Pasikeitęs suvokimas – naujos pradžios simbolis

Aš su Jumis kasdien ir kas kartą, kai kreipiatės į mane. Kai ieškote manęs. Kai prašote apsaugos ar patarimo. Man nereikia jūsų abejonių, jos pripildytos sunkių vibracijų. Man reikia jūsų šviesių akių ir tuščių delnų siekiant pažinimo to, kas aukščiausia ir tyriausia. Einate šiuo keliu jau seniai, tik ne daugelis tai įsisąmoninote. Juk paieškos prasideda ne tada, kai užsirašai į kažkokius kursus ar perskaitai atitinkamas knygas. Paieškos prasideda jūsų širdyse. Ir tik ten galite rasti atsakymus į iškilusius klausimus. Kelkite tuos klausimus kas dieną ir mes nukreipsime jus, suteiksime jums jėgų ir paskatinsime atlygindami savo dėmesiu į jūsų paieškas. Skaityti toliau

Jūs ne kariai, jūs – kūrėjai

Tebūnie šviesa visose jūsų gyvenimo srityse. Tebūnie pusiausvyra. Kalbėkite tiesą, darykite teisingus darbus, ginkite teisiuosius. Tevyksta tai.
Būdami žmonėmis turite priimti šį dualų pasaulį ir mokėti jame veikti. Ne viskas, ką darote, atitinka dieviškuosius įstatymus, ne viskas tarnauja šviesai ir meilei. Daug dalykų padarote nesąmoningai, nesuvokdami, kad taip kenkiate sau ir kitiems. Dabar atėjo metas imtis atsakomybės už nuveiktus darbus nedelsiant. Visata grąžina jums tai, ką į ją siunčiate. Skaityti toliau

Ašramas – tai Jūs

Mielieji mano, su Saule ir Šviesa, su Atjauta ir Meile atėjau pas jus. Jūsų tiek daug. Didžiuojuosi jumis. Atėjau jums priminti, o jeigu reikės ateisiu dar ir dar kartą… priminti pamokas, kurias turite pakartoti, prisiminti. Būna sunku. Žinau, kad ne visada paprasta ir lengva. Žinau ir tai, kiek daug kiekvienas iš jūsų stengiatės. Palaikau jus ir jūsų pastangas. Skaityti toliau

Visi esate sujungti nematomais saitais

Brangieji, tebūna palaimintas jūsų buvimas šioje žemėje, jūsų pasirinktame erdvės ir laiko taške. Kiekviena kruopelytė gulėdama savo vietoje yra svarbi ir reikšminga, ir atlieka labai svarbų darbą – sukuria tam tikrą vibraciją, įsiliejančią į bendrą Visatos skambesį. Niekas negali būti bereikšmis, nereikalingas, jeigu yra čia. Taip jūs, kiekvienas, užimate savo vietą Visatoje ir atliekate savo misiją. Ar bent jau turėtumėte atlikti, nes to čia ir atėjote. Turite atsiminti, ko čia atėjote, nes laiko lieka vis mažiau. Nepaisant nieko energetinis fonas keičiasi ir keisis vis stipriau ir greičiau. Nebėra laiko žvalgytis į šonus ieškant kažko, kas nereikšminga Visatos požiūriu. Visi turite pabusti ir nuspręsti, kur eisite. Skaityti toliau

Laikas išskleisti vidinę šviesą į išorę

              There‘s a light. The light is everywhere. In every material thing and every not material. This light is in you. You keep it deep in your heart. It‘s always in you. And that‘s all. In this place the flowing process of light is end. Because you don‘t spread this light. I know that this is yours ego decision. But it‘s your decision how practice your ego and understand his actions. Skaityti toliau

Harmonija – kūrybos pagrindas

Mylimieji, tebūnie šviesa su jumis jūsų kelyje. Aušta naujo pasaulio rytas, kuris atneš tiek džiaugsmą, tiek skausmą. Tai priklauso nuo jūsų pasirengimo priimti naujas energijas ir pokyčius. Kai kurie iš jūsų jau jaučiate kratymą, tarsi kažkas bandytų jus išpurtyti iš senų rūbų. Viskas priklauso nuo to, kaip greitai jūs paleisite savo senus prisirišimus, įsitikinimus. Tai nėra lengva, nes jūsų žemiška sąmonė yra klampi: nepaleidžia įprastų būdų gyventi, spręsti problemas. Prioritetai neatitinka naujojo mąstymo. Niekas negali būti dviejose vietose vienu metu. Tik ne jūs šiame plane. Žemės erdvė supriešina du polius, šviesą ir tamsą, gėrį ir blogį. Tačiau tai unikali erdvė šių priešybių integracijai, pusiausvyrai kurti. Skaityti toliau