Laikas išskleisti vidinę šviesą į išorę

              There‘s a light. The light is everywhere. In every material thing and every not material. This light is in you. You keep it deep in your heart. It‘s always in you. And that‘s all. In this place the flowing process of light is end. Because you don‘t spread this light. I know that this is yours ego decision. But it‘s your decision how practice your ego and understand his actions.

                All of you are full of light. The inner light of life. And you keep that light inside, and you can not expand that light. Because of ego. Although the whole world around is thirsty of this light. And is waiting. The world is waiting for you to decide to expose your light.

                From my perspective it is the time. There is a time to expand your light from the inside to out. Of course, this is just my opinion. In this world there is a principle of free will, so your determination is always significant. Will you leave this light for yourself, will you circulate it to everyone around without any conditions and an assessment? Just spread … spread the light from our world to you. To heal the earth.

              My beloved, I don’t know how to say, but I will try – you’re not the owners of your ego; your ego is the owner of you. I hope you understand me now. In this moment each of you is like a small bubbles of light. Bubbles which has boundaries. And you all walk around each other, constantly striking at those borders. And it hurts. Because these boundaries are ego. It’s an illusion of your limits.

             When you decide to remove these boundaries you will feel release from your illusion. And again, from my perspective it’s worth to remove this boundaries.

                So, I hope that you will choose what is more importantly for you personally. And if you really want to clear these limits and to feel unity with each other and with all the universe I recommend you: be in silent to meet with all your pieces, including and your ego. And then take a responsibility for all your pieces and agree that you are the owner of all who you are. And then ego will not have any power without your permission. This is responsibility, self-awareness and self-control.

                I believe that it is worth it. So, do that. Don’t talk about that, just do it. When you speak, it doesn’t work. Word isn’t action. It works only when you do it. When you take responsibility for what you done and what you don’t do. It’s the time. Time to take responsibility for who you are  and where are you.

I am with you, with all my light and love,

Archangel Metatron

>>>>>>>>>>

                 Yra šviesa. Šviesa yra visur. Kiekvienoje materialioje ir nematerialioje dalyje. Ši šviesa yra jumyse. Jūs laikote ją giliai savo širdyse. Ji jumyse visada. Ir tai viskas. Šioje vietoje šviesos proceso tėkmė baigiasi. Jūs neskleidžiate šios vidinės šviesos. Žinau, jog tai yra jūsų ego sprendimas. Tačiau jūsų sprendimas yra treniruoti savąjį ego ir suprasti jo veiksmus.

              Kiekvienas jūsų esate kupinas šviesos. Vidinės Gyvenimo Šviesos. Ir jūs laikote šią šviesą savyje, negalėdami jos išskleisti. Dėl ego. Pasaulis yra ištroškęs šios šviesos. Todėl laukia. Pasaulis laukia, kol jūs apsispręsite išskleisti savąją šviesą.

              Žvelgiant iš mano perspektyvos, jau laikas. Atėjo laikas skleisti vidinę šviesą į išorę. Žinoma, tai tik mano nuomonė. Šiame pasaulyje egzistuoja laisvos valios principas, todėl jūsų apsisprendimas visada yra lemiamas. Ar jūs pasiliksite šią šviesą sau, ar skleisite ją kiekvienam esančiam šalia be jokių sąlygų ir vertinimų? Tiesiog skleisti… skleisti šviesą iš mūsų pasaulio į savąjį. Gydyti Žemę.

               Mylimieji, nežinau kaip pasakyti, tačiau aš pamėginsiu – jūs nesate savojo ego šeimininkai; jūs vis dar priklausote savajam ego. Tikiuosi, jūs dabar suprasite mane. Šiuo metu kiekvienas iš jūsų esate lyg mažas šviesos burbulas. Burbulas turintis ribas. Ir jūs visi vaikštote vieni tarp kitų, nuolat atsitrenkdami į vienas kito ribas. Tuomet skauda. Nes šios ribos yra ego. Tai jūsų apribojimų iliuzija.

                Kai jūs nuspręsite pašalinti šias ribas, pajausite išsilaisvinimą iš iliuzijos. Ir vėl žvelgiant iš mano perspektyvos, tai atrodo verta to.

             Taigi, aš viliuosi, kad jūs pasirinksite tai, kas yra vertinga kiekvienam asmeniškai. Ir jeigu jūs iš tikrųjų norite panaikinti šiuos apribojimus ir patirti vienybę vienas su kitu ir visata, aš jums rekomenduoju: tyloje susitikite su visomis savo struktūros dalimis, įskaitant ir jūsų ego. Ir tuomet prisiimkite atsakomybę už kiekvieną savo dalį ir priimkite tai, jog esate šeimininkas viso to, kas jūs esate. Ir tuomet ego neturės jokios galios jums be jūsų pačių leidimo. Tai yra atsakomybė, savistaba ir savikontrolė.

Aš tikiu, jog tai yra to verta. Taigi, darykite tai. Nekalbėkite apie tai, o darykite. Kai jūs kalbate, tai neveikia. Žodžiai nėra veiksmai. Tai veikia tik tuomet, kai darote tai. Kai jūs prisiimate atsakomybę už tai, ką jūs darote ir už tai, ko nedarote. Laikas. Laikas prisiimti atsakomybę už tai, kas jūs esate ir kur jūs esate.

Aš esu su jumis, su visa savo Meile ir Šviesa,

Arkangelas Metatronas

 

Priėmė: Renata K.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s