Atsiverkit naujoms galimybėms

Įsilieju į jūsų atviras širdis, išsiskleidžiu jūsų tyrame ketinime ir sustiprinu jūsų pasitikėjimą  sielos kelyje, nes žinau kas jūsų laukia. Priimkit mano dovanas.
Prasideda naujas mokymo etapas. Individualus ir bendras vienu metu. Mes anksčiau kalbėjom apie subtiliają Violetos ašramo mokyklą kuriame yra klasės. Tai norim pranešti, kad ji pradeda savo veiklą. Būkit atidūs! Atidūs sau, todėl, kad šiame etape kils nauja negatyvaus pasipriešinimo banga iš vidaus. Norėsis kritikuoti, priešintis, ar netgi mesti viską, bet mes prašom neskubėti, o prisiminti iki šiol gautas žinias ir pažvelgti giliai į tavyje žmogau sukilusius negatyvius jausmus, nes tai mes duodam tau vėl progą iš dar giliau juos išsivalyti, kad labiau save išlaisvintum. Tai mūsų ženklai jums, mūsų vedimas ir pagalba kiekvienam asmeniškai ir kaip bendruomenei kartu. Labai aiškiai pamatysit koks jūsų pasitikėjimas Kūrėju, kiek jūs sugebat priimti jo laisvą valią ir įtvirtinti jį per veiksmą savo fizinėje erdvėje.
Jūsų komanda yra labai svarbi tiek jums patiems, tiek Žemės erdvei. Dirbdami tik asmeniškai mes neturim jokio šanso pasiekti tų rezultatų, kurie įtakotų bendrą Žemės vystimąsi. Bet atlaisvėję jūs, kaip komanda, nuo egoizmo, pavydo, puikybės, susimenkinimo, baimių, nepasitikėjimo, pašaipumo ir abejingumo vienas kitam esat galingas mūsų pagalbininkas, stiprus laidininkas materialios energijos, kuriai atėjo laikas pradėti tvirtintis Žemės erdvėje. Tai kai kam gali būti sunkesnis etapas nei manot, užtai prašom, tarpe jūsų yra žmonių, per kuriuos jau pradėjom dirbti ir skleisti žinią bei aiškumą. Bet ir čia jūs turit laisvos valios principą kaip elgtis, priimti tai kaip ženklą ar nuspręsti pagal savo vibracijų lygį. Atsiminkit, kiekvienas priimtas sprendimas įtakoja ne tik jus asmeniškai, bet ir bendrą komandos energetinį būvį, jį sustiprindamas arba susilpnindamas ir vieno žmogaus atsakomybę pasidalina visi komandos nariai. Atskirtumo nebėra. Todėl būkit atidūs, atsakingi, jei kas nors jums perduotoj užduotį netinka, ar kelia baimę, ar jum atrodo neįvykdomą netylėkit, kalbėkit, tarkitės, prašykit pagalbos, nes to reikia jums asmeniškai ir komandai bendrai.
Dabar kaip niekada reikalingas Kryptingumas, Pastovumas ir Ištikimybė. Tai savybės, kurios būtinos mūsų mokiniams.
Dalinuosi su jumis savo Stiprybe, Nuolankumu ir Pasitikėjimu vienas kitu.
Su Meile, Valdovas El Morija
2019.08.21
Priėmė: Jolanta P.