Svarbiausia užduotis – išlikti tyru ir švariu energetiniu kanalu

Turite išmokti laiku pasitraukti. Greta Jūsų gebėjimo atlikti skiriamus darbus ir užduotis, kurių Jūs sąmoningai net nesuvokiate, vis dar tvirtai laikosi žmogiškas faktorius. Susireikšminimas ir noras įtakoti vis dar dažnai, net Jums patiems nepastebint, perauga į siekį sąmoningai kreipti ir valdyti įvykius ir situacijas. Tam pasiduodami lengvai slystelite pasiekto atsivėrimo papėdėn. Turite suvokti, kad didžiausi darbai nuveikiami be žmogiškojo proto įtakos, tiesiog sielos atsivėrimo dėka. Kuo tyresnė sąmonė, kuo brandesnis sąmoningumas, kuo atviresnis kelias tiesai į Jūsų širdis ir vidinį, t.y. visuminį pasaulį ir jo priėmimą, tuo lengviau ir paprasčiau gali susijungti reikiamos grandys ir atsistatyti sutrūkinėję matricų fragmentai. Kuo didesnes žmogiškojo proto ir valios pastangas dedate aukštesniųjų dvasinių tikslų įgyvendinimui, tuo daugiau įveliate klaidų ir nuleidžiate veiksmų paklaidos širmą. Jums tereikia siekti maksimalaus sąmonės gryninimo, atsivėrimo Visatų dėsnių suvokimui, švarinti ir atsivėrimu bei atsidavimu Kūrėjo valiai valyti save ir energinius kanalus. Kad kuo tikslesnė informacija pasiektų Jūsų vidinius veikimo pajautimo ir inspiravimo klasterius, paleidžiančius informaciją per Jūsų išjautimus mintimis į erdvę. Kartais Jūs pajaučiate, kad atliekate darbą, kartais net neužčiuopiate – taip subtiliai vyksta procesai. Deja, labai dažnai, kai užčiuopiate subtiliaisiais būdais, jog dalyvaujate Visatos diktuojamuose reikalinguose harmonijos grąžinimo procesuose – susisvarbinate. Leidžiatės užvaldomi smalsumo. Pasiduodate proto gundymams viską suprasti, paaiškinti, sureikšminti. Pasiklystate interpretacijose, o esmės taip sau ir neatskleidžiate. Jūsų užduotis viena – stengtis tapti ir išlikti kiek įmanoma švaresniais kanalais. Visa, kas reikalinga, bus atlikta ir įvyks be Jūsų svarstymų, be pastangų išsiaiškinti tai, kas dažniausiai Jums net nereikalinga duotuoju momentu. Tai, kas reikalinga, Jums duodama taip, kad nereiktų ieškoti. Jūsų užduotis – būti švariais ir tyrais kanalais, dėkite visas pastangas šiai savo užduočiai įvykdyti. Klausykit savo žinojimo, klausykitės ir klausykit Mokytojų, stebėkit save tiek materialioje, tiek neregimoje erdvėje, koreguokit nederamą elgesį, mintis, ketinimus. Švarinkit save. Jei atsidavusiai klausysit(-ės) savojo vidinio balso, kiekvienas ateisit ir būsit atvestas ten ir tada, kur turite būti reikiamu momentu. Per daug nesukit dėl to sau galvos. Ne ten koncentruojate energiją ir dėmesį. Kartais Jūs per mažai dėmesio skiriate mokymui, kartais perdėtai apkraunate save įsipareigojimais ir manotės esą nepamainomi. Taip, procesai vyksta galingi, darbai svarbūs ir reikšmingi, bet patys savęs nesureikšminkit. Atlikot – ir laiku pasitraukit. Judėkit pirmyn. Kad ir vėl laiku pasitrauktumėt, atlikę darbą. Nesivaikykit garbės. Mums to nereikia. Išdrįskite šią silpnybę pripažinti sau. Ir tai jau bus pusė žingsnio į gijimą. Kad žaizdą būtų galima užgydyti, ją reikia sutvarstyti, bet tam ją pirmiausia reikia atrasti.

