Išlaisvinkite savo širdis

Tai ko gi taupote, kokiu tikslu kaupiate tai, kas Jumyse gimsta gero ir gražaus? Kodėl gi nepaleidžiate į pasaulį to gerumo ir meilės, kur gimsta Jumyse iš dieviškosios ugnies, kodėl neįkvepiate jiems gyvybės ir nepaleidžiate gyventi ir augti pasaulyje? Kur gi Jūsų dosnumas ir gebėjimas dalintis visa kuo, kas dieviško Jumyse? Kaupiate, taupote, laikote savy… brandinate, auginate, kol galiausiai, tai pradeda Jus slėgti, smaugti ir sprogdinti iš vidaus. Laikote, spaudžiate, bijodami atviruose delnuose ištiesti savo širdį.. kol galiausiai negimusios šviesiausių jausmų gyvybės taip ir užgęsta Jumyse net nespėjusios įsižiebti, ir virsta degėsiais ir skausmingomis nuosėdomis. Kas laiko Jus savo susikurtame susinaikinimo rate? Skaityti toliau