Mintys ir veiksmai turi eiti viena linkme

Jau kuris laikas einate tik savęs pažinimo ir saviraiškos keliu, kuris jau buvo jums savaime suprantamas. Likite tame kelyje ir tame visko suvokime, kad jūsų negalėtų niekas iškreiptai užvaldyti. Jums jau žinomi visi keliai ir būdai, kaip ir kuo reikia būti. Suvokimo jums jau gali pritrūkti, nes galimi yra jūsų atotrūkiai nuo pagrindinės linijos.
Ateikite pas mus tokiu būdu, kai viskas eina iš savo suvokimo ir nuoširdumo.. Kitaip viskas gali būti ne taip, kaip jums nurodėme. Jūsų idėjos ir siekiai yra visiems prieinami, tik ar jūs patys save girdite, ar suvokiate liniją, kuri yra jums nubrėžta ir nurodyta? Laukiame tokių jūsų žingsnių jau seniai, bet visgi nėra tokios vienybės ir bendrumo, kokio iš jūsų tikėjomės.

Skaityti toliau