Arkangelų erdvė

Čia aš, Arkangelas Rafaelis. Atėjau pakalbėti apie erdvių skirtumus. Apie neapsakomą praleidžiamą grožį mūsų erdvės ir neapsakomą grožį jūsų erdvės. Abiem atvejais jūs to nepastebite. Viskas gerai. Nesakau, jog nei vienas nepastebi. Kalbu su žmonija per jūsų grupę. Kalbu per jus su atskirais asmenimis. Tai spindulys, aprėpiantis kiekvieną. Tai spindulys, aprėpiantis tiek tave, tiek mane, tiek jūsų žemę. Neretai jus kausto žemiški prisirišimai. Ar susimąstote, kad einate keliu, kurį rinko Dievas, kuris užprogramavo jus, jūsų sielas. Suprantate, ką noriu pasakyti? Skaityti toliau