Šviesa

Plazmoje galimas virsmas su einamo momento jėga ir atributika, kai viskas tampa tarsi apsaugota ir stabilu. Visgi taip nėra, nes ji yra kintanti neuronų ir jungčių klampumo priedėlis. Todėl ir neįmanomas yra toks jungčių ir neuronų sulyginimas su einamo momento galimybe, nes taip atsivertų visos šviesos galimybės ir protrūkiai, kurie vestų ten, kur jau šviesos negali būti. Įkeitus visas tas šviesos ir stabilaus judėjimo apimtis, atsirastų dar vienas įtrūkis ir šviesa imtų plėstis per sąmonės klasterius. Tada viskas imtų griauti jūsų pasaulį, ir neįmanoma būtų sugriovus dar kartą pakartoti. Jeigu mes jums duosime tai, ko taip siekiate, jeigu imsite valdyti savos prigimties archyvų medžiagas, jūs galite pavirsti nevaldomais ir neprognozuojamais, kas tikrai ne į gera. Juk jūsų sąmonės raiška dar tik pradeda plėstis, ir gyvenate lyg robotai pagal nustatytą programą, kuri labai ribota ir nepriimtina tokiems eksperimentams bei šviesos galimybių raiškai. Sustojusi karuselė dar kurį laiką virpa, taip ir tas mechanizmas gali dar ilgai skleisti bangas į išorę, ir jūsų sąmonės virpesiai gali tapti neharmoningi su Visatos virpesiais.  Išėjus iš to užburto rato ir pradėjus jus galutinai harmonizuoti, reikia nedelsti ir nelaukti nieko, nes kitaip atsivertų visos pasekmės. Saulėje vyksta dar neregėto masto šviesos pliūpsniai, nes saulėje vyksta toks generavimas, kuris apima Visatos nuolatinį ir kartotinį šviesos apimties daviklį, esantį šviesos generavimo sintezės ir nuolatinio šviesos transliavimo komunikatorių saugykloje. Šviesa sklinda tokiu greičiu, kokiu negalite judėti, kaip šviesos taku kad juda šviesos žybsnis, paleistas iš tokio komunikatoriaus, ir yra nuolat transliuojamas per jūsų akies tinklainę į aplinkos suvokimą. Šviesa yra ne tik visko priežastis ir siekis. Šviesa gali ir privalo tapti visos Visatos siekiu, kuris išves iš tamsos gniaužtų palaidotus ir nepalaidotus, kurie dar vis neranda savos šviesos tako.

Žinoma, galite ir nesiekti tokio tikslo, nes jūsų ego gali sutvarkyti viską taip, kad šviesa taptų tarsi jūsų nuosavybe, tačiau kitaip neįmanomas joks postūmis ar proveržis link tobulėjimo ir savivokos.

Išimtinais atvejais galima suprasti jūsų nenorą tapti šviesos ambasadoriais planetoje, nes tai nėra lengvas kelias ir nėra greito praturtėjimo šaltinis, netgi, sakyčiau, atvirkščiai. O jeigu jums pasiūlytų kad ir nemažą atlygį už tą darbą, kurį darote, ar imtumėtės jo su užsidegimu ir meile? Ar imtumėtės to su meile pinigams, tariamai galintiems jus padaryti šviesos valdovais ir dar turtingais?

Pasaulis sukasi tokiu greičiu, kad niekas negalėtų suvokti ir bandyti stabdyti. Niekam nebūtų iš to jokios naudos. Ar galima priversti pasaulį suktis dėl pinigų ar naudos? Ar galima šviesti visiems ir visada be jokio išskaičiavimo, ką daro Saulė? Klausimai retoriniai, ir atsakymų mums nereikia, nes jūs puikiai žinote viską apie tai, kas yra svarbu ir tikslinga. Todėl ir klausimai čia tik dėmesiui nukreipti ir pažiūrėti, kaip jūs muistotės ir neapsisprendžiate, kuriuo keliu eiti.

Gilioje senovėje nebuvo galimas toks greitas ir akivaizdus ryšys, o dabar viskas vyksta kitu tempu. Mes jus stebime, ir stebėdami laukiame jūsų širdžių ir sąmonės atsivėrimo, kaip laukiate kartais aušros ir patekančios saulės po nakties, kuri buvo sunki ir slegianti.

Supratę savo galimybes ir savo užduotį turite rasti sprendimą, kuris eitų kartu su jūsų visų širdimis ir su proto įžvalga.

Šaukiame jus visus po vieną vardais, kaip yra šaukiami paklydę vaikai, negrįžtantys namo iki sutemų. Argi nešalta jums ten kažkur, argi jūs nesiilgite savų namų ir glaudžiančios šiltos širdies, kuri dega jums žiburiu ir šviečia klaidžioje naktyje? Grįžkite, vaikai, grįžkite namo, kur šviečia žiburys, kur naktis nepalies jūsų savo sparnu. Laukiame jūsų, laukiame su ilgesiu ir meile, kuri negęsta jokioje naktyje.

Laukimas toks ilgas. Išėjote iš mūsų gelmės į pasaulį, kuris nuolat mainosi ir stulbina savo neribotomis galimybėmis kurti ir būti tame mainymesi, lyg kaleidoskopo stikliukai. Gražus tas pasaulis, graži Žemė ir jos iliuzija nuostabi. Kaip jus iš ten prisišaukti, jeigu jūs nenorėsite mūsų girdėti ir suprasti. Visgi ateikite ten, kur buvo pradžių pradžia, kur viskas buvo taip tyra ir nekalta, kaip kūdikio sapnas kad būna. Šypsosi jis miegodamas, ir jo šypsena atspindi tą pradžių pradžios šviesos spindėjimą.

Sugrįžkite nešdami šviesos preambulę ir dagtį savose širdyse kaip visko atsižadėjimo  išraišką. Argi tas ,,viskas“ nėra tik iliuzija, mano mielieji?

Galiu jus visus surinkti po vieną lyg trupinius nuo stalo, tačiau laukiu jūsų laisvo apsisprendimo ir veiksmo galios pasireiškimo šioje jūsų realybėje, kuri tokia klaidi ir nestabili, lyg siūbuojantis lieptas po kojomis kad būna.

Laukiame jūsų ir tikimės, kad jūs nesvyruosite savame pasirinkime ir apsisprendime. Esu jums šviesos pasiuntinys, esu šviesos angelas, galintis būti kaip saulės ir mėnulio galios išraiška. Mane rasite visur – žybsint saulei vandens lašelyje, visur, kur Saulės šviesa smelkiasi per nukritusius lapus ir nuogų medžių šakas. Esu aš Honda. Esu jums dar nematytas ir nežinomas, nes aš esu iš kitos planetos, iš kitų pasaulių, kurie trokšta šviesos ir dermės su visais pasauliais.

Esu jūsų gimties paslapties žynys ir saugotojas, esantis visame jūsų atsiradime kaip lydintis ir saugojantis jus per visus jūsų gyvenimus ir įsikūnijimus Žemėje. Šviesos angelas esu ir šviesos saugotojas, prie jūsų šviesos transliatorių jungties prisijungęs. Šviesos šauklys iš Visatos aš. Laukiame jūsų.

Priėmė: Birutė L.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s