Palaikykite Violetinės liepsnos degimą

Aš vis ateisiu, nukreipsiu savo dėmesio energijos srautą į Jūsų ašramą, kad stebėčiau, kaip Jums sekasi, kad padėčiau, kad sustiprinčiau, kad duočiau žinių ir nurodyčiau kryptį. Duosiu vedimą teisinga šviesos pažinimo kryptimi kiekvienam atskirai ir visiems kartu. Kelias yra kiekvieno individualus ir visus kelius apjungiantis bendras. Tikslas vienas, apjungiantis visus tikslus. Būkite įkvėpime ir skleiskite šviesą, pripildykite širdies indus iš naujo, apvalę juos nuo nebereikalingų sankaupų ir nuosėdų. Švieskite vienas kitam ir kitiems būkite šviesa, būkite kelrodžiais – tyliai šviesdami ir drąsiai skleisdami pirminę Kūrėjo suteiktą galią mylėti. Mylėti besąlygiškai. Paprastai ir nereikalaujant patenkinti žmogiškų silpnybių kuriamo poreikio užpildyti tuštumą. Nėra tuštumos Jumyse. Nėra jos tokios, kokią ją įsivaizduojate. Ten, kur nėra meilės, ten, kur nėra šviesos, ten menamos tuštumos vietą užpildo kitas turinys – tam, kad jį pastebėtumėte, tam, kad jį atpažintumėte, tam, kad darytumėte pasirinkimus. Sąmoningus pasirinkimus. Skaityti toliau