Kiekviename lygmenyje yra sava tiesa

Meilė yra Šviesa. Meilė yra nenugalima, neblėstanti šviesa, vedanti ieškančias širdis į Kūrėjo Šviesą, jo glėbį, į savo pradžių pradžią. Į Šaltinį grįšite visi, savais keliais, nešini savomis patirtimis ir nuo jų apsivalę. Grįšite nešdami Kūrėjo šviesą ir meilę.

Virsmo kelias kupinas įvairiausių patirčių, žinojimo, sudylančio dulkėmis ir vėl atgimstančio naujais suvokimo aspektais. Gyvybės srautas teka jumyse ir dovanoja galimybę veikti, būti ir patirti. Ir jūs renkatės tame dalyvauti, nes niekas negali būti verčiamas ar priverstas eiti prieš savo valią. Būti prieš savo valią. Skaityti toliau

Atrask savo vedlį

Sielos ateina į žemę su užduotimi, tu jau tai žinai. Vienos turi pradėti gyvenimą, kitos tęsti jau pradėtus darbus. Tavo sielos pasirinkimas – pagalba visų sluoksnių žmonėms: esantiems žemėje, būsimiems įsikūnijimams, buvusiems įsikūnijimams. Tamsa moka apsimesti mumis, būna kas patiki. Pagrindinis dalykas, kaip atskirti mus – vibracijos. Ar jauti šaltį, nemalonumą, baimę ir nepasitikėjimą savimi? Tada tai ne mes. Pats netinkamiausias variantas – pasikliauti tik akimis. Akli žmonės renkasi teisingai – pajutimu. Tad ir jūs, kurie turite regos dovaną – per daug pasikliaujate akimis. Jūs ne gyvūnai, tuo ir skiriatės – išjauskite ir jauskite, tada niekada nepasiklysite. Skaityti toliau

Didžiausias menas – išreikšti save

Aš, Viešpats Šiva, atėjau pas jus, nes jau laikas. Atėjo laikas perkeisti, atėjo laikas transformuoti… Atėjo laikas pašalinti atgyvenusius įsitikinimus, išsklaidyti iškreiptas iliuzijas, transformuoti netaisyklingas formas. Taigi būkite drąsūs, būkite viltingi ir šviesūs. Baimė nereikalinga. Aš kartu su jumis dalyvausiu šiame perkeitimo procese. Žinau, jog norite. Žinau, jog degate troškimu išsilaisvinti, atskleisti savo aukščiausiąjį potencialą. Tik dar nedrįstate, lyg maži vaikai trypčiojate prie slenksčio, laukdami kažkokios stebuklingos akimirkos, kažkokio ženklo, kuris leistų išbėgti į kiemą žaisti. Skaityti toliau

Meilė Sau

Aš esu Magdalena. Ilgai gyvenau įvairiuose kontinentuose. Seniai žinojau, kad ateisiu pas tave ir atliksiu tavo gyvenime tam skirtą vaidmenį. Tu dabar Aš, Aš ESU TU. Ne taip sunku suprasti, kad mus sieja vienas ir tas pats ryšys, mus sieja Meilė Dievui, Pasauliui, Išminčiai, ir tai kas spindi mūsų širdyje, kaip didžiausias deimantas – Meilė sau. Tu gerai supranti, kad Meilė Sau – tai Meilė Kūrėjui, Meilė Kurti savo gyvenimą potyriais, jausmais, žodžiais, išsireiškimais. Nuspalvinti jį įvairiausiom spalvom – kartais džiugesiu, kartais melancholija. Ištapyti svajonėmis savo likimą¡ Skaityti toliau

Blogas sprendimas ne visada klaidingas

Sutikite šia šviesia diena su šypsena ir džiaugsmu su meile ir palankumu. Aš ateinu į jūsų širdis, į jūsų gyvenimą, įnešti gyvenimo šviesą žmonėms, kuriems sunku ištrūkti iš savo pinkliu, iš savęs nesupratimo, priimkit mane dabar į savo širdis, nebijokit savęs, pažvelkit kaip žmonės džiaugiasi, tad pasidžiauk ir tu ta dovana, bei priimk ją į save. Skaityti toliau

Fizinis ūkas ir individo apsauga

Kvantinės tikrovės atspindžiai dauginasi prisiliesdami prie aukštesnių už juos vibracijų lauko. Surezonuojantys dėsniai prisitaiko prie naujų sąlygų ir iškreipia susiformavusius laukus nauju lanku. Atsimušusi į juos tikrovė pasikeičia atitinkama linkme ir suvynioja netinkamas vibracijas į sąsūkinių laukų mazgą. Tai sukuria vakuumo terpę, kurioje pranyksta viskas, kas ne nuo dievo šviesos, kas iškreipia dieviškąjį atvaizdą ir sukuria sąlygas plėtotis tamsybei. Visus laukus yra galima keisti minties jėga. Tereikia užprogramuoti atitinkamą vyksmą ir suteikti tam energijos iš kosminio ūko. Skaityti toliau

Visatos Meilė

Meilė, tik meilė veda šviesos keliu. Tik meilė veda jus ten, kur dega liepsna, kuri dega ir liepsnoja jūsų širdyse nuolat, jeigu nešate savo deglą aukštai iškėlę. Visatos meilė gyva, ji neišsenkanti, ji pulsuoja jūsų širdyse nuolat. Buvimas nėra sąvoka, buvimas žėri brangakmeniu, žiba naktyje ir dienos eigoje jums duoda šviesos impulsą. Siaurame suvokimo laipsnyje uždūsta šviesos impulsas, todėl ir einate nunėrę galvas. Skaityti toliau