Kad pokytis įvyktų erdvėje, pirmiausia jis turi įvykti jumyse

Aš, Arkangelas Gabrielius, atėjau pas jus su Šviesa. Su neapsakoma galybe Šviesos, kad praregėtumėte. Kad nustotumėte klaidžioti tamsybėse. Kad pamatytumėte, kad išvystumėte Šviesą, kad pamatytumėte visą jos grožį ir trokštumėte jos visa savo siela. Kad šios Šviesos troškimas būtų stipresnis už jūsų ego, už jūsų iliuzijas, už jūsų įsivaizduojamus troškimus, už jūsų puikybę …

Kad Šviesos trokštumėte labiau negu pripažinimo.

Pasaulis, kuriame gyvenate niekada nepasikeis. Jis bus toks, koks yra. Pokytis esate jūs. Jūs įnešate pokytį. Pasaulyje nesikeis niekas – jūs turite keistis. Jūs atnešate pokytį į erdvę.

Ateinu su Šviesa, kad išjudinčiau jus iš jūsų sąstingio ir inercijos, iš nejudėjimo ir atsiribojimo nuo savo pajautimo.

Nesuprantamas jūsų sąstingis – be ramybės, be harmonijos. Vidiniai chaosai persikelia į erdvę, naikindami net mažiausias ramybės užuominas. Sunku jums juos suvaldyti.

Kreipkitės, prašykite pagalbos, mielieji, jums viskas duota. Visata jus palaiko ir remia. Atsisukite. Pamatykite. Kad įvyktų pokytis erdvėje, pirmiausia jis turi įvykti jumyse. Padarykite kažką kitaip. Ir tai bus pokytis.

Mažais žingsneliais praminami plačiausi ir ilgiausi keliai. Po vieną žingsnelį, po vieną mažą žingsnį į priekį. Visata nemėgsta tuštumos, nemėgsta ir sąstingio, todėl jeigu neinate į priekį – einate atgal. Jeigu nesimokote iš praeities, gali tekti ją pakartoti.

Pažvelkite į Šviesą. Šviesą, esančią jumyse. Trokškite jos. Siekite jos. Išjauskite ją. Sekite paskui ją. Būkite ta Šviesa. Būkite Šviesa pasauliui, ateinančiam Naujajam amžiui. Būkite Šviesa. Švieskite ir spindėkite!

Nereikia teatro, nebereikalingos manifestacijos, tik lengvai ir paprastai, tyliai ir harmoningai, ramiai ir išmintingai kiekvienas savyje atraskite Šviesą, savo gyvenimo Šviesą. Išmokite būti Šviesa, nes Šviesoje tamsos nėra.

Savo Šviesa jus apglėbiu.

 

Priėmė: Renata K.

Išmokite pajausti vienas kito esmę

Aš atėjau. Atėjau su šviesa ir nešdamas savimi džiaugsmą Jums ir Jumis. Apkabinu Jus visus, uolieji bendražygiai, ir su dėkingumu pripildau kiekvieno širdį šviesa. Jūsų kasdieniai darbai tirpdo akmenis ir šildo Žemę. Žydi vis didesnė dalis žmonijos padangės ir skleidžiasi gražiausiais žiedais. Tyrų ketinimų vedinos pastangos nebūna bevaisės, ir aš atėjau tam, kad perduočiau Šviesos padėką iš mūsų erdvės. Tik nuolatiniu, nenutrūkstamu uolumu ir atsidavimu įmanoma pasiekti geriausių rezultatų, ir mes džiaugiamės Jūsų tvirtybe, Jūsų tikėjimu, Jūsų ieškojimu ir atkaklumu. Mes padedame kiekvienam, prašančiam pagalbos ar klumpančiam, kuris sunkumo akimirką kupiną vilties žvilgsnį nukreipia į Dangų, į Šviesą, į Šaltinį. Skaityti toliau

