Vienintelis kelias – eiti į šviesą

Aš esu Tu, o Tu esi aš. Kiekvienas esat vienas kitu. Visi esat Viena, visa yra Viena. Kada pagaliau jau suvoksit ir pamatysit bendrą visuminį vaizdą, tikrąjį vaizdą? Tai tik Jūsų įpročiai – viską dėlioti į langelius. Taip, kiekvienas esat viena iš daugybės dalelyčių, glaudžiai susietų viena su kita. Viskas tobulai sudėliota ir planas Kūrėjo tobulas. Kiekviena dalelytė turi savo vietą, apibrėžtai konkrečias užduotis ir paskirtį. Jūsų bėda, kad nesugebate girdėti ir klausyti to, kas Jumyse įdiegta ir kam Jūs skirti, kam atėjote vienu ar kitu metu į vieną ar kitą vietą, esate vienokiu ar kitokiu pavidalu. Skaityti toliau

Vienybė – tai atsvara prieš tamsą

Aš ateinu su aušra, aš suteikiu sparnus. Pasirengę skristi skrieja aukštai. Egipto žemė šaukia, kviečia jus. Ateikit su aušra, pabudinkit žemę, suteikit viltį. Mes jumis tikime ir pasitikime. Užduotis nelengva, bet kelias jūsų saugomas dieną ir naktį angelų pulkų. Eikit tuo keliu drąsiai. Mes jums suteikiame visus įrankius darbui atlikti. Kviečiame šauklius naujo rytojaus. Dairykitės ženklų, skaitykit juos. Mes su jumis kalbame ir jus nukreipiame. Eikit šviesos link. Žiburys niekada neužges, jei bus bent vienas jo ieškantis. Skaityti toliau