Energiją naudokite mokymuisi, o ne kovai

Per širdies atsivėrimą širdžiai, per širdžių bendrystę, per meilės, besiliejančios iš apjungtų širdžių, plėtimąsi į erdvę žmogus gali prisiliesti prie vis platesnių dieviškosios – besąlyginės – meilės klodų. Suvokti vis gilesnę meilės prasmę, vis labiau artėti prie esmės – meilės, išminties, tikėjimo esmės, savo esmės. Artėti prie savo ištakų, prie savo pradžių pradžios, artėti link Vienio, link bendrojo Šaltinio, iš kurio esame atėję kiekvienas. Visa yra iš vieno ir kiekvienas esame iš ten pat. Gyvendami individualius žmogaus gyvenimus neretai užsimirštate, taip nuklysdami nuo savo pradžių pradžios ir nebematydami to šviečiančio tikslo, kuris kiekvienam yra vienas ir tas pats, tik kiekvienam pasiekiamas savais keliais ir per savus iššūkius, pamokas, užduotis ir išbandymus. Skaityti toliau