Išlaisvinkite savo širdis

Tai ko gi taupote, kokiu tikslu kaupiate tai, kas Jumyse gimsta gero ir gražaus? Kodėl gi nepaleidžiate į pasaulį to gerumo ir meilės, kur gimsta Jumyse iš dieviškosios ugnies, kodėl neįkvepiate jiems gyvybės ir nepaleidžiate gyventi ir augti pasaulyje? Kur gi Jūsų dosnumas ir gebėjimas dalintis visa kuo, kas dieviško Jumyse? Kaupiate, taupote, laikote savy… brandinate, auginate, kol galiausiai, tai pradeda Jus slėgti, smaugti ir sprogdinti iš vidaus. Laikote, spaudžiate, bijodami atviruose delnuose ištiesti savo širdį.. kol galiausiai negimusios šviesiausių jausmų gyvybės taip ir užgęsta Jumyse net nespėjusios įsižiebti, ir virsta degėsiais ir skausmingomis nuosėdomis. Kas laiko Jus savo susikurtame susinaikinimo rate? Savęs skriaudimo, nemylėjimo, netausojimo gniaužtuose… Gavot širdį, gavot meilės kibirkštį liepsnai įdegti. Gavote kūnus ir galimybę meilę išreikšti ir skleisti. Turite viską, ko reikia, kad pasaulį savo paverstumėte žydinčia pieva, klestinčiais laukais, gyvybingais vandenimis ir laisvės giesme. Kas Jus laiko prirakinęs prie niūraus baląsto sunkiom grandinėm? Kas trukdo rasti ir atpažinti savyje Kūrėjo dvasią ir teisę rinktis šviesą, laisvę kurti pasaulį tokį, kuriame gera gyventi būtų ne tik Jums patiems? Nuo ko dangstotės, nuo ko saugote savo drebančias savastis? Kūrėjas atidavė kiekvienam iš Jūsų tai, ką turėjo brangiausio – kiekvienam Jis atidavė dalelę savęs. Dosniai ir be išskaičiavimo, be atsargos, be rezervo, be gailesčio. Išdalino save dosniai, su meile leisdamas pasirinkti – būsite Juo ar nesiryšite. Įžiebė kiekviename Jūsų savo meilės ugniakurą, su viltimi, kad plėsite ir dauginsite Šviesą, dalindami ją ir dalindamiesi. Su meile Jumyse įkvėpė meilę, be nuoskaudos, jei visgi nuspręsite likti užsimerkę, akli ir kurti Jo balsui, Jo vedimui, Jo kvietimui. Su meile Jus apdovanojo, iš meilės sukūrė. Be baimės ir abejonių paleido Jus kurti ir mylėti, meilę ir šviesą skleidžiant beribe kūryba. Tad ko vis dar bijot? Ko dangstotės ir saugotės, kodėl įsivaizduojate esą tokie pažeidžiami ir bevaliai? Argi mieliau gyventi tariamai saugioje ir tamsioje nebūtyje, nei atvira ir plačia širdimi spinduliuoti šviesą ir kurti pasaulių grožius ir gerumą?

