Ašramas – bendrystės vieta, ne kovos laukas

Mylimieji mano, atėjau jums padėti. Jaučiu, jog paklydote. Didelę dalį savo veiksmų atliekate iš inercijos. Skubate. Nesusikaupiate ir nesusitelkiate – nei kiekvienas individualiai, nei kaip komanda. Šis poilsio laikas skiriamas išsigryninimui – jūsų paklydimo kaina, kurią sumokate, yra didelė ne tik jums, bet ir subtiliajam pasauliui. Užstrigote savo susikurtose iliuzijose, todėl nėra pokyčių, nėra tėkmės. Skaityti toliau

Visa yra Viena

Visatos sandara yra trejopa: aukštesnioji, žemesnioji ir materialioji. Aukštesniojoje randasi svarbiausi taškai, aplink kurios ir formuojasi gyvybės pamatas. Žemesniojoje jau randasi sąmonė ir aplink ją esantys energijų srautai. Materijoje kuriasi išreiškiančioji gyvybė, kuri atlieka tarsi katalizatoriaus vaidmenį – išjudina srautus ir suformuoja grįžtančiąją energiją. Atėmus nors vieną iš dėmenų nebelieka pusiausvyros ir viskas griūva. Todėl ir reikalinga kieta materija galinti suformuoti fokusą erdvėje ir išreikšti Kūrėjo valią. Kiekvienas spindulys išeinantis iš kuriančios sąmonės atsimuša į materiją ir ten išsiskleidžia. Skaityti toliau

Kelyje į pažinimą svarbiausia meilė

Утверждаю новое знание для людей, устремленных в новое будущее. Не прикасайтесь ни к чему унизительному. Чрезвычайная чистота помыслов, чрезвычайная устремленность к свету пронесет вас через ущель и бездну. Не пропадет ни один, идущий по тропе горной, если в сердцах горит лампада любви. Кротость духа не препятствует этому рывку. Наоборот, остерегает от обидчивости и необузанности. Привлекается новые силы для выполнения особо важных задач на Земле. Ледяные ветра несет прохладу зимнюю. Skaityti toliau

Žmogaus asmenybė neatspindi jo sielos

Žmogus yra nelaimingas iš esmės… Ir tai neturi nieko bendro su jo siela, dvasia ar subtiliuoju pasauliu. Žmogus  nelaimingas pačioje giliausioje savo asmenybės esmėje. Ir šis geluonis ne vieną iš jų stabdo arba grąžina atgal einant keliu į savo vidinį pažinimą ir žinojimą. Mūsų tikslas visada buvo ir bus, kad jūs būtumėte laimingi. Tačiau kol kas tam trukdo blokai, tūnantys kiekvieno žmogaus asmenybės gelmėje. Jūs labai stengiatės ir jūsų sielos nuolat džiūgauja dėl vykstančio progreso, tačiau asmenybių lygyje yra kitaip – dažnai dar gyvenate ne savo gyvenimą, dirbate ne savo darbus, bendraujate ne su savo žmonėmis, sekate ne savo svajonėmis, įgyvendinate ne savo planus…  Skaityti toliau

Poliškumas ir virsmo jėga

Aš Esu Vienovės Šviesa. Aš sutraukiu visą negatyvą į save ir jį transformuoju į beforme besvorę materiją, kuri virsta šviesos srautu. Ji užpildo erdves ir suteikia nauja gyvenimą minties transformacijai. Ji įkūnija tai, kas sukurta Aukščiausiosios Sąmonės ir nukreipia visą savo jėgą į Vienovės suvokimą, į kelionę atgal prie Šaltinio, į tapimą Šaltiniu. Virsmo ratai užsidaro ir susiformuoja naujos srovės tekančios per nebūties materiją, įgalindama ją kurti ir formuoti naują būtį. Taip randasi Šviesa ir Šešėlis. Taip išsijudina naujos srovės suteikdamos viskam prasmę ir kurdamos naujas energijas, pripildytas šviesos bei tikslo kurti. Skaityti toliau

Kelias į save – kelias į pažinimą

Jūs patenkate į naują realybę, naują suvokimą, jums atsiveria kitoks matymas, klausymas ir žinojimas. Skleidžiasi naujas pasaulis, plečiasi horizontai, plečiasi ribos/apribojimai/suvaržymai. Nuo kiekvieno jūsų asmeninių pastangų priklausys, kiek labai išsiplės susikurti apribojimai, gal jie išnyks visiškai…  Skaityti toliau