Sąmonę valantis šviesos sūkurys

Sukasi tas ratas šiandien, kuris gali ir privalo suktis nuolat jūsų visų sąmonės sraute. Jis galimas ir būtinas, kaip jūsų visų sąmonės išvalymo siekio, ir siekio būti virš sąmonės galimybė, ir šviesos rato, kaip gyvenimo rato, nesuvokiama galia. Suvoksite tik tada, kai jums atsivers visos pasaulio slaptos ir užblokuotos visų laikų žinios, ir galėsite eiti jau ne taip lėtai ir baimingai. Būsite su savo ašimi vienovėje, su gyvenimo rato sūkurio ir būties ašimi.  Skaityti toliau

Mokykitės švęsti harmoningai

Švenčių laikinume griaudi juokas ir švysčioja fejerverkų lietūs. Koks sąmyšis, koks triukšmas, kokia suirutė. Tokioje aplinkoje nėra vietos ramybei, nėra vietos subtilioms vibracijoms, švelnioms energijoms. Juokas – sveikintina, juokas, nuoširdus ir tyras, pakylėja žmogų, tačiau triukšminga aplinka ardo energetinių srautų tekėjimą. Mokykitės linksmintis švelniai, pratinkitės – kitaip gaunasi per didelis atotrūkis tarp siekiamybės ir to, kame įsipaniojate. Siekite vientisumo kasdienybėje, kuris nesimainytų ir per šventes. Skaityti toliau

Geriausia apsauga – ramybė

Prieik, vaike mano. Nežiūrėk taip, kaip žiūri dauguma. Turi mane matyti taip, kaip matė tas, kuris dar nebuvo matęs to, kas atsitiko su manimi ir su visu pasauliu, kai griuvo Atlantų valdymo epocha, ir žemynas dingo po vandeniu. Juk niekas nenumatė to tada. Tada buvote ne tik savo griūties ir žūties dalimi, bet ir  mano pasaulio sudorojimo įrankiais. Liūdna buvo matyti viską savo akimis ir dar liūdniau buvo, kad viskas taip ir pasiliko po jūsų išejimo.

Skaityti toliau

Naujos sąmonės priėmimas

Griūvant pamatams, nereikia gąsdintis. Nyksta ir griūva tai, kas atgyvenę, kas nebeturi jėgos ir nebetinkama naujai ateinančio palaikymui. Leidžiasi naujos sąmonės suvokimo tendencijos, skverbiasi naujų, iki šiol Žemėje nepažintų energijų srautai, ir gąsdintis to ar baugintis nereikia, priimkite nutildę protus, atvėrę sąmonę ir širdis. Naujo pamato statybos prasideda, atėjo tam laikas, ir darbai prasidėjo jau. Ruošėtės Jūs, ruošėmės ir mes tam ilgai, tiek, kiek Jūsų žemiškosios sąmonės atmintis nesiekia, bet svarbu yra ne tai. Svarbu Jūsų pasiryžimas ir siekiai. Svarbu Jūsų ištikimybė, Jūsų atkaklumas, darbštumas ir atsidavimas tikslo siekiui. Tik būkite sąmoningi. Skaityti toliau

