Jūs ne kariai, jūs – kūrėjai

Tebūnie šviesa visose jūsų gyvenimo srityse. Tebūnie pusiausvyra. Kalbėkite tiesą, darykite teisingus darbus, ginkite teisiuosius. Tevyksta tai.
Būdami žmonėmis turite priimti šį dualų pasaulį ir mokėti jame veikti. Ne viskas, ką darote, atitinka dieviškuosius įstatymus, ne viskas tarnauja šviesai ir meilei. Daug dalykų padarote nesąmoningai, nesuvokdami, kad taip kenkiate sau ir kitiems. Dabar atėjo metas imtis atsakomybės už nuveiktus darbus nedelsiant. Visata grąžina jums tai, ką į ją siunčiate. Skaityti toliau