Laikas išskleisti vidinę šviesą į išorę

              There‘s a light. The light is everywhere. In every material thing and every not material. This light is in you. You keep it deep in your heart. It‘s always in you. And that‘s all. In this place the flowing process of light is end. Because you don‘t spread this light. I know that this is yours ego decision. But it‘s your decision how practice your ego and understand his actions. Skaityti toliau

Harmonija – kūrybos pagrindas

Mylimieji, tebūnie šviesa su jumis jūsų kelyje. Aušta naujo pasaulio rytas, kuris atneš tiek džiaugsmą, tiek skausmą. Tai priklauso nuo jūsų pasirengimo priimti naujas energijas ir pokyčius. Kai kurie iš jūsų jau jaučiate kratymą, tarsi kažkas bandytų jus išpurtyti iš senų rūbų. Viskas priklauso nuo to, kaip greitai jūs paleisite savo senus prisirišimus, įsitikinimus. Tai nėra lengva, nes jūsų žemiška sąmonė yra klampi: nepaleidžia įprastų būdų gyventi, spręsti problemas. Prioritetai neatitinka naujojo mąstymo. Niekas negali būti dviejose vietose vienu metu. Tik ne jūs šiame plane. Žemės erdvė supriešina du polius, šviesą ir tamsą, gėrį ir blogį. Tačiau tai unikali erdvė šių priešybių integracijai, pusiausvyrai kurti. Skaityti toliau

Gyvenkite dviejuose pasauliuose nuolat

Nekintanti vertybė išlieka visur, kur tik alsuoja tyra dvasia. Nekintanti vertybė yra lyg deimantas pelenuose. Ji yra nekintanti, kaip nekinta ir visa, kas yra Sutvėrėjo galios įrodymas. Sutvėrėjo galia, Sutvėrėjo šviesa skrodžia Žemės širdį ir žemiška sąmonė neįstengia jos suvokti. Kaip galima suvokti tai, kas yra iš Sutvėrėjo sielos gelmių, iš  Esaties paslapties  išėjęs. Jis yra virš suvokimo, virš kraujo ir visko, kas jus sieja su Žeme ir žmonija. Todėl leiskite savo sielai eiti ten, kur jis šaukia ir kviečia. Niekas jūsų nesustabdys ir niekas negali sutraukyti tų saitų, kurie jus sieja, kurie amžini, kaip pasaulio samprata ir dvasios apraiška. Skaityti toliau

Negalima tik pusiau pasirinkti kelio į Šviesą

Subtilioji Sutvėrėjo šviesa negali sklisti per tankiausius Visatos sluoksnius, nes ji nėra materija. Todėl ir reikia tavęs, kad duotum mums tą šviesos laidininką, kuris glūdi visų jūsų protuose ir širdyse, kuris lemia jūsų šviesos suvokimą ir plėtrą visiems kitiems pasauliams iki tol, kol viskas susilies toje šviesoje į vieną liepsną, į vieną fakelą, ir ims švytėti, kaip laužo liepsna stepėje naktyje. Laužo liepsna šviečia ir šildo kiekvieną prie jo atėjusį. Laukiame ateinančių, laukiame klajojančių tamsybėse. Šviesa ir tik šviesa gali gelbėti gyvybes ir sielas, kurioms šalta naktyje. Skaityti toliau

Matykite pasaulio grožį kasdienybėje

Sugriovus senus pamatus jau nebebus galima ant jų nieko statyti nei sukurti. Šviesos Hierarchija numato jums sulyginti viską iki nulinio varianto, kol nepradėsite rimčiau žvelgti į save, į savastį ir visa, kas sudaro sielos esmę. Pripildyti ir panaudoti savas sielos šviesos atsargas reikia nuolatiniu savęs tobulinimu ir savęs beatodairišku kreipimu link tų ištakų, kurios vis dar jums švyti ir kviečia link savęs. Priimkite tą kvietimą, priimkite  šviesos dovanas ir pripildykite save jos vibracijomis. Širdyje privalo nuolat virpeti meilės styga. Meilės viskam, kas jus verčia šypsotis ir matyti pasaulio grožį ne tik tada, kai jums linksma ir šviesu širdyje. Juk viskas aplink gera ir gražu visada, jei tik įstengtumėte tai pastebėti. Net ir darganotą dieną šviečia saulė ir dangus žydras už pilkų debesų. Argi neįmanoma to suvokti, argi negalite to išjausti širdimi ir protu? Skaityti toliau

Šviesa

Plazmoje galimas virsmas su einamo momento jėga ir atributika, kai viskas tampa tarsi apsaugota ir stabilu. Visgi taip nėra, nes ji yra kintanti neuronų ir jungčių klampumo priedėlis. Todėl ir neįmanomas yra toks jungčių ir neuronų sulyginimas su einamo momento galimybe, nes taip atsivertų visos šviesos galimybės ir protrūkiai, kurie vestų ten, kur jau šviesos negali būti. Įkeitus visas tas šviesos ir stabilaus judėjimo apimtis, atsirastų dar vienas įtrūkis ir šviesa imtų plėstis per sąmonės klasterius. Tada viskas imtų griauti jūsų pasaulį, ir neįmanoma būtų sugriovus dar kartą pakartoti. Jeigu mes jums duosime tai, ko taip siekiate, jeigu imsite valdyti savos prigimties archyvų medžiagas, jūs galite pavirsti nevaldomais ir neprognozuojamais, kas tikrai ne į gera. Skaityti toliau

Nesivaikykite nereikalingų patirčių bei svetimo suvokimo

Viešpats Maitrėja ir Visatos Buda ateina  į jūsų gyvenimus, į jūsų visų laikmetį, kuris dar toks ne visiems suvokiamas ir ne visiems priimtinas, nes dar daugelis tebegyvena senajame pasaulyje su senomis nuostatomis ir taisyklėmis, kurios tik stabdo pasaulio progresą ir stabilizavimą. Surogatinės ir neįmanomos jūsų gyvenimo sampratos kaip seni laivai kiūra ir skęsta vandenyne. Supratus, kaip sukasi pasaulis, kaip surėdytas jis, tenka apsisukti 180 laipsnių kampu ir imti kitaip vertinti viską, kas jums nutinka, kas kartais yra sunku ir nepriimtina. Visoje jūsų dienų eigoje ryškėja nuolatinis ir besikartojantis vienas ir tas pats veiksmas, kuris gali būti atmainytas, ir kuris turi būti ištrintas iš jūsų visų mąstysenos. Skaityti toliau