Ne skausmą, ne liūdesį Jums nešu kasdien, ne nerimu apgaubiu kiekvieną. Pakelkite galvas, atverkite širdis – jei tik panorėtumėte, išvystumėte tikrąją tiesą ir jos galią prieš savo akis, savyje. Ir drąsa plyksteltų Jūsų širdyse nebeužgęstanti, jei tik pasiryžtumėte patikėti, jei tik pasiryžtumėte išsitiesti. Ne skausmą, ne liūdesį Jums nešu… ne sielvarto, o tyro džiugesio graudulį žadinu Jumyse. Palaiminti, palaiminti ištikimieji tikintieji, savo Tėvo vaikai, Motinos sūnūs ir dukros… Savo širdį Aukščiausiasis Jums išdalino, ir ji nesumenko nei kruopelyte. Savo širdį dalinu Jums kasdien, ir ji tik plečiasi…tad ko gi baiminatės Jūs? Kam kaupiate ir taupote savo liepsną? Žiūrėkit, be dosnumo deguonies ji tuoj ir užgesti gali, ar nebaisu, kad vos rusena, kai gimė liepsnojimui? Nesumenks ir nesumažės Jūsų ugnys, jei šviesą dalinsite kiekvienam sutiktąjam, nesunyks gebėjimas jausti meilę, jei skleisite ją, kaip paukščiai dosniai skleidžia pavasarines giesmes. Kas išmokė Jus auginti savo širdyse narvų ir spąstų tvirtumą, kodėl nepavargdami tvirtinate apkasus ir kruopščiai prižiūrite sargybos bokštus – kad tik neprarast budrumo, kad tik nepraleist klastos ar žabangų, kad tik neatsirastų spragelių – neduokdie, tapsite pažeidžiami… Naivuoliai, trumparegiai vaikeliai… dėliojate kaladėles ir, nepakeldami galvų, įsivaizduojate, kad pasaulis visas – tai ta mažutė Jūsų žaidimų aikštelė. Pakelkit galvą, išsiveržkit iš susikurtų maniežų ir karuselių. Viskas daug paprasčiau, šviesiau ir aiškiau, nei Jūs patys prisivėlėte. Jūs esat stiprūs tik vienu – tik meilės dėka. Ir jokių kitų ginklų Jums nereikia. Vien meilės užtenka pasaulio Jūsų gerovei, pasaulių augimui, šviesos pergalei. Įtarumas, nepasitikėjimas, abejojimas kitu – taip sunkiai apsikrovę, kad vos pakvėpuojat, ką jau ten kalbėti, kad galvas įstengtumėte pakelti… žybteli kibirkštis, tyresnio jausmo pagauta, ir tuoj pat savo galybe savisaugos amunicijos prigesinat – tikrai, na neduokdie, kad tik per ryškiai nesušvistų, kad tik priešas – tariamas – nepamatytų… Ne tam Jums Viešpats išdalino save, kad laikytumėte tai, kas brangiausia, po devyniais užraktais. Ne tam, kad palaidotumėte po sunkiu granitu. Ne tam, kad giliose duobėse paslėptumėte. Dalintis. Dalintis ir dalinti, sėti ir skleisti. O darote tai, ką? Ne liūdesį, ne sielvartą aš Jums nešu, ne skausmą širdyse žadinu. Jus pačius Jumyse bandau atverti. Jei skauda Jums – tai sieloms Jūsų sopa… dėl nuolatinio varžymo, kaustymo ir laužymo. Dėl laisvės ir švelnumo trūkumo. Kodėl tokie žiaurūs esat sau ir pasauliui, kodėl tokie negailestingi savo sieloms ir šalia esantiems? Leiskite pražysti savo širdims. Leiskite sau išsitiesti. Leiskite patikėti. Patikėkite, kad galite būti saugūs, kad esate saugūs kasdien, kas sekundę. Įsileiskite ramybę į savo širdis ir gyvenimus. Pamilkite save. Globokite save ir vienas kitą. Ne liūdesį, ne nerimą aš Jums nešu. Atsiverti kviečiu ir žydėti gražiausiais žiedais, tyriausia šviesa spinduliuoti. Meilę, dieviškąją Kūrėjo Tėvo meilę, Motinos dosnumą ir tyrus ketinimus skleisti į pasaulį. Su meile ateinu pas Jus kasdieną, vis žadinu Jus, kad nubrauktumėte rūpesčius nuo veidų. Skendi akys miglose, skausmuose, netikėjime… o tiek nedaug tereikia, tiek nedaug… leiskite sau patikėti, leiskite sau išsitiesti. Leiskite sau pabandyti – nors vieną progą sau suteikite ir atiduokite širdį jos nedalindami. Ir Jūs pajusite, kaip ji Jumyse ūgteli, kaip išsiplečia, kaip sustiprėja, ir kokiu džiaugsmingu jos plazdėjimu krūtinėje skamba “Aš Esu!”… Patikėkite ir nebijokite. Nieko nebijokite. Su Jumis ir Jumyse pats Aukščiausiasis, ko gi Jums galėtų būti baugu? Aukščiausioji drąsa ir ryžtas yra Jumyse ir su Jumis, bekraštė ramybė ir meilė – jokios negandos Jūsų negali paliesti…

Ne sielvartą, ne liūdesį aš Jums nešu kasdieną. Su meile, su viltimi Jus lankau. Meile tarp Jūsų gyvas esu. Meile į Jus alsuoju.

Kristus

 

Diktavimą priėmė: Ramunė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s