Esate globojami ir mylimi

Džiaugsmas ir ramybė tegul viešpatauja Jūsų širdyse. Jūsų Žemės laukas tegul pildosi dieviškosios šviesos spindėjimu. Tegul valosi erdvės ir širdys prisipildo meilės. Tegul Jūsų ketinimai būna tyri, gerumo kupinos širdys tegul veda Jus teisingu keliu. Atsiverkit ir atsiduokit dieviškajam vedimui, kuria kryptimi judėti, kad vis labiau artėtumėte prie Šaltinio. Atverkite širdis mano siunčiamai meilei ir dieviškajai jėgai, palaikančiai ir stiprinančiai Jus Jūsų Kelyje, tirpdančiai nerimą ir nepasitikėjimą, abejones. Dievo Žodis gyvas Jumyse. Kūrėjo mintis ir idėja gyvena kiekviename. Mylimi Tėvo vaikai, tiesiu kiekvienam ranką, laikykitės jos, ir Kelias bus lengvesnis ir aiškesnis. Pasaulis Jūsų kupinas grožio ir gėrio. Jie nustelbia negandas ir sunkumus, kai kreipiate savo širdis ir mintis į Kūrėjo šviesą su meile ir tikėjimu. Nepailstamai sava valia vykdykite Tėvo valią, įgyvendinkite savo širdies siekius, ir tokiu būdu atversite pažadėtąją karalystę savo kasdienybėje sau ir aplinkiniams. Angelų pulkai laukia kiekvieno, pasiruošę padėti, sustiprinti, padrąsinti. Kreipkite savo žvilgsnius ir širdis į šviesą, kreipkitės pagalbos ir patarimai nusileis į Jūsų širdis, atsiverdami vidinio žinojimo tiesa. Mano meilėje ir globoje esate kiekvienas, kurio mintyse gyvas mano vardas. Su meile ir švelnumu lydžiu Jus Jūsų darbuose ir kasdieniuose rūpesčiuose, kiek tik galėdama Jums palengvindama naštą, kurią patys sau užsidedate. Šypsokitės, brangieji, šypsena tirpdo tamsumas ir sklaido debesis, sustiprindama Šviesą ir gyvastį. Gyvybė stiprėja pripildoma darnos – dieviškųjų virpesių energijos ir Šviesos. Atsiverkite jai šypsodamiesi. Tėvo vaikai, mano numylėti, ženkite drąsiai ir užtikrintai, tieskite savo širdyse kelius Kūrėjo meilei ir pasitikėjimui Tėvu, savimi ir pasaulio gerumu. Geranoriškumas, geraširdiškumas ir viltingumas tegul veržiasi iš Jūsų širdžių nuolatos ir neišsenkančiai, tegul nepažįsta nuovargio Jūsų atkaklumas ir valios ryžtas. Tyrų širdžių meilė tebūna Jūsų galingiausia malda, tikėjimas tebūna tvirčiausiu skydu. Pasitikėdami Viešpačiu Tėvu eikite drąsiai savo keliais pirmyn. Jūsų širdys tebus atviros, sielos stiprios ir drąsios. Su Jumis, mylimi vaikai ir broliai, visi Šviesos legionai ir angelų pulkai, Motinos širdis, tikėjimas ir globa. Pasaulio Motinos ir Tėvo valioje Jūsų kiekvieno širdis teatsiveria tiesai, meilei ir išminčiai. Drąsiai priimkite kvietimą ir įgyvendinkite jį neabejodami. Jūs nesate vieni. Visa reikiama pagalba nuolat budi ir Jums padeda reikiamu būdu ir tinkamiausiu metu. Tikėkite ir pasitikėkite savimi ir Tėvo valia. Priimkite ir būkite atviri Motinos meilei ir šviesai. Aš, Motina Marija, paliečiu kiekvieno širdį ir įkvepiu naujos vilties. Eikite drąsiai į naują rytojų – Jūsų laukia atsiveriančios erdvės ir pažinimai. Su meile ir šviesa priimkite Jums siunčiamas dovanas. Išmoktų pamokų vertė – nepamatuojama…

Motina Marija

 

Diktavimą priėmė: Ramunė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s