Būkite visada sąmoningi

Sustojus laikui gali pasidaryti neiveikiamu tas jūsų siekiamas tikslas. Stabdyti laiko neįmanoma ir negalima dėl daugelio priežasčių ir pasekmių. Sudarytas yra visko planas ir sudaryta yra visko programa, kad būtų sklandi eiga visų siekiamų  būtinų ir neišvengiamų tikslų ir kad nenueitų niekais visos mūsų pastangos. Juk norint išvengti to kas gali ištikti, reikia būti nuolatinėje sekimo busenoje ir nuolat eiti taip,  kad visi matytų ir žinotų, kas yra priekyje, kas veda ir kam reikia duoti galią veikti taip, kad būtų vykdoma valia to,  kas veda visus ir nukreipia ten, kur šviečia žiburys. Žinant eigą, nesunku bus pritapti ir lengva sekti paskui. Einant po vieną sunku suvokti ir sunku matyti kur link einama. Kasdienybės rutina gali užblokuoti jūsų kelio išraiską, gali nublokšti ten,  kur jums bus sunku vėl pakilti iš naujo. Nesileiskite taip valdomi savo gyvenimo aplinkybių,  kurios tarsi slenksčiai tvenkia upę.
Galimybės visų vienodos, tik einate ne kartu, o po vieną savoje kasdienybėje, dusdami nuo darbų griūties ir įtampos. Stabdykite savo norus ir siekius materijoje,  kuri darda lyg vežimas per jūsų galvas. Klaupkites kas rytą prieš saulę, žiurėkite kas atnešė jums dienos dovaną, ir džiaugsmo siekis turi būti svarbiausias. Argi jums nesakiau apie savo duodamą pažadą, kad būsite laimingi ir būsite ne savo siekiu tapti turtingais,  bet tapsite tuo, kas dar nėra net įsisąmoninta niekieno. Būtina atmesti visas jūsų baimes ir nepatiklumą, kad suvoktumėt, kaip lengva ir visai paprasta būti laimingu ir turtingu, kitaip nei jums įprasta.
Būkite laimingi, kai šviečia saulė virš galvos ir būkite laisvi nuo visko, kas jus taip varžo,  kas neleidžia kartais net kvėpuoti laisvai, be įtampos. Suvaržote savo laisvę, sunaikinate jos siekį be atvangos triūsdami, be atvangos,  neduodami sau poilsio, neleisdami sau būti skriejančiais su vėju.
Išsilaisvinus iš kasdienybės apribojimų tampa lengva ir nebeslegia našta, kurią taip sunkiai tempiate kasdien. Kaip tai padaryti turėsite patys surasti būdus ir priemones. Toliau negalima gyventi taip inertiškai ir dusti nuo to,  ką patys sau užkraunate. Lengvas gali būti kelias ir gyvenimas jeigu būsite sąmoningi ir nepaliausite galvoti apie savos sielos užduotis. Laimingo gyvenimo paslaptis guli ten, kur jūsų pačių užverstas akmuo. Nuverskite akmenį. Išlaisvinkite save nuo to krūvio ir užduočių. Šlama po kojomis nukritę lapai ir saulė tvieskia į akis, bet ar tikrai jaučiate tą grožį, ar matote tą žavesį šio rudens – tokio jums neįprastai gražaus ir saulėto. Imkite imkite mane lyg saulę, imkite savimi, savo sąmone ir širdimi džiaugsmą ir šviesą. Trumpėja dienos, laiko lieka vis mažiau, todėl atėjau jums priminti apie tai,  kas taip būtina jūsų sielos gyvavimui. Būtina džiaugtis. Būtina švytėti saulės apkabintiems. Eikite, eikite dar pabraidyti po lapus. Taip lengva ir paprasta būti laimingais. Tad ir būkite.
Būkite laimingi. Aš jus laiminu ir apkabinu.
Aš, Gyvenimo Motina. Aš laiminu jus jūsų kelyje, jūsų dienų šviesoje ir jūsų siekiuose. Būkite laimingi, vaikai mano, būkite džiaugsme, nes gyvenate.
Aš –  Pasaulio Motina, mylinti jus besąlygine meile.
Priėmė: Birutė L.

Kad pokytis įvyktų erdvėje, pirmiausia jis turi įvykti jumyse

Aš, Arkangelas Gabrielius, atėjau pas jus su Šviesa. Su neapsakoma galybe Šviesos, kad praregėtumėte. Kad nustotumėte klaidžioti tamsybėse. Kad pamatytumėte, kad išvystumėte Šviesą, kad pamatytumėte visą jos grožį ir trokštumėte jos visa savo siela. Kad šios Šviesos troškimas būtų stipresnis už jūsų ego, už jūsų iliuzijas, už jūsų įsivaizduojamus troškimus, už jūsų puikybę …

Kad Šviesos trokštumėte labiau negu pripažinimo.

Pasaulis, kuriame gyvenate niekada nepasikeis. Jis bus toks, koks yra. Pokytis esate jūs. Jūs įnešate pokytį. Pasaulyje nesikeis niekas – jūs turite keistis. Jūs atnešate pokytį į erdvę.

Ateinu su Šviesa, kad išjudinčiau jus iš jūsų sąstingio ir inercijos, iš nejudėjimo ir atsiribojimo nuo savo pajautimo.

Nesuprantamas jūsų sąstingis – be ramybės, be harmonijos. Vidiniai chaosai persikelia į erdvę, naikindami net mažiausias ramybės užuominas. Sunku jums juos suvaldyti.

Kreipkitės, prašykite pagalbos, mielieji, jums viskas duota. Visata jus palaiko ir remia. Atsisukite. Pamatykite. Kad įvyktų pokytis erdvėje, pirmiausia jis turi įvykti jumyse. Padarykite kažką kitaip. Ir tai bus pokytis.

Mažais žingsneliais praminami plačiausi ir ilgiausi keliai. Po vieną žingsnelį, po vieną mažą žingsnį į priekį. Visata nemėgsta tuštumos, nemėgsta ir sąstingio, todėl jeigu neinate į priekį – einate atgal. Jeigu nesimokote iš praeities, gali tekti ją pakartoti.

Pažvelkite į Šviesą. Šviesą, esančią jumyse. Trokškite jos. Siekite jos. Išjauskite ją. Sekite paskui ją. Būkite ta Šviesa. Būkite Šviesa pasauliui, ateinančiam Naujajam amžiui. Būkite Šviesa. Švieskite ir spindėkite!

Nereikia teatro, nebereikalingos manifestacijos, tik lengvai ir paprastai, tyliai ir harmoningai, ramiai ir išmintingai kiekvienas savyje atraskite Šviesą, savo gyvenimo Šviesą. Išmokite būti Šviesa, nes Šviesoje tamsos nėra.

Savo Šviesa jus apglėbiu.

 

Priėmė: Renata K.