Būkite visada sąmoningi

Sustojus laikui gali pasidaryti neiveikiamu tas jūsų siekiamas tikslas. Stabdyti laiko neįmanoma ir negalima dėl daugelio priežasčių ir pasekmių. Sudarytas yra visko planas ir sudaryta yra visko programa, kad būtų sklandi eiga visų siekiamų  būtinų ir neišvengiamų tikslų ir kad nenueitų niekais visos mūsų pastangos. Juk norint išvengti to kas gali ištikti, reikia būti nuolatinėje sekimo busenoje ir nuolat eiti taip,  kad visi matytų ir žinotų, kas yra priekyje, kas veda ir kam reikia duoti galią veikti taip, kad būtų vykdoma valia to,  kas veda visus ir nukreipia ten, kur šviečia žiburys. Žinant eigą, nesunku bus pritapti ir lengva sekti paskui. Einant po vieną sunku suvokti ir sunku matyti kur link einama. Kasdienybės rutina gali užblokuoti jūsų kelio išraiską, gali nublokšti ten,  kur jums bus sunku vėl pakilti iš naujo. Nesileiskite taip valdomi savo gyvenimo aplinkybių,  kurios tarsi slenksčiai tvenkia upę.
Galimybės visų vienodos, tik einate ne kartu, o po vieną savoje kasdienybėje, dusdami nuo darbų griūties ir įtampos. Stabdykite savo norus ir siekius materijoje,  kuri darda lyg vežimas per jūsų galvas. Klaupkites kas rytą prieš saulę, žiurėkite kas atnešė jums dienos dovaną, ir džiaugsmo siekis turi būti svarbiausias. Argi jums nesakiau apie savo duodamą pažadą, kad būsite laimingi ir būsite ne savo siekiu tapti turtingais,  bet tapsite tuo, kas dar nėra net įsisąmoninta niekieno. Būtina atmesti visas jūsų baimes ir nepatiklumą, kad suvoktumėt, kaip lengva ir visai paprasta būti laimingu ir turtingu, kitaip nei jums įprasta.
Būkite laimingi, kai šviečia saulė virš galvos ir būkite laisvi nuo visko, kas jus taip varžo,  kas neleidžia kartais net kvėpuoti laisvai, be įtampos. Suvaržote savo laisvę, sunaikinate jos siekį be atvangos triūsdami, be atvangos,  neduodami sau poilsio, neleisdami sau būti skriejančiais su vėju.
Išsilaisvinus iš kasdienybės apribojimų tampa lengva ir nebeslegia našta, kurią taip sunkiai tempiate kasdien. Kaip tai padaryti turėsite patys surasti būdus ir priemones. Toliau negalima gyventi taip inertiškai ir dusti nuo to,  ką patys sau užkraunate. Lengvas gali būti kelias ir gyvenimas jeigu būsite sąmoningi ir nepaliausite galvoti apie savos sielos užduotis. Laimingo gyvenimo paslaptis guli ten, kur jūsų pačių užverstas akmuo. Nuverskite akmenį. Išlaisvinkite save nuo to krūvio ir užduočių. Šlama po kojomis nukritę lapai ir saulė tvieskia į akis, bet ar tikrai jaučiate tą grožį, ar matote tą žavesį šio rudens – tokio jums neįprastai gražaus ir saulėto. Imkite imkite mane lyg saulę, imkite savimi, savo sąmone ir širdimi džiaugsmą ir šviesą. Trumpėja dienos, laiko lieka vis mažiau, todėl atėjau jums priminti apie tai,  kas taip būtina jūsų sielos gyvavimui. Būtina džiaugtis. Būtina švytėti saulės apkabintiems. Eikite, eikite dar pabraidyti po lapus. Taip lengva ir paprasta būti laimingais. Tad ir būkite.
Būkite laimingi. Aš jus laiminu ir apkabinu.
Aš, Gyvenimo Motina. Aš laiminu jus jūsų kelyje, jūsų dienų šviesoje ir jūsų siekiuose. Būkite laimingi, vaikai mano, būkite džiaugsme, nes gyvenate.
Aš –  Pasaulio Motina, mylinti jus besąlygine meile.
Priėmė: Birutė L.