Gyvenkite dviejuose pasauliuose nuolat

Nekintanti vertybė išlieka visur, kur tik alsuoja tyra dvasia. Nekintanti vertybė yra lyg deimantas pelenuose. Ji yra nekintanti, kaip nekinta ir visa, kas yra Sutvėrėjo galios įrodymas. Sutvėrėjo galia, Sutvėrėjo šviesa skrodžia Žemės širdį ir žemiška sąmonė neįstengia jos suvokti. Kaip galima suvokti tai, kas yra iš Sutvėrėjo sielos gelmių, iš  Esaties paslapties  išėjęs. Jis yra virš suvokimo, virš kraujo ir visko, kas jus sieja su Žeme ir žmonija. Todėl leiskite savo sielai eiti ten, kur jis šaukia ir kviečia. Niekas jūsų nesustabdys ir niekas negali sutraukyti tų saitų, kurie jus sieja, kurie amžini, kaip pasaulio samprata ir dvasios apraiška. Skaityti toliau

Negalima tik pusiau pasirinkti kelio į Šviesą

Subtilioji Sutvėrėjo šviesa negali sklisti per tankiausius Visatos sluoksnius, nes ji nėra materija. Todėl ir reikia tavęs, kad duotum mums tą šviesos laidininką, kuris glūdi visų jūsų protuose ir širdyse, kuris lemia jūsų šviesos suvokimą ir plėtrą visiems kitiems pasauliams iki tol, kol viskas susilies toje šviesoje į vieną liepsną, į vieną fakelą, ir ims švytėti, kaip laužo liepsna stepėje naktyje. Laužo liepsna šviečia ir šildo kiekvieną prie jo atėjusį. Laukiame ateinančių, laukiame klajojančių tamsybėse. Šviesa ir tik šviesa gali gelbėti gyvybes ir sielas, kurioms šalta naktyje. Skaityti toliau

Matykite pasaulio grožį kasdienybėje

Sugriovus senus pamatus jau nebebus galima ant jų nieko statyti nei sukurti. Šviesos Hierarchija numato jums sulyginti viską iki nulinio varianto, kol nepradėsite rimčiau žvelgti į save, į savastį ir visa, kas sudaro sielos esmę. Pripildyti ir panaudoti savas sielos šviesos atsargas reikia nuolatiniu savęs tobulinimu ir savęs beatodairišku kreipimu link tų ištakų, kurios vis dar jums švyti ir kviečia link savęs. Priimkite tą kvietimą, priimkite  šviesos dovanas ir pripildykite save jos vibracijomis. Širdyje privalo nuolat virpeti meilės styga. Meilės viskam, kas jus verčia šypsotis ir matyti pasaulio grožį ne tik tada, kai jums linksma ir šviesu širdyje. Juk viskas aplink gera ir gražu visada, jei tik įstengtumėte tai pastebėti. Net ir darganotą dieną šviečia saulė ir dangus žydras už pilkų debesų. Argi neįmanoma to suvokti, argi negalite to išjausti širdimi ir protu? Skaityti toliau

Šviesa

Plazmoje galimas virsmas su einamo momento jėga ir atributika, kai viskas tampa tarsi apsaugota ir stabilu. Visgi taip nėra, nes ji yra kintanti neuronų ir jungčių klampumo priedėlis. Todėl ir neįmanomas yra toks jungčių ir neuronų sulyginimas su einamo momento galimybe, nes taip atsivertų visos šviesos galimybės ir protrūkiai, kurie vestų ten, kur jau šviesos negali būti. Įkeitus visas tas šviesos ir stabilaus judėjimo apimtis, atsirastų dar vienas įtrūkis ir šviesa imtų plėstis per sąmonės klasterius. Tada viskas imtų griauti jūsų pasaulį, ir neįmanoma būtų sugriovus dar kartą pakartoti. Jeigu mes jums duosime tai, ko taip siekiate, jeigu imsite valdyti savos prigimties archyvų medžiagas, jūs galite pavirsti nevaldomais ir neprognozuojamais, kas tikrai ne į gera. Skaityti toliau

Nesivaikykite nereikalingų patirčių bei svetimo suvokimo

Viešpats Maitrėja ir Visatos Buda ateina  į jūsų gyvenimus, į jūsų visų laikmetį, kuris dar toks ne visiems suvokiamas ir ne visiems priimtinas, nes dar daugelis tebegyvena senajame pasaulyje su senomis nuostatomis ir taisyklėmis, kurios tik stabdo pasaulio progresą ir stabilizavimą. Surogatinės ir neįmanomos jūsų gyvenimo sampratos kaip seni laivai kiūra ir skęsta vandenyne. Supratus, kaip sukasi pasaulis, kaip surėdytas jis, tenka apsisukti 180 laipsnių kampu ir imti kitaip vertinti viską, kas jums nutinka, kas kartais yra sunku ir nepriimtina. Visoje jūsų dienų eigoje ryškėja nuolatinis ir besikartojantis vienas ir tas pats veiksmas, kuris gali būti atmainytas, ir kuris turi būti ištrintas iš jūsų visų mąstysenos. Skaityti toliau

Žmogaus struktūra energetiniame plane

Pakalbėsiu šaindien apie jūsų energetinį planą visoje visatoje. Energetiniame plane jūsų struktūra sudaryta iš milijardų dalelyčių, kurios sąveikauja viena su kita ir taip padeda išlaikyti stabilų fizinį planą. Jei energetiniame lygmenyje jūsų dalelytės nebesijonizuoja ir nebetraukia viena kitos ar pradeda nebešvytėti ir būna kad atsiskiria viena nuo kitos, tuomet fiziniame plane pasidaro tam tikri trikdžiai, ligos tam, kad galėtų energija stabilizuotis ir sutvarkyti skaudamą vietą. Tačiau reikia kuo greičiau tai sutvarkyti ir kreiptis pagalbos ten, kur reikia. Nes išsiderinus energetiniame lygmenyje jūsų struktūrai ir neatsačius jos laiku, gresia panirimas į stagnacijos būseną, kurioje užstringa visi prisiminimai jūsų sielos plano ar esybės įgyvendinimo. Skaityti toliau

Esate nuolatiniame kitime

Slenkančių dienų panoramoje vėl matosi vaizdas, kaip jūs mažėjate ir traukiatės savoje sąmonėje ir savame suvokime. Esate jūs ne tokie, kaip save matote, ne tokie, kaip jus mato visi kiti. Jūs esate tokie, kad net nesuvokiate patys.  Esate tokie, kaip jūsų sąmonės dalis, kuri yra virš suvokimo ir virš visko, kas jums pažįstama ir matosi paprasta akimi. Jeigu jūs galėtumėte būti savimi, jeigu jums būtų leista bent žvilgtelėti į savo esmę, tada gal ir suprastumėte, apie ką eina kalba. Žmogaus šviesos, skleidžiamos į aplinką, ir jo grožio bei išminties galimybės nuolat kinta, priklausomai nuo to, kas yra jo išjaučiama ir ištransliuojama į aplinką. Skaityti toliau