Kiekvienas darbas ir užduotis – jums būtina patirtis

Ledai pralaužti ir rūkas sklaidosi, kelio kontūrai ryškėja ir eiti juo galite vis sparčiau. Dieviško Om garso švara perskrodžia visus netyrumus ir energetinius nešvarumus, ištirpdydamas susikaupusias šiukšlių sąnašas. Giedokit Om, kalbėkit Om, nešiokitės Om širdyje, jį augindami ir gyvendami jame. Puoselėkite savyje visa, kas dieviška ir nuo Dievo, rūpestingai prižiūrėkite savąją tyrąją esatį, pirmumą teikdami dvasiai ir sielai, tačiau neužmiršdami ir kūniškojo gyvenimo ir neapleisdami kūno. Skaityti toliau

Kelionė į Šambalą

Įeinu į jūsų erdvę. Kvėpuoju ja. Nešu gėrį bei džiaugsmą. Dovanoju meilę bei gailestingumą. Aš, Arkangelas Gabrielius, leidžiuosi į tavo erdvę. Noriu pakalbėti su tavimi, su tavo aplinka, su tavo žemės žmonėmis. Tavo civilizacija kyla aukštyn. Jūs visi žmonės einate šviesos keliu. Vieni tai daro pasąmonėje, kiti atvirai tai deklaruoja ir tai supranta. Einate visatos pažinimo link. Ne religijos jus veda, o savęs atradimas, savęs suvokimas, kaip žmogaus, kaip Dievo kūrinio, kelias. Konkrečiai leidžiuosi pašnekėti apie kelionę į Valdovų buveinę, apie kelionę į savo širdies Šambalą. Skaityti toliau

Kelionė link savęs

Susikibkime už rankų ir apglėbkime pasaulį. Supraskime šilumą sklindančią nuo mūsų į visas puses. Supraskime. Ne pajauskime, o supraskime. Praplėskite sienas susikibę. Padarykite daugiau erdvės. Išeikite iš tos dėžutės, stačiakampio. Bet formos egzistuoja visai kitokiu suvokimu. Forma – tai iškreiptas vaizdinys, kurį sudaro mūsų smegenys. Padidinkime stačiakampį. Sukurkime milžinišką ovalą. Tegul skamba žodis plačiai. Tegul jūsų šviesa sklinda plačiai. Visi kartu – visiems likusiems. Suteikite tikėjimo bei vilties. Padarykite kažką ne dėl savęs, ne dėl savo draugo, ne dėl pasiuntinių – padarykite tai dėl visatos. Skaityti toliau

Nebijokite tamsos

Pakalbėkime apie tamsą. Visi žinote kas yra tamsa, kokios jos reikšmės. Dauguma galvoja, kad tamsa yra blogis. Kad tamsoje nieko gero nelauk. Bet tamsos nereikia bijoti. Ja galima net pasidžiaugti. Iš tam tikro atstumo saikingai pažaisti su ja, pasivaikščioti, bet iki tam tikros ribos ir iš tam tikro taško. Poilsis vyksta tamsoje. Visa gyvūnija, augmenija ilsisi naktį. Yra balansas. Jis turi būti ne tik žemėje, bet ir kiekviename iš mūsų. Skaityti toliau

Negyvenkime eilinio gyvenimo

Pirmoji runa arba raštas iš šventųjų knygų iš pradžių pradžios leis praplėsti jums suvokimą. Nesvarbu kas parašyta – kiekvienas gali pajausti esmę bei mintį. Tą mintį, kuri yra užrašyta net ne jūsų kalba. Tiesiog reikia trumpam atlaisvinti kanalą ir atjungti logiką. Reikia ištiesti ranką ir pajausti tekančią energiją iš hieroglifų ar jums nesuprantamo rašto. Ir nesvarbu ar tai bus naudinga, ar ne. Jums nenaudinga, bet siela ir kiti eteriniai kūnai prisimins ir to pasėkoje leis vystytis jūsų tolimesniam gyvenimui taip, kad tas suvokimas ateis jums su įvairiausiais ženklais. Skaityti toliau