Varžote save susikuriamomis taisyklėmis ir ritualais. Šviesos mažėja, noro valdyti daugėja. Argi mes diktavome kodeksus? Elgesio nuorodas – taip. Bet laisvę Jūs patys iš savęs pradėjote atiminėti švenčiausiose vietose. Jūs esate laisvė. Tiek, kiek leidžiate sau ja būti. Kiek leidžiate būti kitam, neprimesdami savo valios. Žmogaus protas nėra kvailas. Moka rasti landas ir priėjimus. Išlaisvėjusių širdžių taip greit nepalauš, greičiau jos išeis augti laisvai. Saugokite vienas kitą, kad neprarastumėte stipriausių, kad neatstumtumėt galimybių auginti ir kartu augti patiems. Su meile, su rūpestingumu, netapkite dogmatikais. Viskas kasdien kinta. Rimtas įspėjimas tiems, kas žino ir nepaiso – atsikratykit kategoriškumo. Jūs žinote, apie ką kalba, ir kam tai skirta. Ne apie nepakantumą nedorai. Ne apie tvirtybę tiesos ir šviesos kelyje. Apie kategoriškumą vienas kito atžvilgiu. Apie savų taisyklių kūrimą ir primetinėjimą. Nekiškite į narvus tų, kurie tik pradeda gimti laisvėje. Subyrės, kas statyta aukštiems tikslams. Klausykit įspėjimų. Ignoruojate, ir ypatingai būtent tie, ką tas labiausiai liečia. Mokytojai visad šalia. Jus stebi. Kaip Jums sekasi. Kaip Jūs stengiatės. Ir kaip sąmoningai ignoruojate nurodymus. Kur Jūsų pasitikėjimas? Pasitikėjimas ir atsidavimas Mokytojui atveria vartus į šviesą, atveria vartus šviesai į Jus. Nėra aukščiau-žemiau. Nėra Jūsų tarpe nelygių. Visa yra viena. Kiekvienai ląstelei sava funkcija. Netrukdykite organizmui funkcionuoti. Negriaukite, ko pasiekę, ką statėte ir kūrėte. Nenaikinkite to, kas su tokia meile buvo užkurta. Grįžkite prie esminių tikslų. Visi darbai susidėlios savaime, kaip ir iki šiol. Ką taip sureikšminot ir vardan ko? Ar tai atitinka mokymo pamatą ir siekius? Nedarykite grubių klaidų, nelipkite ant kitų numindžioto grėblio. Su meile, su dideliu susirūpinimu kalbu į Jus. Laukėm ilgai. Stebėjau ilgai. Sustokit, įsižiūrėkit ir įsiklausykit. Į save. Kiekvienas į save. Tik po to, kai išlipsite iš galvas apsukusio rūko, tieskite tvirtą ranką nepajėgiančiam savarankiškai išlipti. Kalbėjom, sakėm. Neklausot. Klystat. Jūs jau žinote – mes nesame griežti, mylim Jus ir daug paklydimų atlaidžiai toleruojam, kantriai laukdami pasitaisymų. Bet yra ribos. Klausykit, kas sakoma. Sugebėkite suvaldyti savo ego. Širdimi gi kiekvienas jaučiat. Savimi gi kiekvienas žinot. Grįžkit į save, klausykit savęs, savo sielos. Ji žino. Ji kalba. Ji sako. Nepaisot perduodamos tiesos, o kaip gi dar Jums perduoti žinias? Išdrįskit pripažinti suklydę, išmokit neteisti, nevertinti ir nesmerkti. Mes Jums stengiamės padėti. Tik kaip tai padaryti, jei Jūs pagalbos nepriimate ir apkasus kasate vis gilesnius? Tik ką juose būdami ginsite? Šviesą ir Meilę, ar savo silpnybes? Pokalbis rimtas. Suaugę esat, vaikai, o atsakomybė pradėjo tirpti dar net pakankamai nesubrendusi. Susiimkit. Prisiminkit, ko vardan surinkti esat, ko vardan Jums patikima vis daugiau sielų. Atsitokėkit, kol laikas, kol nepradėjot skilti ir byrėti. Išbandymas išbandymu, bet daugiau laiko laukti, kol savarankiškai susivoksit, nebėra. Todėl laiškas tiesus ir konkretus – susižiūrėkit, kur atsirado spragos. Neklausot nurodymų = nepasitikit mumis. Apie ką mes Jums tiek laiko kalbam, ko mokom? Atsigręžkit į tyrų ketinimų ir vedimų ištakas. Mažiausi dažnai būna tyriausi. Tad jei jaučiatės labai užaugę – pasistenkite atsigręžti į savas tyrumo ištakas. Apsivalykit. Trūksta tyrumo. Laiko žaisti nėra. Laukia darbai. O jie be tyrumo ir švaros nepajudės reikiama kryptimi. Nepradėkit tempti atgalios, nepaleiskit niekais tokio nuostabaus įdirbio. Aš tikiu, aš tikiuosi. Gaires nurodžiau.

Viešpats El Morija

 

Diktavimą priėmė: Ramunė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s