometėjas, Dieviškoji kibirkštis, uždegs  liepsną danguje.  Kam visos pastangos, jei nusimenate dėl smulkmenų? Visaapimantis jus saugo. Neįmanoma ramybė, kai vyksta mūšis.  Tęsiasi angelų ir demonų kova.  Padangė griaudžia, gaudžia trimitai. Karalaitis netenka savo blizgesio. Buvo įspėjimas, kad puotavimas baigiasi. Aiškėja kelias kiekvieno širdies gelmėje. Kieno pusėn stosite, vaikai mano? Bunda Žemės pluta, bunda.  Kokiais keliais, kokiais vėjais jūsų sielos  atėjo į šį tašką?  Nebijokite, tik nebijokite. Smaragdinis Saulės ratas. Dangaus  Deivė, Motina švytinčioji. Skaistykla, vartai į dangų. Šliaužia stabmeldžiai.  Virsta karalaitis veidmainiu riteriu su nekaltybės veidu. Barbariškumas viešpatauja Žemėje. Prigluskite prie meilės. Tegu neišsenka jūsų širdyse tyros meilės šaltinis. Klaidžioja sielos, nerasdamos inkaro, kad įsitvirtinti Žemėje. Jas veja šalin. Abortai. Vaikžudžiai. Perspėjame jus – nedžiūgaukite dėl savo galimybių. Ką išsirinksite – gyvenimą ar nužudytąjį? ( Tu užrašinėk, tavo protas niekuo dėtas. ) Blokuojama sąmonė, dręskia balsai.

Saulėta pievelė, vaikai. Mylintys nesąmoningai, meilės gėlės. Apribokite sąmokslus prieš gyvenimą. Ar tai pranašystė? Pranašystėmis jūsų nesustabdysi.  Daug buvo pranašysčių.  Kristaus įsūnis ir tarnas tarp jūsų – bijokite Dievo! Baigiu šį laišką pranašyste: nebus jums ramybės tarp nužudytų vaikų. Šimtmečiais saugojo vaikus nuo pavojų. Kas dabar dedasi Žemėje? Šventvagystė! Saugokite vaikus, mylėkite, gausinkite laimę vaikišku juoku.

Viskas. Aš atsisveikinu. Te išgirsta jūsų ausys, te prašviesėja jūsų protas.

E. P. Blavatskaja

Diktavimą priėmė: Birutė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s