Negalima tik pusiau pasirinkti kelio į Šviesą

Subtilioji Sutvėrėjo šviesa negali sklisti per tankiausius Visatos sluoksnius, nes ji nėra materija. Todėl ir reikia tavęs, kad duotum mums tą šviesos laidininką, kuris glūdi visų jūsų protuose ir širdyse, kuris lemia jūsų šviesos suvokimą ir plėtrą visiems kitiems pasauliams iki tol, kol viskas susilies toje šviesoje į vieną liepsną, į vieną fakelą, ir ims švytėti, kaip laužo liepsna stepėje naktyje. Laužo liepsna šviečia ir šildo kiekvieną prie jo atėjusį. Laukiame ateinančių, laukiame klajojančių tamsybėse. Šviesa ir tik šviesa gali gelbėti gyvybes ir sielas, kurioms šalta naktyje. Skaityti toliau

Suvokimo spindulys

Aš Esu Kas Esu, siunčiu jums informacinį energetinį spindulį tam, kad labiau suvoktumėte savo kasdienybę. Jums reikia ją suvokti – transformuoti ir kilti aukštai, aukštai. Kilti ne tiesiogine prasme. Nuleidžiu suvokimo spindulį tam, kad jūsų sąmoningumas plėstųsi, tam, kad galėtumėte kilti ir eiti tuo keliu, kurį pasirinko jūsų siela. Įsivaizduokite, jog jūs atsigulęs gulite ramiai nieko negalvodamas ir jus paliečia viena problema, kita problema ir taip tęsiasi ir tęsiasi. Kas vyksta su ta problema? Ji virsta tarsi betono luitas ir dedasi virš jūsų širdies čakros. Skaityti toliau

Energetinės informacijos poveikis žmogaus kūnui

Aš, Aš Esu Kas Esu, leidžiu savo informacinį spindulį jums žemės gyventojai tam, kad suprastumėte informacijos sklaidą, priėmimą ir supratimą. Noriu pakalbėti kaip įtakoja energetinė informacija jūsų kūnus. Pirmiausia, dažnai yra maišoma ir sakoma jūsų erdvėje, jog nusileido valdovas, jog jis yra tarp mūsų. Tokie atvejai reti. Jūsų kolektyvinė sąmonė neleidžia prasibrauti mūsų energetikai, bet būna ir kuomet susiformuoja nuostabus kanalas ir galime leistis. Tačiau tai būna retai. Dabar, kai kolektyvinė sąmonė yra stabdoma, kai procesai pagaliau įgauna šimtmečio planą, jūs, mielieji, galėsite mus išvysti vis dažniau, gal ne dabar, gal po keliolikos metų tai taps kasdienybė. Skaityti toliau

Pajuskite pilnatvę savyje

Atėjo metas Jums pagaliau pajausti pilnatvę savyje, pajausti tikrąją šventinę dvasią. Gimimo, saulės grįžimo į jūsų erdvę laiką. Tuomet, kai nušvinta dangaus skliautas. Tuomet, kai pasidaro širdyje šviesu ir ramu. Tuomet, kai visi aplink geri ir pats, atrodo, tampi geru. Atėjo metas šventiniu laikotarpiu susirinkti visiems ir šiltai, tiesiog šiltai pabūti, pasėdėti, atsigerti arbatos, paklausti: kaip laikaisi, kaip jautiesi? Nereikia perspausto dirbtinumo ar pareigos. Reikia natūralumo ir džiaugsmo. Skaityti toliau

Klausykite savojo Aš

Aš Esu Kas Esu. Mano pareiga ir priėjimas prie jūsų savojo Aš yra kryptingas. Kitiems sunku susigaudyti kokia hierarchija veikia, kas aukščiau, kas žemiau. Ko klausyti, ko ne. Tai noriu pranešti, kad klausykite savojo Aš. Jis su kuo reikia su tuo bendrauja. Nenustatykite ribų. Netapkite stabais. Ta hierarchija tik jums, kad suprastumėte, jog yra kur tobulėti, kur kilti. Nėra vienodo pasaulio suvokimo – vieniem tai geocentrinė sistema, kitiem tai visumos visatos saulės sistemos erdvė. Skaityti toliau

Ieškokite grožio savyje

Gyvenimo prasmė slypi jūsų gyvenimo šaltinyje. Gyvenimo šaltinis – puiki plotmė jūsų dvasiniam vystymuisi. Gyvenimo šaltinio vanduo visada pamaitins ir pagirdys. Jeigu suprastumėt gyvenimo šaltinio esmę – tada būtų viskas paprasčiau. Kiekvienas ateina atsigerti vandens. Ateina į olą, kur viduje stovi tarsi šulinys. Ateina žmogus ir negeria iškart. Laukia, medituoja, meldžiasi, juokiasi, verkia, džiaugiasi, liūdi. Tarsi sudeda visas savo emocijas, visus išgyvenimus į gyvybės šaltinio vandenį. Ir vis tiek negeria. Vis dar laukia. Laukia to momento, to reikiamo jausmo, nes jaučia, jei per anksti atsigers, gali nuskęsti, jei per vėlai, gali tiesiog išnykti iš troškulio. Čia buvo aprašyta subtili vizija. Skaityti toliau