Palaikykite Violetinės liepsnos degimą

Aš vis ateisiu, nukreipsiu savo dėmesio energijos srautą į Jūsų ašramą, kad stebėčiau, kaip Jums sekasi, kad padėčiau, kad sustiprinčiau, kad duočiau žinių ir nurodyčiau kryptį. Duosiu vedimą teisinga šviesos pažinimo kryptimi kiekvienam atskirai ir visiems kartu. Kelias yra kiekvieno individualus ir visus kelius apjungiantis bendras. Tikslas vienas, apjungiantis visus tikslus. Būkite įkvėpime ir skleiskite šviesą, pripildykite širdies indus iš naujo, apvalę juos nuo nebereikalingų sankaupų ir nuosėdų. Švieskite vienas kitam ir kitiems būkite šviesa, būkite kelrodžiais – tyliai šviesdami ir drąsiai skleisdami pirminę Kūrėjo suteiktą galią mylėti. Mylėti besąlygiškai. Paprastai ir nereikalaujant patenkinti žmogiškų silpnybių kuriamo poreikio užpildyti tuštumą. Nėra tuštumos Jumyse. Nėra jos tokios, kokią ją įsivaizduojate. Ten, kur nėra meilės, ten, kur nėra šviesos, ten menamos tuštumos vietą užpildo kitas turinys – tam, kad jį pastebėtumėte, tam, kad jį atpažintumėte, tam, kad darytumėte pasirinkimus. Sąmoningus pasirinkimus. Skaityti toliau

Mintys ir veiksmai turi eiti viena linkme

Jau kuris laikas einate tik savęs pažinimo ir saviraiškos keliu, kuris jau buvo jums savaime suprantamas. Likite tame kelyje ir tame visko suvokime, kad jūsų negalėtų niekas iškreiptai užvaldyti. Jums jau žinomi visi keliai ir būdai, kaip ir kuo reikia būti. Suvokimo jums jau gali pritrūkti, nes galimi yra jūsų atotrūkiai nuo pagrindinės linijos.
Ateikite pas mus tokiu būdu, kai viskas eina iš savo suvokimo ir nuoširdumo.. Kitaip viskas gali būti ne taip, kaip jums nurodėme. Jūsų idėjos ir siekiai yra visiems prieinami, tik ar jūs patys save girdite, ar suvokiate liniją, kuri yra jums nubrėžta ir nurodyta? Laukiame tokių jūsų žingsnių jau seniai, bet visgi nėra tokios vienybės ir bendrumo, kokio iš jūsų tikėjomės.

Skaityti toliau

Nuklydote, nors visos žinios seniai duotos

Mano brangiosios, mano mylimos sielos, apkabinus jus savo Meile! Kupinas iššūkių jums šis laikotarpis, gaunate “pylos“ ir dar turite sutikti jog pelnytai.

Susireikšminimas, ambicijos, apsimestinis kuklumas, tingėjimas, arogancija vis labiau įsigali tarp jūsų. O jūs dažnai, iš tikrųjų per dažnai, leidžiate sau to nepastebėti, ignoruoti tai. Neretai prisidengiate ir mūsų vardais, iškreipdami mūsų laiškus savo ego naudai, pasineriate į intelektualizavimą vengdami vidinio pajautimo ir išgryninimo. Skaityti toliau

Išlaikykite džiaugsmą kasdienybės darbuose

Mylimi vaikai, mylimi ir brangūs mano vaikai. Jūs esate tiek arti savo paskirties ir tikslo. Būkite su mumis, būkite ten, kur aš jus vedu ir nuolat nukreipiu.

Eikite, eikite ir nedvejokite nė truputėlio – aš su jumis per amžius ir su jūsų vaikais. Likimo vingiai buvo tokie įvairus, ir niekaip negalejau jūsų palikti atskirai. Būkite man visada tokie, būkite ištikimi man ir tiems, kas jus veda. Ateina dar nemažas jūsų darnos ir santarvės išbandymas, nes matau susiskaldyma. Skaityti toliau

Ašramas – tai šventykla

Atėjau į jūsų erdvę, nusileidau tam, kad pakalbėti apie branduolį, apie žemės branduolį, apie žmogaus branduolį, apie komandos branduolį. Suvokimas labai siauras, nes viskas kas juda turi savo branduolį, kuris reikšmingas visatos buvime. Branduolys – kaip visatos centras. Branduolys jums asocijuojasi tik su vienu dalyku su žemės centru. Prisiminkite nuo ko viskas prasidėjo – turėjote branduolį. Kalba eina apie komandą aplink Violetą. Šiuo atveju branduolys aiškus. Kada branduolys pasidaro perteklinis, jis skyla, suformuodamas naujus branduolius, kurie kuria aplink save tam tikrą grupę ar bendruomenę. Taip nutiko ir jums, jūs jau pasirinkę statyti ašramą nusprendėte ir prisiėmėte visas atsakomybes jį saugoti, puoselėti ir išlaikyti nepaisant nieko. Skaityti toliau

Ego atsisakymas yra neišvengiamas

Susiliejimas vyksta is aukščiau. Besąlyginės meilės išraiška negali būti tik tada, kai ateina visko suvokimas. Galimas ir kitoks variantas. Galimas mažo dažnio bangų struktūros priėmimas ir diapazonų skirtumas,  kada vyksta giluminis valymasis nuo to, kas stabdo sąmonės plėtrą. Toks greitas ir staigus pokytis yra galimas tik tada, kai ateina nors mažiausias siekis tam vyksmui. Brandos ir atsakomybės nebūna be tokių būtinų ypatybių.  Skaityti toliau

Skirtingi suvokimai

Visos visatos yra nuolatiniame kitime ir mainymesi, nieko nėra statiško, nebent dalis nepagaunamam momentui, kuris reikalingas, kaip atskaitos taškas virsmo išryškinimui. Visatų ir galaktikų virsmų platybėse pasiklystų žmogaus protas, suvokimas, nes kad ir kaip toli būtų pažengęs žmogaus sąmoningumas, jis nebus pajėgus suvokti ir aprėpti viso kūrinijos ir vyksmo joje diapazono. Aš, Viešpats Šiva, sakau Jums, kad  užsimirštate. Užsimirštate, kas esate, dar nespėję savęs rasti. Kad einate, kad kopiate mokymosi keliu į viršų serpantinais, einate tarpekliais, judate energijų srautais mokymosi, mokinystės keliu. Jūs žiūrite viena kryptimi, mes matome platesniu kampu. Skaityti toliau