Esate globojami ir mylimi

Džiaugsmas ir ramybė tegul viešpatauja Jūsų širdyse. Jūsų Žemės laukas tegul pildosi dieviškosios šviesos spindėjimu. Tegul valosi erdvės ir širdys prisipildo meilės. Tegul Jūsų ketinimai būna tyri, gerumo kupinos širdys tegul veda Jus teisingu keliu. Atsiverkit ir atsiduokit dieviškajam vedimui, kuria kryptimi judėti, kad vis labiau artėtumėte prie Šaltinio. Atverkite širdis mano siunčiamai meilei ir dieviškajai jėgai, palaikančiai ir stiprinančiai Jus Jūsų Kelyje, tirpdančiai nerimą ir nepasitikėjimą, abejones. Dievo Žodis gyvas Jumyse. Kūrėjo mintis ir idėja gyvena kiekviename. Skaityti toliau