Tikėjimas grindžiamas širdimi, o ne protu

Brangieji mano, aš, Viešpats Maitrėja, atėjau, jog atkreiptumėte dėmesį: jūs nesate mašinos, kurias vairuojate. Jūs nesate namai, kuriuose gyvenate. Ir nesate profesijos, kurių dėka uždirbate pinigus. Jūs nesate broliai, seserys, mamos, tėčiai, vaikai, dėdės, tetos, direktoriai ar pavaldiniai. Vieni su kitais esate susiję tokiu ryšiu, kurio negalite apibūdinti jokiomis etiketėmis. Visi skirstymai, rangai, apibūdinimai – ego iliuzijos, tolinančios nuo suvokimo, jog viskas yra viena. Matau, jog dauguma jūsų tai žino ir supranta. Tačiau priėmimo širdimi nematau. Skaityti toliau